Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

Strona główna
Czerśl
Historia szkoły
Patron
English
Plan lekcji i zajęć
Kadra
Stołówka szkolna
Konsultacje
Dokumenty szkolne
Zadania szkoły
Szkoła w obiektywie
SU
Erasmus+
Rekrutacja
Laboratoria przyszłości
Comenius
Zdalne nauczanie
Zawody sportowe
RODO
Dostępność placówki
Kontakt


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015


26 czerwca o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Pani Dyrektor skierowała kilka ciepłych słów po adresem tegorocznych absolwentów, wspominając niektóre wydarzenia szkolne, których bohaterami byli szóstoklasiści.
Uczniowie klasy VI podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i cierpliwość włożone w nauczanie i wychowanie wierszem, piosenką oraz słodkim upominkiem.
Uczniowie klasy V w imieniu młodszych kolegów i koleżanek podziękowali szóstoklasistom za wspólnie spędzone chwile w murach naszej placówki.
Po Ślubowaniu absolwentów poczet sztandarowy z klasy VI uroczyście przekazał sztandar piątoklasistom. Następnie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz dyplomy.
W roku szkolnym 2014/2015 szkołę podstawową ukończyli: Jakub Ciołek, Karolina Konieczna, Bartłomiej Kozakiewicz, Mikołaj Król, Bernadeta Lisiecka, Dominik Mateńka, Mateusz Muszyński, Norbert Muszyński, Maksymilian Pawlak, Izabela Smyk, Martyna Smyk, Szczepan Świderski, Maja Wasilewska, Patrycja Zdziebłowska.

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe z poszczególnych klas otrzymali:
Klasa VI: Karolina Konieczna – średnia ocen – 5,55, Maksymilian Pawlak – średnia ocen 5,45, Izabela Smyk – średnia ocen – 5,18
Klasa V: Marta Purzycka – średnia ocen – 5,5, Aleksandra Michalak – średnia ocen – 5,3, Klaudia Fejtko – średnia ocen – 5,3, Paulina Kazana – średnia ocen – 5,1, Wioleta Machowiec – średnia ocen – 5,0, Edyta Czyzio – średnia ocen – 4,8
Klasa IV: Natalia Niewęgłowska – średnia ocen -5,6, Monia Salvatore – 4,8, Patrycja Muszyńska – średnia ocen – 4,8.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej oraz odnosili sukcesy sportowe otrzymali stypendium naukowe, a także sportowe.

Nagrodami książkowymi zostali nagrodzeni również wzorowi uczniowie z klas I-III:
Julia Dybciak, Gabriela Kachniarz i Jacek Makosz z klasy I;
Zofia Wiśniewska, Kornelia Muszyńska, Martyna Stolarczyk, Alan Sobota, Szymon Konieczny, Bartosz Kopczyński z klasy II;
Roksana Radomyska, Paulina Wawrzyńczak, Patrycja Izdebska, Amelia Domańska, Adrianna Konstanty, Kuba Fijał z klasy III.

Wychowawcy przyznali miano solidnego ucznia. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali:

Klasa I – Kinga Bawolska,
Klasa II – Aleksandra Dybciak,
Klasa III – Karolina Chudzik,
Klasa IV –Damian Sosnowski,
Klasa V – Marta Purzycka.

Pani Dyrektor poinformowała zgromadzonych na uroczystości, że tegoroczni szóstoklasiści uzyskali wysoki wynik ze sprawdzianu zewnętrznego. Uczennica klasy VI Karolina Konieczna została nagrodzona za najwyższy wynik ze sprawdzianu. Uczennica ta uzyskała 100% punktów z trzech części sprawdzianu.

Karolina Konieczna otrzymała również podziękowania za aktywną pracę i poświęcenie na rzecz działalności Samorządu Uczniowskiego, w którym pełniła rolę przewodniczącej.

Nagrodzeni zostali także uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego: Dominik Mateńka, Izabela Smyk i Bernadeta Lisiecka.

Nie zabrakło w minionym roku szkolnym uczniów z wzorową frekwencją. Byli to: Karolina Cisiak, Bartosz Kopczyński, Szymon Konieczny, Paulina Wawrzyńczak, Natalia Niewęgłowska, Natalia Gryczka, Natalia Ciołek, Monia Salvatore.

Pani Dyrektor w szczególny sposób podziękowała rodzicom z Rady Rodziców za współpracę, wszelką pomoc i życzliwość. Do podziękowań dołączyli się wychowawcy i nauczyciele, którzy wyróżnili dyplomami rodziców poświęcających czas i trud na rzecz działań naszej społeczności szkolnej i przedszkolnej za pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych oraz dowóz dzieci na konkursy, warsztaty, zawody. Pani Dyrektor życzyła wszystkim spokojnych, bezpiecznych i radosnych wakacji.

Po uroczystości ogólnoszkolnej odbyły się spotkania z wychowawcami, podczas których między innymi przypomniano o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji.


Wieczorek pożegnalny klasy szóstej


Pożegnania czas… Taki napis towarzyszył uczniom klasy VI, którzy 24 czerwca bawili się na wieczorku pożegnalnym.
Na przygotowanej przez rodziców imprezie byli obecni również uczniowie klasy V, wychowawczynie: klasy V pani Ewa Kościuk, klasy VI pani Aneta Połeć i klas I-III pani Justyna Porębska. Spotkanie było okazją do dobrej zabawy,  rozmów i  wspomnień.


Karta rowerowa


Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

W naszej szkole do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu  zajęcia techniczne pod opieką nauczycielki Justyny Porębskiej.

18 czerwca umiejętności praktyczne z zakresu jazdy na rowerze sprawdzali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Wszyscy przystępujący w tym dniu do egzaminu praktycznego uczniowie, zdali go pomyślnie.

Policjant wyraził swoje zadowolenie z umiejętności, jakie wykazali uczniowie i uroczyście wraz z panią dyrektor Dorotą Goławską wręczył im karty rowerowe- pierwszy bardzo ważny dokument uprawniający dzieci do bycia pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.


Podsumowanie osiągnięć sportowych,

w konkursach i zajęciach koła tanecznego


24 czerwca odbyło się podsumowanie osiągnięć sportowych, w konkursach i zajęciach koła tanecznego. W konkursie „Mistrz Ortografii o Pióro Dyrektora Szkoły” zwycięzcą został uczeń klasy VI Mikołaj Król. W „Czytelniczym konkursie wiedzy o Hansie Christianie Andersenie” nagrodę otrzymała uczennica klasy IV – Natalia Gryczka.
Nagrody i dyplomy za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych otrzymali uczniowie:

klasy IV: Jakub Kucharski

klasy V: Edyta Czyzio i Wioleta Machowiec

klasy: VI: Karolina Konieczna, Maja Wasilewska, Bartłomiej Kozakiewicz.

Podczas spotkania dyplomami za aktywną pracę w zajęciach koła tanecznego zostały również nagrodzone uczennice klas II - V: Kornelia Muszyńska, Zofia Wiśniewska, Amelia Domańska, Zuzanna Denis, Patrycja Muszyńska, Natalia Niewęgłowska, Maja Sosnowska, Patrycja Milczarek.


III Turniej Tańca Nowoczesnego


16 czerwca w Zespole Szkół w Świdrach odbył się III Turniej Tańca Nowoczesnego Gminy Łuków. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas I – III, a drugą IV – VI.

Oto wyniki naszych dziewcząt:

IV miejsce formacje klas I – III (Karolina Chudzik, Zuzanna Denis, Amelia Domańska, Patrycja Izdebska, Kornelia Muszyńska, Martyna Stolarczyk i Zosia Wiśniewska);

III miejsce formacje klas IV – VI (Patrycja Milczarek, Patrycja Muszyńska, Kornelia Muszyńska, Natalia Niewęgłowska, Monia Salvatore, Maja Sosnowska, Zosia Wiśniewska);

I miejsce duety klas I – III (Kornelia Muszyńska, Zosia Wiśniewska);

I miejsce duety klas IV – VI (Patrycja Muszyńska, Natalia Niewęgłowska)

Zwycięskie formacje otrzymały: puchar i dyplom. Ponadto zwycięscy formacji otrzymali medale. Zwycięskie duety otrzymały: puchary, dyplomy i nagrody w postaci biletów do kina w Łukowie. Impreza miała na celu integrację dzieci, uczyła zdrowej rywalizacji oraz popularyzowała taniec.


Zatrzymać wspomnienia...


Uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią Justyną Porębską zorganizowali spotkanie rodzinne na terenie wiaty edukacyjnej "Ostoja". 13 czerwca byli obecni wszyscy bliscy im sercu.
Spotkanie to było okazją do spaceru z leśnikiem i zapoznaniem się z urokami perełki Ziemi Łukowskiej - Rezerwatem Jata, wspólnych zabaw, złożeniem życzeń w formie wierszy, piosenek, tańca i własnoręcznie wykonanych laurek rodzicom oraz wspomnień.
W tym dniu dzieci powróciły do chwil, które przez trzy lata szkolne szczególnie były im bliskie, chciałyby je zapamiętać i zabrać ze sobą. Były wspomnienia radosne, wesołe, ale też takie, które zakręciły łezką w oku i pozostawiły pewną pustkę w sercu. Wspominając swojego kolegę Kubusia, dedykowali jego mamie piosenkę, którą jeszcze dwa lata temu śpiewali razem. Mówili o wspólnych chwilach, jak grali w piłkę i zbierali kasztany.
Spotkanie to było także okazją dla wychowawcy, by podziękować za trzy lata współpracy rodzicom. Za udział w uroczystościach, zebraniach, zajęciach otwartych oraz poczuciu wzajemnego wsparcia i współdziałania.

