Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

Strona główna
Czerśl
Historia szkoły
Patron
English
Plan lekcji i zajęć
Kadra
Stołówka szkolna
Konsultacje
Dokumenty szkolne
Zadania szkoły
Szkoła w obiektywie
SU
Erasmus+
Rekrutacja
Laboratoria przyszłości
Comenius
Zdalne nauczanie
Zawody sportowe
RODO
Dostępność placówki
Kontakt


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014


Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się częścią oficjalną, podczas której uczniowie klasy VI złożyli ślubowanie.
Oto tekst Ślubowania:

  „- My, uczniowie klasy szóstej ślubujemy Tobie Szkoło:- Strzec wiernie Twego   honoru a dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię.
- Pracować nad doskonaleniem swojego charakteru. W swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro drugiego człowieka.
- Dążyć do stałego wzbogacania wiedzy i doskonalenia zdobytych wiadomości.
- Nauka, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole, będzie służyła dobru Rzeczypospolitej Polskiej.”
Następnie  Poczet sztandarowy w składzie:  Paweł Nurzyński, Katarzyna Fejtko  i Sandra Koper przekazał  sztandar pod opiekę swoim młodszym kolegom i koleżankom z klasy V: Karolinie Koniecznej, Izabeli Smyk i Maksymilianowi Pawlak.
Po przekazaniu Sztandaru Pani Dyrektor powiedziała kilka zdań do tegorocznych absolwentów. Życząc całej społeczności  udanych wakacji, przekazała głos  szóstoklasistom.
Chociaż nie obyło się bez wpadek związanych z podkładami do piosenek , szóstoklasiści trzykrotnie otrzymali brawa za treści swoich występów.
Na koniec uroczystości nastąpiło od dawna oczekiwane wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i podziękowań.  

W roku szkolnym 2013/2014 szkołę podstawową ukończyli:
Patryk Czyzio
Katarzyna Fejtko
Filip Głowniak
Mateusz Gromada
Sandra Koper
Michał Kur
Paweł Nurzyński
Tomasz Sosnowski
Emil Suchodolski
Anna Szczęsna
Ewelina Wawrzyńczak
Aleksandra Wedziuk

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali:

 z klasy VI:  z klasy V:

z klasy IV:

 

z klasy III: z klasy II: z klasy I:

1. Katarzyna Fejtko

2. Sandra Koper

3. Anna Szczęsna

4. Ewelina Wawrzyńczak

5. Aleksandra Wedziuk

 

1. Karolina Konieczna

2. Maksymilian Pawlak

3. Izabela Smyk

 

1. Klaudia Fejtko

2. Paulina Kazana

3. Aleksandra Michalak

4. Marta Purzycka

5. Michał Wiśniewski

 

1. Natalia Niewęgłowska

2. Jakub Kucharski

3. Wiktoria Zdziebłowska

 

1. Kuba Fijał

2. Amelia Domańska

3. Patrycja Izdebska

4. Roksana Radomyska

5. Paulina Wawrzyńczk

6. Paweł Zdziebłowski

 

1. Konieczny Szymon

2. Muszyńska Kornelia

3. Sobota Alan

4. Stolarczyk Martyna

5. Wiśniewska Zofia

Miano Solidnych Uczniów uzyskali:

- z klasy VI – Anna Szczęsna;

- z klasy V – Maksymilian Pawlak;

- z klasy IV – Marta Purzycka;

- z klasy III – Natalia Ciołek;

- z klasy II – Adrianna Konstanty;

- z klasy I – Dybciak Aleksandra.

Nie zabrakło też uczniów ze 100% frekwencją. Są to uczniowie:

- z klasy VI: Tomasz Sosnowski, Emil Suchodolski, Ewelina Warzyńczak, Aleksandra Wedziuk

- z klasy IV: Paulina Kazana

- z klasy III: Patrycja Muszyńska

- z klasy II: Paulina Wawrzyńczak.

Nagrody otrzymali również uczniowie klasy VI z Pocztu sztandarowego: Paweł Nurzyński, Katarzyna Fejtko oraz Sandra Koper.

