Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli im. Jana III Sobieskiego

Strona główna
English
Czerśl
Historia szkoły
Patron
Zadania szkoły
Plan lekcji
Kadra
Comenius
Szkoła w obiektywie
Linki
Biblioteka

 


Plan lekcji

Obowiązuje od 12 lutego 2018 r.

  Rozkład dzwonków Klasy
I II III IV V VI VII
PONIEDZIAŁEK 1.    8.00 - 8.45 w-f e.w. e.w. matematyka j.angielski matematyka j.polski
2.    8.55 - 9.40 e.w e.w. w-f j.polski przyroda j.angielski j.polski
3.    9.50 - 10.35  e.w. e.w. e.w. w-f matematyka j.polski j.angielski
4.  10.45 - 11.30 e.w. w-f e.w. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych.
5.  11.45 - 12.30   j.angielski   technika w-f przyroda historia
6.  12.45 - 13.30           hist. i społ. matematyka
7. 13.35 - 14.20             w-f
7.  14.25 - 15.10             dor.zaw.
WTOREK 1.   8.00 - 8.45 e.w. e.w. religia j.angielski j.polski w-f chemia
2.   8.55 - 9.40 e.w. religia e.w. w-f his. i społ. j.angielski fizyka
3.   9.50 - 10.35 religia e.w. e.w. przyroda j.angielski j.polski w-f
4.  10.45 - 11.30 e.w. e.w. e.w. religia w-f matematyka biologia
5.  11.45 - 12.30 z.komp.   w-f historia matematyka religia geografia
6.  12.45 - 13.30       zaj. E.K. (D) religia zaj.komp. j.polski
7. 13.35 - 14.20             religia
8.  14.25 - 15.10              
ŚRODA 1.   8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.polski religia hist. i społ. matematyka
2.   8.55 - 9.40 w-f e.w. e.w. j.polski zaj.komp. religia historia
3.   9.50 - 10.35 j.angielski e.w. e.w. matematyka j.polski matematyka j.rosyjski
4.  10.45 - 11.30 e.w. religia z.komp. j.angielski j.polski plastyka biologia
5.  11.45 - 12.30 z.dod. w-f j.angielski religia przyroda j.polski plastyka
6.  12.45 - 13.30         w-f przyroda j.angielski
7.  13.35 - 14.20           w-f religia
CZWARTEK 1.   8.00 - 8.45 e.w. e.w. w-f j.polski matematyka j.polski fizyka
2.   8.55 - 9.40 e.w. e.w. e.w. w-f przyroda j.polski chemia
3.   9.50 - 10.35 e.w. w-f e.w. matematyka j.polski j.angielski matematyka
4.  10.45 - 11.30 religia e.w. e.w. informatyka j.polski w-f geografia
5.  11.45 - 12.30 e.w. j.angielski religia przyroda w-f matematyka j.polski
6.  12.45 - 13.30         zaj.komp. zaj. tech. w-f
7.  13.35 - 14.20             informatyka
8.  14.25 - 15.10             zaj. K.S. (D)
PIĄTEK 1.   8.00 - 8.45 e.w. e.w. e.w. j.polski j.angielski muzyka j.polski
2.   8.55 - 9.40 w-f e.w. e.w. muzyka matematyka j.polski j.rosyjski
3.   9.50 - 10.35 e.w. e.w. j.angielski plastyka j.polski w-f matematyka
4.  10.45 - 11.30 j.angielski z.komp. e.w. matematyka muzyka matematyka w-f
5.  11.45 - 12.30       w-f plastyka przyroda j.angielski
6.  12.45 - 13.30       j.angielski     muzyka
7.  13.35 - 14.20            

wdżr

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych kliknij tutaj


   Przedszkole


 
 

Ramowy rozkład dnia

  • 7.00 - 8.15 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY SWOBODNE, PRACA INDYWIDUALNA
  • 8.15 - 8.45 - ĆWICZENIA PORANNE, ZABAWY GRUPOWE, PRACA GRUPOWA I INDYWIDUALNA
  • 9.00 - 9.30 - ŚNIADANIE
  • 9.40 - 10.50 - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I ZABAWA RUCHOWA
  • 10.50-11.10 - ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE DLA 4 - 5 - LATKÓW
  • 11.10-12.40 - ZABAWY W SALI, NA PLACU ZABAW, SPACERY
  • 12.40-13.00 - PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ("5 GODZINNYCH")
  • 13.00-13.30 - OBIAD
  • 13.30-14.00 - ODPOCZYNEK POOBIEDNI, CZYTANIE KSIĄŻEK
  • 14.00-16.00 - ZABAWY INDYWIDUALNE, GRUPOWE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

 


Godziny pracy świetlicy

 

 

 

Edyta Bany

 

PONIEDZIAŁEK

11.45 - 15.30

WTOREK

11.45 - 15.30

ŚRODA

12.45 - 15.30

CZWARTEK

12.45 - 15.30

PIĄTEK

11.30 - 15.30

Godziny pracy biblioteki

  Dorota Goławska Beata Pilszyk
PONIEDZIAŁEK 9.40 - 12.40 -
WTOREK - -
ŚRODA - 10.35 - 13.35
CZWARTEK - -
PIĄTEK - 11.30 - 14.30

 


Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat szkolny
PONIEDZIAŁEK 8.00 - 12.00
WTOREK 8.00 - 12.00
ŚRODA 8.00 - 12.00
CZWARTEK 8.00 - 12.00
PIĄTEK 8.00 - 12.00

 


Kalendarz organizacji roku szkolnego 2017/2018

w Zespole Szkół w Czerśli

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu: 1 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej:

4 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe:

29 stycznia  - 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

29  marca - 3 kwietnia 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:


2 listopada 2017 r.
26 stycznia 2018 r.

2 maja 2018 r.
30 maja 2018 r.
1 czerwca2018 r.
21 czerwca2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych:

22 czerwca 2018 r.

Wakacje:

 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.