"Jeśli przyjdzie taki dzień kiedy nie będziemy mogli być razem,

zatrzymaj mnie w swoim sercu, zostanę tam na zawsze!"


RAJD ROWEROWY


Rezerwat „Jata”, jeden z najstarszych w Polsce rezerwatów przyrody. Chronione jest tutaj jedno z większych stanowisk jodły, które znajduje się poza naturalnym zasięgiem jej występowania.
Chętnych uczniów z klasy V i VI na zajęcia w terenie ścieżką edukacyjną, rozpoczynającą się przy leśniczówce Jata, zaprosiły panie Małgorzata Biaduń, Beata Pilszyk i Justyna Porębska. Zajęcia plenerowe poprowadziła pani z Nadleśnictwa Łuków - Karolina Barc.
11 czerwca uczniowie pokonali 30 kilometrów, by podziwiać piękno przyrody, która roztacza się wokół, przy pomniku partyzantów polskich i radzieckich z 1969 roku oraz obelisku z 1996 roku upamiętniającym żołnierzy AK uczestniczących w operacji Burza zapoznali się z historią wydarzeń na tych terenach.
Regenerując siły do drogi powrotnej uczniowie odpoczywali przy ognisku i bawili się na terenie wiaty "Ostoja".


SPOTKANIE KLASY IV


16 czerwca uczniowie klasy IV z wychowawczynią i rodzicami spędzili wtorkowe popołudnie na świeżym powietrzu przy grillu. Spotkanie odbyło się na placu przy świetlicy w Ryżkach. Piękna pogoda i wspaniałe humory sprzyjały wspólnemu biesiadowaniu. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem przygotowali poczęstunek, napoje, słodkości i zdrowe owoce. Oczywiście nie zabrakło gier i zabaw sportowych oraz konkursów muzyczno - tanecznych. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, po czym w wesołych nastrojach wrócili do domów.


Kolejne spotkanie partnerskich szkół projektu Comenius


Nauczyciele Zespołu Szkół w Czerśli  w dniach 1 – 6 czerwca 2015r. uczestniczyli w kolejnym spotkaniu partnerskich szkół  w ramach projektu Comenius, którego głównym celem jest zainteresowanie dzieci z różnych państw europejskich  grami i zabawami na świeżym powietrzu. Tym razem gospodarzem była szkoła grecka dla muzułmańskich dzieci w Filii, która   znajduje się  niedaleko miasta Xanthi. W wyjeździe brali udział również nauczyciele z Turcji oraz  nauczyciele i uczniowie z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Wszyscy uczestnicy spotkania  zostali miło i serdecznie przyjęci przez gospodarzy. Uroczyste powitanie odbyło się na świeżym powietrzu na boisku szkolnym, w trakcie którego uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne, teatralne oraz sportowe. Zademonstrowali również kilka ciekawych gier i zabaw na placu szkolnym.  Dało się zauważyć wielkie zaangażowanie nauczycieli i rodziców w przygotowanie i występy dzieci. Oprawa muzyczna i barwne stroje wprawiły  zebranych w zachwyt,  wywołały pozytywne emocje i wprowadziły w klimat specyficznej kultury tego regionu, gdzie mieszają się wpływy tureckie i greckie.
Po oficjalnym powitaniu wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzali sale lekcyjne, w których oczekiwali uczniowie tamtejszej szkoły oraz nauczyciele. Każda klasa udekorowana była symbolami państw uczestniczących w projekcie, a dzieci witały gości piosenkami w języku danego kraju. Prowadzone były rozmowy w języku angielskim, obdarowywano się nawzajem upominkami i materiałami promującymi ostatnią edycję Comeniusa. Był także czas na dialog podczas lunchu przygotowanego przez gościnnych rodziców i nauczycieli zaprzyjaźnionej placówki.
Wszyscy goście odwiedzili również przedszkole w Filii. Dzieci wraz ze swoimi opiekunkami czekały przed budynkiem przedszkola. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz obdarowały wszystkich własnoręcznie wykonanymi upominkami. Można było również zwiedzić salę, w której uczą się i bawią dzieci.
Podczas kilkudniowego pobytu w Grecji uczestnicy spotkania  w towarzystwie nauczycieli partnerskiej szkoły mieli możliwość zwiedzić publiczną  szkołę w Xanthi. Zostali w niej powitani przez nauczycieli  i  uczniów,  którzy zaprezentowali śpiew w języku greckim i grę na instrumentach. Kolejnym punktem wizyty w tej szkole było  oglądanie  sal lekcyjnych, zwiedzanie  szkolnego muzeum. Goście mieli możliwość  obserwacji lekcji wychowania fizycznego odbywających  się na boisku szkolnym.
Gospodarze zadbali również o uatrakcyjnienie pobytu zaproszonym gościom.  Starali się pokazać ciekawe miejsca w mieści i poza nim. Odbyło się wiele spacerów po Starym Mieście w Xanthi. Warto zapamiętać kilka faktów o tym szczególnym miejscu.
Xanthi to miasto w północno – wschodniej Grecji, u podnóża Rodopów.
 Jest stolicą prefektury Xanthi w regionie administracyjnym Macedonia Wschodnia i Tracja. Przy wąskich, brukowanych uliczkach Starego Miasta znajduje się sporo przepięknych kamieniczek, czasem odnowionych, czasem zapuszczonych, z malowanymi od zewnątrz ścianami, łukowatymi oknami i balkonami z kutego żelaza. Wyżej uliczki stają się coraz węższe i bardziej strome, coraz też silniej widać ich tureckość: większość kobiet ma zasłonięte twarze, a bardziej zasadnicze noszą długie do ziemi stroje. Kościoły i meczety ukryte są za rzędami białych domków pokrytych czerwoną dachówką.
Wielkie wrażenie wywarły na zwiedzających Grecję  widoki  na góry i morze z okna autokaru podczas różnych wycieczek. Wielką atrakcją było podróżowanie promem na wyspę Thassos, która znajduje się na północy Morza Egejskiego. Jest to wyspa, która posiada wspaniały klimat. Ukształtowanie terenu, gęste lasy i duża ilość wód tworzą wyśmienite warunki do rozwoju turystyki wypoczynkowej. Charakterystyczne dla tego miejsca są także wykopaliska starożytnego Thassos, które są wspaniałą lekcją historii tego kraju.  
Wyspa Thassos nie jest jedynym miejscem, gdzie kryją się pozostałości po dawnych mieszkańcach Grecji. Zwiedzając ten kraj daje się zauważyć wiele dowodów  dawnej potęgi i wspaniałości. Ruiny dawnych budowli robią na zwiedzających ogromne wrażenie i mówią o tym, że były to kiedyś miejsca tętniące życiem. Starożytna Grecja to zarówno zabytki kultury, malarstwa, rzeźby, ale także przedmioty używane na co dzień przez mieszkańców tego kraju.
Innym miejscem, które wprawiło wszystkich w zachwyt i podziw były góry Rodopy, u podnóża których płynie  kręta rzeka Nestos  położona w zlewisku Morza Egejskiego. Przepływając szerokimi zakolami przez Rodopy ku morzu tworzy jeden z najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zakątków w regionie. W dolnym biegu rzeki, na jej brzegach, ciągną się malownicze piaszczyste plaże, a nurt urozmaicony jest przez liczne piaskowe wyspy. Kilkaset metrów w górę rzeki krajobraz ulega diametralnej zmianie. Piaszczyste brzegi przeistaczają się w kamienny kanion porośnięty gęstą zielenią, a intensywnie zielona wstęga rzeki zaczyna wić się szerokimi serpentynami. Tereny te stanowią idealne miejsca dla pieszych, górskich wycieczek, z zapierającymi dech widokami.
Wyprawa w te malownicze strony odbyła się ostatniego popołudnia. Spacer przy skalnej ścianie był wyzwaniem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, które okazały się dzielnymi i wytrwałymi turystami.
Niestety, wszystko co piękne, atrakcyjne i ciekawe szybko się kończy. Pozostało już tylko podziękować gospodarzom za wspaniale przygotowany pobyt i pożegnać się. Nie było końca serdecznym uściskom i miłym słowom. Czas na powrót do swojego kraju, do rodzin, do szkoły.

więcej zdjęć....


Piknik Rodzinny w Ryżkach


W piękne czwartkowe przedpołudnie 11.06.2015r. wszystkie dzieci z przedszkola w Czerśl ochoczo udały się na plac przed świetlicą w Ryżkach. Tam oczekiwali na nich już rodzice. Rozpoczął się planowany już od kilku tygodni Piknik Rodzinny. Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności przedszkolnej: Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Ojca. Jak na prawdziwy Piknik przystało było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe. Najpierw dzieci zaprezentowały przygotowaną dla rodziców część artystyczną. Następnie wychowawczynie przeprowadziły zabawy, ruchowe dla wszystkich uczestników Pikniku. Wielką atrakcją dla dzieci były trzy „dmuchańce”, trampolina  oraz malowanie twarzy. Aby nie zabrakło sił do zabawy wszyscy mieli możliwość zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, poczęstować się słodkim ciastem oraz ochłodzić zimnym lodem i napojami. To był bez wątpienia udany  dzień. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Ryżkowiacy, sponsorom oraz wszystkim rodzicom i ludziom dobrej woli za wkład włożony w przygotowanie Pikniku.    


WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO „MAGICZNYCH OGRODÓW”


Dnia 09.06.2015r. dzieci z grupy „Biedronki”, „Pszczółki” oraz „Motylki” uczestniczyły w wycieczce do „Magicznych Ogrodów” w Janowcu koło Kazimierza Dolnego. Podczas pobytu w ogrodach na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: gry i zabawy z animatorem, zabawy w Grodzie Krasnoludzkim, w krainie Bulwiaków, na Robankowej Łące, na Smoczym placu zabaw. Największe wrażenie na przedszkolakach wzbudziło pole z gigantycznymi marchewkami, olbrzymie dżdżownice, Robanki, śpiewający skrzat i mruczące drzewa oraz „Mroczysko” zamieszkałe przez olbrzymiego smoka. Dzieci bawiły się w Smoczym Gnieździe, krainie zamieszkałej przez smoki - mogły także bez obaw wspinać się po grzbietach tych niezwykłych stworzeń. Poznały psotliwe, włochate Mordole. W tym dniu nikomu nie groziła nuda, każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Po dniu pełnym atrakcji, szczęśliwi choć bardzo zmęczeni wróciliśmy do domu.


„Z uśmiechem po zdrowie” -

impreza integracyjna na rzecz osób niepełnosprawnych


Przy pięknej słonecznej pogodzie 28 maja odbyła się impreza integracyjna na rzecz osób niepełnosprawnych pod hasłem „Z uśmiechem po zdrowie”. Wzięli w niej udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach i uczniowie Zespołu Szkół w Czerśli. Dzieci przygotowały dla pensjonariuszy część artystyczną. Zagrały na małych instrumentach perkusyjnych, zaśpiewały piosenki oraz zaprezentowały różnorodne tańce. Następnie uczniowie podziwiali występ na motywach wiersza „Kaczka Dziwaczka” oraz kolorowe i pomysłowe stroje przygotowane przez pensjonariuszy DPS. Uczestnicy majówki brali udział w grupowych i indywidualnych zawodach sportowych, konkursie plastycznym oraz wspólnych zabawach muzycznych. Na koniec na wszystkich uczestników czekały pyszne kiełbaski z ogniska oraz słodkości. Dzieci złożyły na ręce dyrektora ośrodka p. Wojciecha Pogodzińskiego prezenty – słodycze zebrane w ramach ogólnoszkolnej akcji „Coś słodkiego dla drugiego”. Również my otrzymaliśmy własnoręcznie wykonane upominki przez pensjonariuszy, słodkości i dyplomy. Spotkanie odbyło się w miłej i radosnej atmosferze, sprawiło ogromną radość zarówno mieszkańcom jaki i dzieciom.


„MAMO MOJA…”


W dniu 28 maja 2015r. w Wólce Świątkowej odbył się II Gminny Festiwal pt. „MAMO MOJA”. Uczestnikami festiwalu byli zarówno przedszkolaki, jak również uczniowie szkoły podstawowej, którzy reprezentowali swoje umiejętności recytatorsko - wokalne. Podczas festiwalu zostały ogłoszone wyniki w poszczególnych kategoriach konkursowych. Judyta Jeleń i Jakub Chudzik zdobyli wyróżnienie w kategorii „Laurka dla Mamy”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.


Turniej wiedzy o Unii Europejskiej i programie Comenius


7 dwuosobowych zespołów z kals IV – VI zmagało się 28 maja z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę na temat Unii Europejskiej i realizowanego w szkole projektu „Playgorund games” w ramach programu Comenius.
Uczniowie musieli nie tylko wykazać się wiedzą, ale również sprytem i refleksem. Rywalizacja była wyrównana i zacięta. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka w formie gry w kapsle.
Ostatecznie I miejsce zdobyli Muszyński Norbert i Świderski Szczepan, II miejsce przypadło w udziale Koniecznej Karolinie i Smyk Izabeli, III miejsce zajęli Król Mikołaj i Mateńka Dominik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety promujące program Comenius.


Poznajemy przyrodę Gminy Łuków


21 maja wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach przyrodniczych. Warsztaty prowadził pan Sławomir Śledź należący do Stowarzyszenia Twórców i Artystów Gminy Łuków. Prowadzący z dużą pasją opowiadał o sfotografowanych przez siebie ciekawych okazach roślin, zwierząt i grzybów. Podczas swoich bezkrwawych łowów niejednokrotnie odwiedzał rezerwaty okolic Łukowa. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak odróżnić samicę dzięcioła od samca, ile wilków występuje w okolicznych lasach, dlaczego nietoperze i żmije są pożyteczne. Uczniom bardzo podobał y się warsztaty i niejeden postanowił w najbliższy weekend wybrać się na spacer z aparatem fotograficznym.


Konkurs plastyczny dla klas I – III


Przez cały kwiecień uczniowie klas I – III wykonywali prace na konkurs plastyczny „Portret Jana Pawła II”. W maju odbyło się podsumowanie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkimi upominkami. Zwycięzcy zaś otrzymali nagrody rzeczowe. Prace były niezwykle pięknie wykonane, różnymi technikami. Wybór tych najlepszych był bardzo trudny.

I miejsce zajęła Paulina Wawrzyńczak – uczennica klasy III,

II miejsce – Paweł Zdziebłowski uczeń klasy III oraz Julia Grzywacz uczennica klasy I,

III miejsce – Adrianna Konstanty z klasy III,

Wyróżnienie otrzymały Zuzanna Denis z klasy III oraz Paulina Zdziebłowska z klasy I.


WYCIECZKA UCZNIÓW KLAS I - III


Zbliża się Dzień Dziecka, a to dobra okazja by sprawić przyjemność i radość wszystkim dzieciom. Z tej okazji wychowawczynie klas I- III swoich uczniów zaprosiły na dzień pełen zabaw do Łukowa.
Na początku dzieci odwiedziły strażaków z Powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Wozy strażackie, specjalistyczny sprzęt oraz pokaz umiejętności strażaków zrobiły na wszystkich obecnych ogromne wrażenie.
Kolejną atrakcją dla dzieci było obejrzenie spektaklu muzycznego w auli I Liceum Ogólnokształcącego pt. "Król lew".
Już na zakończenie wizyty w Łukowie, piękna pogoda pozwoliła na wesołe zabawy w parku miejskim. Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki w postaci lodów i batonów.


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY


29 kwietnia chętni uczniowie z klas IV-VI, którzy lubią więcej niż inni pomyśleć i pogłówkować wzięli udział w szkolnym konkursie matematycznym. Był to konkurs inny niż zawsze. Uczniowie nie otrzymali do rozwiązania typowych zadań otwartych czy zamkniętych, ale różne zagadki i rebusy. W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Rozstrzygniecie matematycznej rywalizacji odbyło się 15 maja. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Izabela Smyk i Mikołaj Król z klasy VI. Drugie miejsce również ex aequo uzyskały Karolina Konieczna z klasy VI i Marta Purzycka z klasy V. Miejsce trzecie zajął Dominik Mateńka z klasy VI. Wioleta Machowiec i Patryk Wołoszka z klasy V oraz Natalia Niewęgłowska z klasy IV otrzymali wyróżnienia . Wszystkim serdecznie gratulujemy.


„Jabłko czy cytryna”


Realizując zajęcia techniczne w szkole podstawowej staramy się podnosić świadomość każdego uczestnika ruchu drogowego. Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łukowie już po raz drugi zorganizowaliśmy akcję "Jabłko czy cytryna? Kierowco- zwolnij!!!" w celu promowania bezpieczeństwa w okolicach szkoły.

Uczniowie klasy VI przygotowali słodkie niespodzianki dla wzorowych kierowców i kwaśne mandaty dla tych ciągle spieszących się. Zwracaliśmy szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość i zapięcie pasów przez zatrzymywanych uczestników ruchu drogowego.

Wynikiem ponad godzinnej akcji było wręczenie 9 jabłek wraz z dyplomami wzorowych kierowców i niestety 11 cytryn z upomnieniami. Główną przyczyną „kwaśnego mandatu” była nadmierna prędkość, z którą kierowcy poruszali się w okolicach szkoły, jak również poruszanie się rowerem po chodniku.

Zawstydzeni "Cytrynowicze" obiecywali jeździć wolniej i bezpieczniej.  Sprawdzimy to na pewno!

Mamy nadzieję, że kolejna akcja zakończy się pustym koszem jabłek, a nie cytryn.

Akcja „ Jabłko czy cytryna” spotkała się z pozytywnym odbiorem środowiska lokalnego oraz Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, której funkcjonariusze obiecali wsparcie w kolejnych edycjach.


Wycieczka klas IV – VI do Siedlec


13 maja klasy IV – VI pojechały na wycieczkę do Siedlec. Uczniowie zwiedzili Muzeum Diecezjalne w Siedlcach oraz kościół katedralny p.w. NPN Marii Panny. Po raz pierwszy zobaczyli, znajdujący się w muzeum, jedyny w Polsce obraz pędzla El Greca Ekstaza świętego Franciszka. Kolejnym punktem wycieczki był krótki spacer po parku, w którym znajduje się pałac Ogińskich. W samo południe przyszedł czas na obejrzenie w kinie Helios filmu p.t. „ Avengers: Czas Ultrona”. Po projekcji uczniowie wraz z opiekunami udali się na wspólny posiłek, jedni do MacDonalda inni do KFC. Wszyscy zadowoleni
i pełni wrażeń bezpiecznie wrócili do domu.