Pani Dyrektor w imieniu społeczności szkolnej podziękowała za solidną pracę w ogólnoszkolnej Radzie Rodziców: pani Anecie Wawrzyńczak, pani Justynie Kozakiewicz, pani Paulinie Sosnowskiej, pani Aldonie Kwiatkowskiej-Konstanty, pani Julicie Muszyńskiej, pani Iwonie Michalak. Wychowawcy podziękowali za aktywną pracę w Radzie Rodziców: państwu Agnieszce i Tadeuszowi Sosnowskim, pani Dorocie Wedziuk, pani Agnieszce Pawlak, pani Annie Muszyńskiej, pani Barbarze Augustyniak, pani Magdalenie Stańczak, pani Agnieszce Stolarczyk, pani Małgorzacie Michnie, pani Agacie Dybciak, pani Marcie Susce, panu Krzysztofowi Sosnowskiemu, panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu, pani Iwonie Denis, pani Annie Chudzik, pani Annie Fijał, panu Sławomirowi Świderskiemu, pani Iwonie Ciołek, panu Piotrowi Izdebskiemu.


MARZENIA WAKACYJNE „PSZCZÓŁEK”


Dnia 27 czerwca dzieci z grupy „Pszczółki” zaprosiły rodziców na występ, poprzez który dzieci chciały opowiedzieć o swoich wakacyjnych marzeniach. Rodzice mieli okazję zaobserwować postępy swoich pociech. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając piosenki, tańcząc oraz recytując. Maluchy doskonale poradziły sobie w roli aktorów. Wszyscy widzowie byli zachwyceni, zarówno występem dzieci jak i ciekawą aranżacją przedstawienia.


„W PRZEDSZKOLU JEST WESOŁO”


„ W naszym przedszkolu miło płynie czas.
To tutaj wszystko się zaczyna,
są przyjaciele i grupa nasza wesoła.
Co dzień śpiewamy, tańczymy,
wierszyki mówimy
i już od przedszkola pilnie się uczymyJ

Dnia 25 czerwca grupa „Motylki” zaprezentowała Kochanym Rodzicom swoje umiejętności.  Dzieci zaaranżowały małymi instrumentami perkusyjnymi  utwór „Tritsch-Tratsch” J. Straussa, wybrały się w podróż z Panem Zelmanem. Ponadto zaprezentowały talenty taneczne, wokalne i recytatorskie. Rodzice mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą pracę dzieci w ciągu roku. Na twarzach gości widać było radość, zadowolenie, a gromkie oklaski były dowodem, że występ się udał.


Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy


Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

W naszej szkole do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu  zajęcia techniczne pod opieką nauczycielki Justyny Porębskiej.

25 czerwca umiejętności praktyczne z zakresu jazdy na rowerze sprawdzał funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – starszy sierżant Waldemar Komsta. Wszyscy przystępujący w tym dniu do egzaminu praktycznego uczniowie, zdali go pomyślnie.

Policjant wyraził swoje zadowolenie z umiejętności, jakie wykazali uczniowie
i uroczyście wraz z panią dyrektor Dorotą Goławską wręczył im karty rowerowe- pierwszy bardzo ważny dokument uprawniający dzieci do bycia pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Dodatkową nagrodą dla uczniów była możliwość wcielenia się w rolę motocyklisty. Przymiarka do jazdy motorem policyjnym sprawiła czwartoklasistom nie lada frajdę, a uśmiech sam pojawiał się na twarzy.


24 czerwca szóstoklasiści bawią się na
„Wieczorku z okazji ukończenia szkoły podstawowej”


24 czerwca szóstoklasiści w obecności zaproszonych piątoklasistów bawili się na „Wieczorku z okazji ukończenia szkoły podstawowej”, rodziców i wychowawczyń: klasy V pani Anety Połeć, klasy VI pani Małgorzaty Biaduń i pani Zenobii Jakubiak, która była wychowawczynią tegorocznych absolwentów w klasach I – III. Wszyscy doskonale się bawili, ponieważ rodzice uczniów klasy VI zadbali o dobrą muzykę. Uczestnikom balu dopisywał humor.


Od  piątku 20 czerwca do niedzieli 22 czerwca
szóstoklasiści uczestniczyli w biwaku


Mimo że w naszej szkole czerwiec obfitował w mnóstwo atrakcji związanych z życiem pozalekcyjnym, szóstoklasiści nie zrezygnowali z planowanego od początku roku szkolnego biwaku. Na miejsce biwakowania dotarli rowerami. Na biwaku uczniowie miło spędzili czas i poszerzyli swoją wiedzę o najbliższej okolicy. Chociaż podczas wyjazdu należało o wszystko zadbać samemu, to nikt nie narzekał, a jedna noc nie należała do najcieplejszych. Żeby szóstoklasiści byli zadowoleni z wyjazdu, sprzyjała im nawet pogoda. Kiedy wszyscy już byli w domach, rozpadał się siarczysty deszcz.


