Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

Strona główna
Czerśl
Historia szkoły
Patron
English
Plan lekcji i zajęć
Kadra
Stołówka szkolna
Konsultacje
Dokumenty szkolne
Zadania szkoły
Szkoła w obiektywie
SU
Erasmus+
Rekrutacja
Laboratoria przyszłości
Comenius
Zdalne nauczanie
Zawody sportowe
RODO
Dostępność placówki
Kontakt

 

Niech wszystkim wiadome będzie, co następuje: Patronem tego oświeconego przybytku od 27 października 2008 roku, po wsze czasy jest

 Jan III Sobieski.

Urodzony w dniu 17 miesiąca sierpnia roku Pańskiego 1629 w Olesku pode Lwowem, jako syn Jakuba, kasztelana krakowskiego i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej po kądzieli potomek hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

 

Portret Jana III Sobieskiego znajdujący się w szkolnym kąciku patrona.

Oto, czego dokonał za żywota swego:

 • W latach 1640-1645 pobierał nauki w najlepszych szkołach w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych.

 • Od 1648 r. walczył jako dowódca chorągwi pod Zborowem, Beresteczkiem, Żwańcem i Ochmatowem.

 • W 1656 r. dowodził własnym pułkiem, sześciotysięcznym tatarskim oddziałem posiłkowym w bitwie warszawskiej ze Szwedami.

 • lipca 1665 r. wziął sobie za żonę Marię Kazimierę d’Arquien; w tym też roku został marszałkiem koronnym.

 • W 1666 r. otrzymał buławę hetmana polnego koronnego; wziął udział w przegranej bitwie przeciw rokoszom J. Lubomirskiego pod Mątwami.

 • W 1667 r. przeprowadził kampanię przeciwko wojskom kozacko-tatarskim, zakończoną zwycięską obroną Podhajec.

 • 5 lutego 1668 r. otrzymał tytuł hetmana wielkiego koronnego.

 • W 1671 r. odniósł zwycięstwo nad Tatarami pod Bracławem i Kalinikiem.

 • W 1673 r. zwyciężył wojska tureckie pod Chocimiem.

 • 21 maja 1674 r., w  Warszawie, na sejmie elekcyjnym został ogłoszony królem Polski.

 • 2 lutego 1676 r. Jan III Sobieski został koronowany na króla.

 • 12 września 1683 r. odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem.

Zmarł 17 czerwca 1696 r. w Wilanowie. W kartach historii zapisał się jako jeden z najwybitniejszych wodzów Rzeczpospolitej oraz zacny mecenas kultury i sztuki.