 


Żywa lekcja historii


30 kwietnia uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii i patriotyzmu. Uczciliśmy Święto Pracy, Święto Flagi i 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W czwartek 30 kwietnia wszyscy uczniowie i dzieci przedszkolne uczcili majowe święta galowym strojem i kotylionami. Na drugiej godzinie lekcyjnej odbyła się uroczystość związana z Świętem Pracy, Świętem Flagi i 224 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów klasy IV, szkolny chór oraz ucznia klasy VI Maksymiliana Pawlaka i uczennicę klasy V Klaudię Fejtko pod opieką p. M. Biaduń, p. N. Łukasik oraz p. A. Czerskiej. Widzowie nagrodzili występujących podczas uroczystości gromkimi brawami. Uroczystość przebiegała w podniosłej, patriotycznej atmosferze na tle dekoracji o biało – czerwonych barwach.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przygotowanie akademii oraz przypomniała o tym, by każdy z nas dbał o swoje bezpieczeństwo.


Dzień Ziemi


Od wielu lat na całym świecie podejmowane są najróżniejsze działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Jednym z takich działań są obchody Dnia Ziemi. W naszej szkole co roku włączamy się do tych obchodów, przygotowując apel i tematyczną gazetkę. Tegoroczną inscenizację zaprezentowali uczniowie klasy piątej i szóstej we współpracy ze szkolnym chórem. Obchody Dnia Ziemi były okazją do przypomnienia, że nasza planeta jest naszym największym dobrem  i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w który żyjemy.


Wycieczka uczniów klas I- III do Siedlec


20 marca uczniowie z klas I - III pod opieką swoich wychowawczyń wybrały się na wycieczkę do Siedlec.  W  programie znalazł się spektakl pt. "Calineczka", w który brały udział trzy uczennice z klasy II i jedna z klasy I. Następnie wszyscy udali się do sali zabaw  „Młynek”.  Wycieczka była bardzo dobrą okazją do zintegrowania się klas. Zarówno spektakl, jak i zabawa dostarczyły dzieciom pozytywnych wrażeń i wszyscy w dobrych humorach wrócili do domu.


WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH


16 kwietnia uczniowie klas I-III z Zespołu Szkół w Czerśli  odwiedzili  pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Dzieci zaprezentowały program artystyczny pt. „Rzepka” na motywach wiersza Juliana Tuwima. Z zaangażowaniem wcieliły się w role głównych bohaterów, wyrecytowały wiersze, zaśpiewały piosenki i zatańczyły.  Po wspaniałej i pełnej humoru sztuce dzieci przekazały upominki w postaci zabawek, gier i słodyczy, zebranych w ramach ogólnoszkolnej akcji „Podziel się zabawkami!”.

Wynikiem spotkania  były gromkie brawa i szczere uśmiechy przepełnione dumą i podziwem dla małych artystów. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z życzliwością przyjęli dzieci, co z pewnością sprawi, ze ten dzień pozostanie na długo w pamięci gospodarzy. Wizyta była dla uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i uprzejmości w stosunku do drugiego człowieka.

 


„Czy to magia?? Nie, to czysta chemia!” - Żywa lekcja przyrody!


13 kwietnia w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja. A wszystko za sprawą zaproszonych gości – Grupy zaelektryzowanej. Niezwykłe eksperymenty chemiczne, intrygujące ciekawostki o budowie organizmu, duża kolekcja rekwizytów i wybuchowe doświadczenia zaciekawiły wszystkich widzów.


Wielkanocne zajęcia otwarte dla rodziców


Tuż przed świętami w  naszym przedszkolu w grupie 3-latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Głównym celem tego spotkania było wspólne wykonanie przez rodziców i dzieci  pisanek. W trakcie zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania  swoich pociech. Maluszki podczas zajęć dydaktycznych przedstawiły tradycje Świąt Wielkanocnych, oraz przypomniały co ma się znajdować w "Koszyczku Wielkanocnym". Na koniec  przyszedł czas na wykonania wraz z rodzicami własnej pisanki. Wspólna praca sprawiła dzieciom wiele radości a pisanki, które powstały były przepiękne.


Wielkanocne śniadanie


Tradycyjnie tuż przed świętami wielkanocnymi uczniowie wraz z wychowawcami spotykają się w swoich klasach na śniadaniu wielkanocnym. Nie brakuje pachnących bab wielkanocnych, mazurków, kiełbaski i chrzanu. Oczywiście rozpoczynając spotkanie wszyscy wzajemnie życzą sobie wesołych świąt, dzieląc się jajeczkiem.
Bazie, pisanki, zielone gałązki brzozy, zajączki i żółte kurczaczki, które dekorują w tym dniu stoły, tworzą piękny wiosenno-świąteczny nastrój.


Będę pierwszakiem!


Już od września dzieci z grupy zerowej Biedronki od września podejmą naukę w pierwszej klasie. Cała edukacja przedszkolna ma za zadanie rozwijać wszystkie obszary rozwoju dzieci aby ostatecznie osiągnęły gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły. W II semestrze dzieci 5 i 6 letnie rozpoczęły swoją przygodę ze szkołą oraz integrację ze starszymi kolegami w uczestniczeniu w przerwach śródlekcyjnych na górnym korytarzu.

Kolejnym krokiem zerówkowiczów  jest udział w zajęciach edukacyjnych. Biedronki gościły w klasie I i III, a niebawem odwiedzą również II klasę. Dzieci obserwowały jak wygląda przebieg lekcji, pracę dzieci oraz nauczycielek podczas lekcji. Uczestnictwo przedszkolaków w lekcjach pozwala im poznać zasady funkcjonowania w szkole, pomaga wyobrazić sobie, co ich czeka tuż po wakacjach, zwiększa zapał do pracy.


WIOSENNY FESTIWAL TALENTÓW


W końcu nadeszła wiosna!!!

Uczniowie szkoły podstawowej powitali ją śpiewająco, kolorowo i z humorem. 23 marca przez dwie godziny odbywał się Szklony Konkurs "Mam Talent", który poprowadził uczeń klasy VI - Maksymilian Pawlak. Na scenie pojawili się uczniowie z klas I - VI, którzy zaprezentowali nam swoje talenty. Były one zróżnicowane, a niektóre zaskakujące.

Występy naszych artystów oceniało  Jury w skład, którego weszli prawdziwi eksperci. Przewodnicząca Jury i jednocześnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Karolina Konieczna - oceniająca walory estetyczne i całokształt występu;  Dyrektor Zespołu Szkół w Czerśli - Dorota Goławska - ekspert słowa mówionego, pisanego, a w tym dniu także śpiewanego; Przewodnicząca Rady Rodziców - Monika Gajda- ekspert  przekazu emocji  w ekspresji ruchu scenicznego; przedstawiciel nauczycieli -  Ewa Kościuk - umysł ścisły, znawca dostrzegania piękna w rzeczowości  występu.

Jury miało trudne zadanie! Spośród wszystkich występów wybrało po jednym zwycięzcy i przyznało po jednym wyróżnieniu z każdej kategorii- Talent sceniczny, Talent muzyczny i Talent plastyczny.

Statuetkę "TALENT MUZYCZNY" za zajęcie I miejsca otrzymała Izabela Smyk - uczennica klasy VI za wykonanie piosenki „Move In The Right Direction” Gossip, wyróżnienie przypadło Aleksandrze Michalak z klasy V za wykonanie piosenki Birdy "Skinny love".

Statuetkę "TALENT SCENICZNY" za zajęcie I miejsca otrzymała Julia Dybciak z klasy I, która zaprezentowała swoje umiejętności w  układzie baletowym; zaś wyróżnienie powędrowało do grupy tanecznej z klasy III - Dance Joy, wykonującej zumbę do piosenki "Vito Lavita".

Statuetkę "TALENT PLASTYCZNY" za zajęcie I miejsca otrzymała Paulina Wawrzyńczak z klasy III, która wykonała z plasteliny piękną warszawską syrenkę; wyróżnienie przypadło również uczennicy klasy III Patrycji Izdebskiej za zaprezentowanie umiejętności malowania paznokci w zabawne zwierzątka.

Na scenie wystąpiło 36 uczniów prezentujących swoje talenty. Był śpiew, taniec, skoki na skakance, iluzje, sztuczki karciane, rozpoznawanie logo marek samochodów, recytacja, balet.

Od opiekunów Samorządu Uczniowskiego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś Rada Rodziców ufundowała słodkie upominki.

To jednak nie był koniec atrakcji. Chętni uczniowie z klas IV- VI zamienili się na dalszą część dnia z nauczycielami rolami i to oni poprowadzili lekcje.

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole to bez wątpienia wiele emocji, humoru i świetnej zabawy.


„POWITANIE WIOSNY”


 23 marca 2015r. wszystkie przedszkolaki powitały Panią Wiosnę. Na jej przyjście przygotowywały się już od kilku dni. Pierwszą niespodzianką był list od Pani Wiosny, który oprócz pozdrowień zawierał zadania do wykonania przed przybyciem na uroczystość. Każda z grup przygotowała zgodnie z poleceniem kolorowe opaski, piosenki o wiośnie i z głośnym okrzykiem: „Wiosno! Wiosno! Przyjdź! czekała na przyjście gościa. Pojawienie się Wiosny sprawiło przedszkolakom wiele radości i uśmiechu. Pani Wiosna przygotowała dla dzieci wiosenne zagadki, zabawy i tańce. Pod koniec spotkania nastąpiło rozstrzygniecie konkursu pt. „Marzanna-marcowa panna”. Z pośród 21 uczestników biorących udział, wyróżniono sześć prac, które zdaniem jury były oryginalne, pomysłowe i wymagały wiele pracy w jej przygotowanie. Wyróżnieni zostali : grupa „Pszczółki” – Bartuś Michalak, Blanka Konstanty; grupa „Motylki” – Wiktoria Tureczek, Emilka Krasuska i grupa „Biedronki” – Dawid Sulej, Kamil Michalak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki i słodkości. Uroczystość powitania Wiosny zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.


Dzień Kobiet


Z okazji Dnia Kobiet  Paniom i  koleżankom Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego składają najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowia, radości, pomyślności i szczęścia, niech panowie  i koledzy pamiętają o Was i szanują  przez wszystkie dni w roku.

A Wy, drogie Panie i Koleżanki, również co dzień obdarowujcie nas dobrocią i uśmiechem.

Przyjmijcie od nas Drogie Panie i Koleżanki te najszczersze życzenia.

9 marca 2015 roku chłopcy z Samorządu Uczniowskiego uczcili Dzień Kobiet. Na 3 godzinie lekcyjnej odbyło się ogólnoszkolne spotkanie, podczas którego chłopcy uprzyjemnili czas koleżankom i paniom pracującym w naszej placówce piosenką, wierszem, słodyczami i różami. Atrakcją akademii była prezentacja uczniów uczestniczących w „Pokazie kobiecej mody” i na najciekawsze przebranie znanej kobiety lub pani pracującej w naszej szkole.

Poszczególni uczniowie doskonale wcielili się w zagrane postacie:
Ciołek i Hanna Świderska
prezentowały się jako kucharki;
Klaudia Fejtko wystąpiła jako Richanna;
Kornelia Muszyńska pokazała się jako Cleo;
Monika Gromada i Aleksandra Michalak były paniami od języka polskiego;
Wioleta Machowiec przebrała się za panią Ewę Kościuk;
Szymon Kucharski dokonywał na scenie rewolucji kuchennych jako Magda Gessler;
Nie mniej radości i humoru sprawiły występy: Patryka Wołoszki i Norberta Muszyńskiego, którzy zaprezentowali się w stroju wieczorowym i gospodyni domowej.

W jury uczestniczyły wszystkie dziewczynki i panie, które jednogłośnie zadecydowały, że zwycięzcą konkursu została Kornelia Muszyńska.
W nagrodę otrzymała od chłopców piłkę.


Harce w wodzie


Trzeciego i piątego marca zostały zorganizowane wyjazdy na krytą pływalnię „Delfinek” do Łukowa. Uczestnikami byli chętni uczniowie klas I – VI. Dla pierwszaków był to pierwszy pobyt na basenach. Dzieci zaopatrzone w koła i rękawki do pływania bardzo odważnie poruszały się w wodzie. Starsi uczniowie doskonalili swoje umiejętności pływackie. Dziewczęta i chłopcy miło wspominają pobyt na basenach. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Łuków za otrzymane karnety na pływalnię w kwocie 250 zł.

Podziękowania kierujemy również do pań: Małgorzaty Biaduń, Anny Ciołek, Zenobii Jakubiak, Ewy Kościuk, Beaty Pilszyk i Justyny Porębskiej za opiekę podczas wyjazdów.

 


„WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI”


10 marca 2015r. dzieci z grupy „ BIEDRONKI” przygotowały pyszną sałatkę owocowo - warzywną. Już od rana przedszkolaki nie mogły doczekać się tarcia warzyw  i owoców. Dzieci przyniosły ze sobą fartuszek, deski do krojenia, tarki, warzywa i owoce. Przed przystąpieniem do pracy umyły ręce, podwinęły rękawy i założyły fartuszki. Pani wychowawczyni przypomniała wychowankom o potrzebie zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się tarką. Pod czujnym okiem pani tarcie warzyw i owoców nie sprawiło małym kucharzom żadnych trudności. Na koniec gotową sałatkę smakosze nakładali sobie na talerze urządzając w sali prawdziwą ucztę! Wszystkie dzieci z wielkim apetytem zjadały wspólnie przygotowany posiłek.

 


Wyjazd „BIEDRONEK” do sali zabaw w kręgielni „ARKABOS” w Łukowie


Dnia 03.03.2015r. grupa „Biedronki” wspólnie ze swoimi rodzicami i wychowawczyniami: panią Lidią Mikos i panią Anetą Łazugą udały się na wycieczkę do sali zabaw w Kręgielni „ARKABOS” w Łukowie.
Po dotarciu na miejsce docelowe i wejściu na salę dzieci bardzo ochoczo przystąpiły do różnorodnych zabaw. Przedszkolaki najchętniej jeździły samochodami, grały w gry zręcznościowe, pokonywały tory przeszkód oraz zjeżdżały z krętej zjeżdżalni wprost do basenu wypełnionego kolorowymi kulkami. Dzieci bawiły się bardzo zgodnie, organizowały sobie pomysłowe zabawy i starały się przestrzegać zasad obowiązujących w sali zabaw. Wychowankowie spędzili dwie godziny na wspólnych harcach, ale najchętniej pobawiliby się jeszcze dłużej. Pomimo zmęczenia wszyscy byli bardzo szczęśliwi i radośni. Pełni wrażeń wrócili do domu.


Walentynki


„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli” (A. Schweitzer)

Tuż po feriach Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów na uroczyste otwarcie poczty walentynkowej. Uczniowie klasy piątej wprowadzili wszystkich w romantyczny nastrój czytając zabawne wierszyki, którymi można wyznać miłość. Oczekiwanie zebranych zostało nagrodzone. Kart walentynkowych było bardzo dużo i szybko znalazły się w posiadaniu adresatów.


Wyjazd do kina


28 stycznia uczniowie klas I – III obejrzeli w łukowskim kinie film „Paddington”- przygody niedźwiadka, który przebył długą drogę z Peru do Anglii. Sympatyczny miś w czerwonym kapeluszu od razu przypadł do gustu małym widzom. Niezwykle zabawne i śmieszne perypetie Paddigtona śledzili z wielkim zachwytem i uśmiechem na twarzy.


„Góra Grosza”


To już kolejna edycja akcji „Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo „Nasz dom” przeprowadzana w naszej szkole, nad którą czuwał Samorząd Uczniowski. W styczniu monety zostały policzone i wysłane drogą kurierską do organizatorów. Zebrano 5126 sztuk monet o różnych nominałach, co dało kwotę 126, 43 zł.
Głównym celem akcji jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.


ZS w Czerśli w Wielkiej Brytanii


Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz szkół partnerskich z Hiszpanii i Grecji, w dniach 19.01 – 24.01 2015 r., po raz drugi odwiedzili Moorside Primary School w Manchesterze.

Dla 4 uczniów biorących udział w wyjeździe była to niesamowita przygoda, której nigdy nie zapomną. Uczniowie podczas pobytu korzystali z gościnności brytyjskich nauczycieli, bo w ich domach zostali zakwaterowani. Była to niepowtarzalna okazja, aby z bliska zobaczyć to, czego uczą się podczas lekcji języka angielskiego. Wizyty w szkole partnerskiej były równie fascynujące. Dzieci mogły uczestniczyć      w lekcjach i obserwować w jaki sposób zdobywają wiedzę brytyjscy koledzy. Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiły świetnie wyposażone klasy i to, że dzieci do szkoły przychodzą tylko z zeszytami. Nowością  w brytyjskiej szkole są lekcje z ipadami. Na czym polegają takie zajęcia, wszyscy goście mogli się przekonać aktywnie w nich uczestnicząc. Ciekawą formą zdobywania nowych wiadomości okazała się też lekcja on-line na temat powstawania mleka połączona z degustacją produktów mlecznych.

Wspólne spożywanie posiłków, spędzanie razem przerw, gry i zabawy na  świeżym powietrzu, udział w ogólnoszkolnych spotkaniach, były okazją do poznawania nowych przyjaciół i sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

 Podczas pobytu dzieci po raz pierwszy mogły spróbować jazdy rowerami BMX i to na największym krytym torze w Europie. Ogromnym przeżyciem była też wizyta na legendarnym stadionie Manchesteru United, u burmistrza dystryktu Tameside  oraz wycieczka do urokliwego miasteczka Chester.

Domy z czerwonej cegły, ruch lewostronny, kapryśna pogoda, ale przede wszystkim serdeczni mieszkańcy wysp na zawsze pozostaną w pamięci uczestników tej niesamowitej wyprawy.

Wyprawy, która po raz kolejny mogła się odbyć dzięki udziałowi naszej szkoły w programie Comenius i realizacji projektu „Gry i zabawy na świeżym powietrzu”.


Dzień Babci i Dziadka


23 stycznia już po raz dziesiąty w Zespole Szkół w Czerśli obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie jak zwykle nie zawiedli swoich wnuków. Przybyli bardzo licznie. Jeszcze nigdy nasza placówka nie gościła ponad 160 seniorów. W programie artystycznym klasy druga i czwarta zaprezentowały Jasełka, kolędy śpiewał szkolny chór, klasa trzecia wykonała pastorałkę. Przedszkolaki dla babć i dziadków zaśpiewały piosenki i deklamowały wiersze.
Na zakończenie wszyscy uczniowie razem z przedszkolakami wyśpiewali swoim dziadkom "Sto lat" i wręczyli własnoręcznie wykonane prezenty. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, w przygotowanie którego włączyły się mamy ze Szkolnej Rady Rodziców.
Była to uroczystość pełna wzruszeń, serdeczności i wspólnej zabawy.
Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swoich wnuków.


                                                                                                                      13.01.2015 r.

Z żalem i smutkiem żegnamy
Naszego Kolegę i Ucznia

JAKUBA CIOŁKA

Zapamiętamy Go jako miłego,
radosnego i dzielnego chłopca.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają

Pracownicy Zespołu Szkół w Czerśli

oraz Uczniowie z Rodzicami.


„Jest taki dzień. Bardzo ciepły, choć grudniowy…”


W przedświątecznej krzątaninie codziennych obowiązków, warto zatrzymać się na chwilkę i zadumać się nad prawdziwą istotą świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy trzeciej do takiej chwili refleksji zaprosili swoich najbliższych. Zorganizowali przedstawienie jasełkowe, połączone ze śpiewem pięknych kolęd i pastorałek.

Wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i wieczerza upłynęły w miłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze.


Jasełka grupy Biedronki


Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy  stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi. Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt grupa Biedronki przygotowała Jasełka i przedstawiła je wspaniałej widowni jaką byli rodzice i bliscy dzieci. Aktorzy wcielili się w pastuszków, anioły oraz postacie ze znanych bajek. Dzieci z dużym przejęciem  i poświęceniem odtworzyli swoje role. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego
"Uśmiech Pana Boga 2014"


12 stycznia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego "Uśmiech Pana Boga 2014". Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów z klas II - V.

Uczeń klasy III Kuba Fijał zdobył nagrodę, a uczennice Kornelia Muszyńska z klasy II i Aleksandra Michalak z klasy V zdobyły wyróżnienia.

Gratulujemy!!!


XV edycja Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego w Gręzówce


10 grudnia 2014r. w Gręzówce odbyło rozstrzygnięcie XV edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego, którego tematem były szopki bożonarodzeniowe. Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 67 prac z całej gminy Łuków. Komisja dokonująca oceny  brała pod uwagę  następujące kryteria: pomysł, estetykę wykonania. 

Nagrodzeni zostali następujący uczestnicy konkursu:

- w kategorii przedszkole: miejsce I zajął Dominik Wielgosz,

- w kategorii szkoła podstawowa kl. I-III: miejsce III zajęła Julia Grzywacz,

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy , nagrody książkowe oraz słodkie upominki.


5 grudnia  w naszej  placówce gościł  św. Mikołaj


5 grudnia (w piątek) w szkole panowała radosna atmosfera, ponieważ odwiedził nas św. Mikołaj. Ten niezwykły gość przybył do uczniów z każdej klasy  i dzieci przedszkolnych, więc pewnie cały rok byliśmy bardzo grzeczni.

A może Mikołaj dowiedział się, że wszyscy na Niego  z utęsknieniem czekamy, bo każde dziecko tego dnia przyszło do szkoły i przedszkola ubrane na czerwono? Warto było poświęcić trochę czasu na przebranie, bo później mogliśmy cieszyć się prezentami lub  pomagaliśmy  Mikołajowi  jako  ELFY.


Andrzejkowe czary-mary…


28 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę, na której bawili się wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz nauczyciele. Nie zabrakło również w tym dniu andrzejkowych wróżb, które samodzielnie przygotowali uczniowie z każdej klasy. Czas przy wesołej zabawie i w rytm dyskotekowej muzyki szybko minął. Okazję do zaprezentowania miały także dziewczęta z koła tanecznego, wykonując taniec indiański przygotowany pod kierunkiem pani Ani Ciołek.

 


„Z  życia lasu – mieszkańcy lasu”


Już po raz kolejny Nadleśnictwo Łuków zorganizowało konkurs plastyczny. Tym razem hasłem przewodnim był tytuł: „Z  życia lasu – mieszkańcy lasu”. Wzięły w nim udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół średnich. Komisja miała bardzo trudny wybór, ponieważ na konkurs wpłynęło ponad 500 prac. Wśród wszystkich nagrodzonych dzieci, znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy I – Matylda Sosnowska oraz uczennice z klasy V – Wioleta Machowiec oraz Paulina Kazana.


WYSTĘP  „MAŁYCH AKTORÓW”


21 listopada odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Jesień w lesie, sadzie i ogrodzie” przygotowane przez ŚWIETLICZAKÓW. Celem występu było podsumowanie zdobytej wiedzy oraz zaprezentowanie umiejętności recytatorskich, muzycznych oraz tanecznych zdobytych podczas zajęć świetlicowych przed szerszą publicznością. Dzieci wcieliły się w role „małych aktorów” i w pięknych, kolorowych strojach przedstawiły  przygody jesiennych bohaterów. Przedszkolaki poznały życie leśnych zwierząt, ich zwyczaje  oraz dowiedziały się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Dzięki kolorowej dekoracji, miały także okazje zaobserwować  piękno jesiennej  przyrody.  W odgrywanych scenkach dzieci przedstawiły, że warto zjadać jak najwięcej owoców i warzyw, pełnych witamin by być zdrowym. Po występie dzieci zostały obdarowane gromkimi brawami. Na koniec na „małych aktorów” czekała niespodzianka w postaci gier edukacyjnych przygotowana przez Panią Dyrektor.

Przedstawienie zostało zaprezentowane także podczas spotkania z rodzicami  w dniu 27 listopada. Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech.

 


Podsumowanie szkolnego konkursu pod hasłem
„Mój ekoprzewodnik po Lubelszczyźnie”


Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 28 listopada. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych ekozakątków Lubelszczyzny. Uczniowie klas I – III mieli wykonać ulotkę dowolną techniką plastyczną, zaś klas IV – VI prezentację multimedialną w programie PowerPoint. Na konkurs zgłoszonych zostało 18 prac, w tym 5 prezentacji. Komisja dokonująca oceny  brała  pod uwagę  następujące kryteria: oryginalność pomysłu, estetykę wykonania oraz integralność pracy z tematem.  Nagrodzeni i wyróżnieni  zostali następujący uczniowie:
 Z klas I – III:
 
I miejsce – Paulina Wawrzyńczak, Paweł  Zdziebłowski kl. III – wykonał prezentację,
 II miejsce – Gabriela Warpas kl.III,
 III miejsce – Amelia Domańska kl. III i Roksana Radomyska kl. III,
 wyróżnienia – Patrycja Izdebska kl. III, Kuba Fijał kl. III, Karolina Chudzik kl. III, Jakub Lasota kl. III  i Zuzanna Denis kl. III.
 Z klas IV – VI:
 
I miejsce – Mikołaj Król kl.VI,
 wyróżnienie – Natalia Gryczka kl.IV
 Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy pamiątkowe podziękowania oraz drobne nagrody pocieszenia.
 Konkurs był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w placówkach  Gminy Łuków”.

Ekoprzewodnik - pracę konkursową - można zobaczyć  tutaj......


„ MIŚ KLAPNIĘTE USZKO MA….”
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


W dniu 25.11.2014r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach „Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Tego dnia każde dziecko przybyło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem misiem. Uroczysty dzień rozpoczął się od prezentacji swoich pluszaków. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy  w „Krainie Pluszowego Misia”. Poznały historię święta, wysłuchały wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Naprawiamy misia", wzięły udział w zabawie plastycznej „Mój Miś”, bawiły się przy piosenkach „Jadą, jadą misie”, „Miś w przedszkolu”, „Dwa malutkie misie” oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych.
Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki otrzymały słodką niespodziankę, w postaci „małego co nieco”  misia  Puchatka. Następnie  pozowały  do  zdjęcia  zbiorowego w „Krainie Pluszowego Misia” ze swoimi ulubieńcami.  W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki, małe i duże, białe i brązowe i wspólnie będziemy się uczyć i bawić.

 


Wyniki rekrutacji uczniów ubiegających się o wyjazd do Wielkiej Brytanii


Do komisji wpłynęło 13 ankiet uczniów kl. IV-VI ubiegających się o udział  w wyjeździe do Manchesteru w Wielkiej Brytanii w dniach 19-24.01.2015 r.

W wyniku obrad komisja w składzie: p. Dorota Goławska, p. Aneta Połeć, p. Beata Pilszyk, zdecydowała o zakwalifikowaniu się do wyjazdu następujących uczniów:

1.      Pawlak Maksymilian     

2.      Purzycka Marta                              

3.      Niewęgłowska Natalia

4.     Muszyński Norbert.


Święto Niepodległości


13 listopada społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. O trudnej drodze do wolności próbowali opowiedzieć uczniowie klasy VI.  Wyrecytowane wiersze, odśpiewane przez chór pieśni, a przede wszystkim odegrane przez uczniów scenki, przybliżyły  jakże ważne wydarzenia z naszej historii.

Podniosły nastrój tego dnia podkreśliła dekoracja i galowe stroje z kotylionami wszystkich zgromadzonych na uroczystości.


„Kolczasty jeż”


Dnia 14.11.2014r. przedszkolaki z grupy „Biedronki” postanowiły uczcić „Światowy Dzień Jeża”, obchodzony na całym świecie w dniu 10 listopada. Podczas zajęć z uwagą wysłuchały wiersza H. Zdzitowieckiej pt. „Jeż”, dowiedziały się wiele ciekawostek na temat zwyczajów tych chronionych zwierząt i zagrożeń, na jakie są narażone. Na koniec zajęć dzieci wykonały „owocowego jeżyka” z przyniesionych owoców: gruszki, winogron, rodzynek, goździków oraz żelków i słodkich malinek. Radości i pomysłów podczas pracy nie było końca. Zajęcia zakończyły się wspólnym zdjęciem.


Pasowanie na Przedszkolaka


Dnia 7 listopada 2014r. w naszym przedszkolu w grupie "Pszczółki" odbyło się "Pasowanie na Przedszkolaka". Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zabranych. Dzieci zaprezentowały część artystyczną. Swoim występem przekonały wszystkich gości, że zasługują na miano "Przedszkolaka", następnie przyszedł czas na część najważniejszą, czyli uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor Dorota Goławska przy pomocy zaczarowanego ołówka dokonała aktu pasowania dzieci na przedszkolaków. Po emocjach związanych z pasowaniem przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych dyplomów, oraz rożków obfitości. Rodzice byli bardzo zadowoleni i dumni ze swoich małych pociech. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami.

 


Uczestnictwo w 18 Jesiennym Konkursie Recytatorskim

,,Teraz i tu”  w Łukowskim Ośrodku Kultury


4 listopada uczniowie klasy V: Klaudia Fejtko, Bartłomiej Gryczka, Aleksandra Michalak, Marta Purzycka, Klaudia Strzałek oraz uczeń klasy III: Kuba Fijał  uczestniczyli w eliminacjach powiatowych 18 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego w Łukowskim Ośrodku Kultury  pod hasłem ,,Teraz i tu”. Recytatorzy przygotowani przez p. Małgorzatę Biaduń  i p. Justynę Porębską  wysłuchali recytacji  dzieci i młodzieży. Mieli możliwość wzbogacenia warsztatu recytatora, porównując własne interpretacje utworów z innymi podczas degustacji w pizzerii.   

Kuba Fijał decyzją jury został jednym z pięciu laureatów eliminacji powiatowych konkursu i został delegowany do zaprezentowania recytacji w eliminacjach wojewódzkich.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie  uzyskali dyplomy oraz podziękowania od organizatorów konkursu.


Takich wypraw nie zapomina się do końca życia!


Bajkowe, księżycowe i wręcz zapierające dech w piersiach krajobrazy. Miasta  w skałach i pod ziemią. Dziesiątki balonów nad głowami. Wszędzie wieże meczetów i wszechobecne tureckie flagi.  Inny świat, inni ludzie, ale przez to jakże bardzo ciekawi i intrygujący.

Przez tydzień przedstawiciele Zespołu Szkół w Czerśli odkrywali piękno i różnorodność muzułmańskiej Turcji i jej mieszkańców, jakże innych od nas. Głównym celem naszej podróży była szkoła partnerska z Comeniusa Ersular Ilkokulu w Nevsehir - stolicy Kapadocji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.....


SPOTKANIE Z POLICJANTEM


29 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, st. sierż. Waldemarem Komstą.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z wszystkich grup przedszkolnych: „Pszczółki”, „Motylki” i „Biedronki” oraz uczniowie z klas I - VI. Zaproszony gość opowiedział dzieciom o pracy policjanta oraz przypomniał podstawowe zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych, rowerzystów oraz pasażerów. Zwrócił szczególną uwagę na noszenie odblasków przez dzieci, korzystanie ze specjalnych siedzisk bądź fotelików, a także zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

Dużo radości na zakończenie spotkania sprawiło dzieciom testowanie sprzętu używanego na co dzień w pracy policji.


Podsumowanie szkolnego konkursu
na najciekawszą pocztówkę pod hasłem     
„Ekozakątki Lubelszczyzny”


Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 31 października. Konkurs związany był z warsztatami ekologicznymi w Muzeum Wsi Lubelskiej i lekcją przyrody w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Uczniowie klas I – III mieli wykonać pocztówkę dowolną techniką plastyczną, zaś klas IV – VI fotografię. 
Na konkurs zgłoszonych zostało 15 prac. Komisja dokonująca oceny  brała pod uwagę  następujące kryteria: oryginalność pomysłu, estetykę wykonania oraz integralność pracy z tematem.  Nagrodzeni i wyróżnieni  zostali następujący uczestnicy konkursu:
Z klas I – III:
I miejsce – Paweł Zdziebłowski kl. III,
II miejsce – Julia Grzywacz kl. I,
III miejsce – Amelia Domańska kl. III,
wyróżnienia – Aleksandra Dybciak kl. II, Patrycja Izdebska kl. III.
Z klas IV – VI:
I miejsce – Patryk Wołoszka kl. V,
II miejsce – Kinga Koper kl. V,
wyróżnienie – Marta Purzycka kl. V. 
Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy pamiątkowe podziękowania oraz drobne nagrody pocieszenia.

Konkurs był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w placówkach  Gminy Łuków”.


CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA ŚWIETLICY


Pierwsze miesiące nowego roku szkolnego 2014/2015 mamy już za sobą. Powoli wróciliśmy do rytmu pracy sprzed wakacji, po których czekały na  świetliczaków nowości.  Mianowicie w szkole została zorganizowana nowa sala świetlicowa. Została odnowiona oraz wyposażona w nowe stoliki, krzesełka,  półki, szafki oraz telewizor. Uczniowie klas I-III codziennie  po zakończonych zajęciach przebywają w świetlicy do godz. 16.00. Jest czas zarówno na odrabianie prac domowych,  naukę oraz różnego rodzaju zajęcia min. czytelnicze, plastyczno - techniczne, artystyczne, ruchowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu. Oprócz tego dzieci uczestniczą we wspólnych zabawach, tańcach, śpiewach i  grach według upodobań.

Na dzieci czeka wiele atrakcji, konkursów i uroczystości. Do najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich tygodni można zaliczyć: JESIENNE INSPIRACJE,  DNI MUZYKI I TAŃCA oraz ŚWIĘTO DRZEWA. Podczas zajęć dzieci poszerzyły wiedzę, dowiedziały się różnych ciekawostek, przy tym świetnie się bawiły.

A oto kilka zdjęć z życia świetlicy:


14 października - Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października, które zastąpiło tradycyjny Dzień Nauczyciela. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W naszym Zespole w tym dniu odbywa się uroczyste ślubowanie pierwszaków. W tym roku szkolnym pasowanych  na uczniów było 22 dzieci, w tym sześcio- i siedmioletnie.

Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i zabawy rytmiczno – ruchowe przed przybyłymi rodzicami, pracownikami Zespołu, kolegami i koleżankami
ze szkoły i z przedszkola. Kilkutygodniowy pobyt dzieci  w szkole daje pozytywne rezultaty, powoli stają prawdziwymi uczniami.


Dzień Edukacji Narodowej


14 października  z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Czerśli najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym złożył Samorząd Uczniowski. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również podziękowań wyśpiewanych, wyrecytowanych wierszem oraz upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów.


Rajd rowerowy do Pomnika księdza Brzóski


14 października  odbył się rajd rowerowy  uczniów klas IV – VI do Pomnika księdza Brzóski w Jacie. Wycieczka została zorganizowana przez Panie: Małgorzatę Biaduń, Annę Ciołek i Natalię Łukasik.

Uczestnicy  rajdu poszerzyli wiedzę o księdzu Brzósce.  Oddali hołd tej znanej na Podlasiu postaci poprzez zapalenie zniczy, złożenie kwiatów oraz wysłuchanie opowieści o powstaniu styczniowym i jego przywódcy.

W drodze powrotnej wyjazd został uatrakcyjniony pieczeniem kiełbasek i zabawami przy  ognisku. Każdy uczestnik, choć zmęczony, z zadowoleniem i nowym doświadczeniem  wrócił do domu.


„MOJE MAŁE WIERSZOBRANIE”


W dniu 22 października 2014r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pt. „Moje Małe Wierszobranie”. Celem konkursu było budzenie talentu dziecka, kreowanie własnego świata i świata przyrody poprzez poezję polską dla dzieci. Udział w konkursie wzięły: Alicja Kopczyńska z grupy „Motylki”, która recytowała wiersz Hanny Bechlerowej „MOŻE ZOBACZYMY”, Gabrysia Wiśniewska z grupy „Pszczółki”, która recytowała wiersz „BIEDRONECZKA” (autor nieznany) i Iga Konieczna z grupy „Biedronki” zaprezentowała wiersz Jana Huszcza pt. „SKARGA KSIĄŻKI”. Za wspaniałą recytację wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, książeczki i słodki upominek. Do udziału w konkursie, dzieci przygotowali wychowawcy poszczególnych grup, którzy w podziękowaniu otrzymali również dyplomy.


KONKURS „JARZYNOWE KUKIEŁKI”


  16 października 2014r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs pod hasłem „Jarzynowe kukiełki”. Udział w konkursie wzięło 28 przedszkolaków, którzy wspólnie z rodzicami wyczarowali z warzyw niebywałe cuda. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością podczas tworzenia swoich dzieł. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by wybrać najlepsze prace. Decyzją jury w kategorii 3-latki, wyróżnienie otrzymali Filip Grzywacz i Blanka Konstanty, w kategorii 4- latki –  Alicja Kopczyńska i Gabriel Piotrowski, a w kategorii 5-6 latki – Jakub Szerszeń i Kornelia Matyjasek. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i słodki upominek.


Ognisko klasy piątej


9 października zapłonęło ognisko klasy piątej. Była to okazja do wspólnych zabaw, gry w piłkę oraz pieczenia chleba i kiełbasek. Nie zabrakło także słodyczy i gorącej herbaty. Posiłek przygotowali rodzice, którzy również pomagali wychowawczyni czuwać nad bezpieczeństwem. Cała klasa miło i wesoły spędziła czwartkowe popołudnie. 

 


Płonie ognisko w lesie…


Uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią Justyną Porębską i rodzicami wykorzystali ciepły październikowy dzień na wspólne zabawy przy ognisku.

W pobliskim lesie dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, wzięły udział w konkursie wiedzy na temat roślin i zwierząt leśnych. Były nagrody, pieczenie kiełbasek i ziemniaków w ognisku. Przy wspólnym śpiewie i zabawach czas upłynął bardzo szybko i miło. Trzecioklasiści już nie mogą doczekać się kolejnego ogniska.


Światowy Dzień Muzyki


Już po raz drugi w naszym przedszkolu dnia 01.10.2014r.odbył się Światowy Dzień Muzyki. Dzieci wszystkich grup przedszkolnych zebrały się na sali gimnastycznej aby wspólne przenieść się w niezwykłą Krainę Muzyki. Tam pomagały mieszkańcom Krainy Muzyki odzyskać skradzione nuty, nauczyły się wykorzystywać gazety i swoje ciało do tworzenia muzyki oraz poznały dwa niezwykłe instrumenty jakimi są akordeon i trąbka. Dzieci poznały nowe sposoby wyrażania siebie, swoich emocji i odczuć poprzez ruch własnego ciała, zgodnie z rytmem muzyki oraz własnej wyobraźni. Zabawa była wspaniała, wszyscy bawili się wyśmienicie.


SMOK WAWELSKI W SZKOLE


Przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły nie mogą narzekać na brak wrażeń.

3 października sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwy teatr. „Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu aktorów teatru Art - Re , którzy chętnie do swojego występu angażują dzieci i prowadzą  z nimi dialog zaciekawiła każdego widza. Wspólne pokonanie smoka nie było trudne, a Szewczyk poślubił swoją ukochaną. Gród krakowski został uwolniony od bestii, która siała popłoch wśród okolicznych mieszkańców. Aktorzy zwracają uwagę dzieciom na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Znakomite opracowanie tekstu, piękna, autorska muzyka, doskonałe, kolorowe stroje i rekwizyty stwarzają atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych.  


Warsztaty ekologiczne    

 w Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodzie Botanicznym w Lublinie


26 września chętni uczniowie z klas I-VI wzięli udział w warsztatach ekologicznych. W Muzeum Wsi Lubelskiej, podzieleni na mniejsze grupy, wraz z przewodnikami przenieśliśmy się do prowincjonalnego miasteczka sprzed prawie stu lat. Chodziliśmy po uliczkach wstępując na chwilkę, a to do fryzjera, a to do sklepu metalowego.  Słuchając ciekawych opowieści o dawnych, ekologicznych sposobach gospodarowania zdaliśmy sobie sprawę co to znaczy żyć zgodnie z rytmem przyrody. Nie mogliśmy się oprzeć pokusie odwiedzenia zwierząt żyjących w skansenie: kóz, perliczek i łaszących się kotów. W dawnej, wiejskie kuchni  zjedliśmy obiad.

Lekcja w ogrodzie botanicznym umożliwiła nam poznanie wielu roślin: leczniczych, rzadkich, chronionych, roślin charakterystycznych dla naszego regionu. W trakcie zajęć  uczniowie z zapałem fotografowali piękne rośliny. Owoce niektórych mogli spróbować, a innych liście lub kwiaty powąchać.
Wyjazd został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w placówkach  Gminy Łuków”.


DZIEŃ CHŁOPAKA


Z okazji Dnia Chłopaka, 30 września chłopców naszej szkoły czekały same miłe niespodzianki. Prezenty od koleżanek z klasy, a wieczorną porą zabawa w rytm ulubionych piosenek. Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów szkoły podstawowej na dyskotekę połączoną z licznymi konkursami, w których udział brali przede wszystkim chłopcy. Nagrody i muzyka wprawiła wszystkich w doskonały nastrój.


Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


Swoje kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłosili:

Maja Sosnowska – klasa IV

Marta Purzycka – klasa V

Karolina Konieczna – klasa VI

Norbert Muszyński – klasa VI.

Uczniowie ci przez dwa tygodnie prowadzili swoje kampanie wyborcze. Zbierali opinie kolegów i koleżanek, przygotowali program oraz plakaty zachęcające do głosowania.

            W wyniku głosowania, 25 września uczniowie szkoły podstawowej wybrali na Przewodniczącą SU uczennicę klasy VI- Karolinę Konieczną. Zastępcą został Norbert Muszyński. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


Warsztaty plastyczne dla uczniów i rodziców


Warsztaty plastyczne, na których uczniowie i chętni rodzice wykonywali ekologiczne laurki na zbliżający się Dzień Nauczyciela odbyły się 25 września. Przed warsztatami uczniowie klasy piątej zbierali rośliny z najbliższych okolic, uczyli się odpowiednio je suszyć, a wcześniej rozpoznawać.  Najładniej zasuszone okazy znalazły się na „ekolaurkach”. Lokalu - świetlicy na warsztaty udostępniło nam Stowarzyszenie „Ryżkowiacy”, za co serdecznie dziękujemy.

Wykonanie „ Ekokartki na Dzień Nauczyciela” było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna  w placówkach Gminy Łuków”.


„BAL PANI JESIENI”


23 września 2014r. odbył się w naszym przedszkolu „Bal Pani Jesieni”. W tym wyjątkowym dniu, wszystkie dzieci przybyły do przedszkola ubrane w przepiękne stroje w barwach jesieni. Przedszkolaki  już od samego rana czekały z niecierpliwością na nadejście gościa z  dalekiej krainy - Pani Jesieni, która w końcu zjawiła się z koszem pełnym jesiennych darów, zagadek i zabaw. Każda grupa przedszkolna powitała Panią Jesień piosenką i zaprezentowała swoje stroje. Na koniec balu czekał na wszystkich słodki dar Pani Jesieni – „złocisty kasztanek”. Radości i uśmiechu nie było końca….


Sprzątanie Świata - Polska 2014


Hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata - Polska" brzmi: "Turysto! Szanuj środowisko!".

Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia zachęcają do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko podczas turystyki. Świadome i odpowiedzialne spędzanie czasu wolnego, urlopu, wakacji nad morzem, jeziorem, w górach czy lesie może być przyjemne tylko wtedy, gdy otacza nas piękna, czysta przyroda.

Tradycyjnie do akcji włączyli się również przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
w Czerśli.
Sprzątaliśmy teren placu szkolnego, pobliski las w Czerśli, przydrożne rowy i przystanki autobusowe w Czerśli i Ryżkach, a także las w Ryżkach.

Mamy nadzieję, że nasze działania uświadomią wszystkim, że warto dbać o najbliższe otoczenie. "Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu." (Jan Sztaudynger)


Promowanie akcji Sprzątanie Świata w środowisku lokalnym 


Uczniowie klasy piątej jedenastego września na zajęciach z wychowawcą, podsumowując lekcję na temat celów akcji Sprzątania Świata, wykonali cztery plakaty promujące wymienione przedsięwzięcie. Plakaty przypominały o segregacji odpadów, podawały tegoroczny termin akcji, zachęcały całe środowisko lokalne do wspólnego sprzątania.  Gotowe  plakaty uczniowie wraz  z wychowawczynią  p. E. Kościuk rozwiesili siedemnastego września na tablicach ogłoszeń we wsiach Ryżki i Czerśl.

Wykonanie plakatów było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna  w placówkach Gminy Łuków”.


Warsztaty – segregacja odpadów


Chętni uczniowie z klasy piątej wzięli udział w warsztatach na temat segregacji odpadów. Odbyły się one 23 września na podsumowanie akcji Sprzątania Świata. Warsztaty prowadziła p. E. Kościuk. Uczestnicy spotkania potwierdzili znajomość zasad segregowania odpadów. Jak pokazała praktyka podział frakcji odpadów na papier, plastik i szkło został opanowany do perfekcji. Na zakończenie zajęć,  grając w gry planszowe: „Eko – Bingo” oraz „ Chrońmy środowisko”, uczniowie udowodnili, że potrafią prawidłowo przygotowywać odpady do powtórnego wykorzystania.
Zakup planszy dydaktycznej „ Segregacja odpadów” i gier edukacyjnych  wykorzystanych podczas warsztatów był współfinansowany  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna  w placówkach Gminy Łuków”.


Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego


1 września o godz. 10.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek w Zespole Szkół w Czerśli. Zawiadamiał on o uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015, przygotowanej przez uczniów Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Małgorzaty Biaduń i pani Justyny Porębskiej. Społeczność szkolna szczególnie serdecznie powitała uczniów klasy pierwszej i ich wychowawczynię panią Zenobię Jakubiak.


Zajęcia Adaptacyjne


                W dniach 27-28 sierpnia odbyły się zajęcia adaptacyjne, które miały na celu ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkola i przezwyciężyć strach przed nowym otoczeniem. Wszystkie " maluszki" wraz z rodzicami miały możliwość zapoznać się z personelem przedszkola, salą, kącikami zabaw oraz  miło spędzić czas podczas zabaw z rówieśnikami. Wszystkich przedszkolaków serdecznie witamy w naszym gronie.