„Przygoda niegrzecznej żabki”


13 czerwca ŚWIETLICZAKI zaprezentowały przedszkolakom przedstawienie p.t. „Przygoda niegrzecznej żabki” przygotowane pod kierunkiem p. Anny Ciołek. Wykonały maski i rekwizyty potrzebne do przedstawienia.

Aktorzy na scenie byli nieco onieśmieleni, jednak występ widzom bardzo się podobał. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe „żabki – plakietki” i zostali obdarowani cukierkami.


Tańczyć każdy może ...


Dnia 12 czerwca uczennice naszej szkoły: Marta Purzycka, Paulina Kazana, Aleksandra Michalak, Klaudia Strzałek, Klaudia Fejtko, Natalia Niewęgłowska i Edyta Czyzio, pod opieką p. Anny Ciołek, brały udział w II Turnieju Tańca Nowoczesnego Gminy Łuków, który odbył się w Zespole Szkół  w Świdrach. Dziewczęta wystąpiły w kategorii: FORMACJE. Zaprezentowały taniec orientalny z elementami tańca brzucha. Nasz zespół „wytańczył” WYRÓŻNIENIE SPECJALNE i PUCHAR.


Szóstoklasiści biorą udział w „Pikniku zapoznawczym”
w Zespole Szkół w Zalesiu


Nasi uczniowie zostali zaproszeni przez szóstoklasistów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Zalesiu na „Piknik zapoznawczy”. Dziesięciu uczniów z wychowawczynią panią Małgorzatą Biaduń skorzystało z zaproszenia i wspólnie z szóstoklasistami z Dąbia spędzili czas: od 18.00 12 czerwca do 7.00 następnego dnia. Szóstoklasiści z trzech wymienionych szkół mieli możliwość lepszego poznania się poprzez wspólne gry, ognisko i zabawy.


Pomóż i Ty !!!


Jakub jest naszym kolegą, uczniem klasy II. Zawsze uśmiechnięty, wesoły i przyjacielski! Niestety od listopada zmaga się z poważną chorobą, która uniemożliwia mu bycie z nami w szkole.

Kubuś przeszedł skomplikowaną operację, poddawany jest specjalistycznemu leczeniu, rehabilitacji. Wiąże się to z dużym nakładem finansowym. Postanowiliśmy pomóc Kubusiowi i jego rodzicom.  Podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się w naszej szkole, wraz z rodzicami i naszą wychowawczynią Justyną Porębską, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy. A nasi rodzice podarowali wszystkim wspierającym akcję piękne baloniki.

Zwróciliśmy się do wszystkich przyjaciół o dobrym sercu o wsparcie finansowe dla naszego kolegi - Kuby! I udało się! Dzięki zaangażowaniu uczniów Zespołu Szkół w Czerśli, pracowników i rodziców - zebraliśmy 4 310 zł i 110 euro.

Chcemy, by nasz przyjaciel jak najszybciej wrócił do zdrowia  i do naszej klasy.

Kubuś - jesteśmy z Tobą!!! Razem przezwyciężymy wszystko!!!


WSZYSTKO GRATIS!


11 czerwca 2014 roku 33 uczniów Zespołu Szkól w Czerśli uczestniczyło w wycieczce do Warszawy, która odbyła się w ramach projektu „Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko”. Bezpłatny wyjazd, po raz drugi, wygrała Pani Dyrektor, rozwiązując quiz o Unii Europejskiej. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem dzieci czuwały panie Justyna Porębska i Dorota Goławska.

Na miejscu zwiedziliśmy wnętrza Zamku Królewskiego, Rynek Starego Miasta, Pałac Prezydencki, Barbakan, Katedrę Św. Jana  oraz pomniki: Grób Nieznanego Żołnierza, Syrenki, Małego Powstańca, Mikołaja Kopernika i Zygmunta III Wazy. Obiad zjedliśmy na Nowym Świecie, a lody w McDonalds.        W drogę powrotną ruszyliśmy sprzed okazałego gmachu Muzeum Narodowego.

Każdy uczestnik obdarowany został prezentami w postaci plecaków z lornetką, latarką, notesem, długopisem oraz okolicznościowym folderem, a także pamiątkową pocztówką. Gratis otrzymaliśmy także upalną pogodę, piękną opaleniznę, zmęczenie, a nade wszystko mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

 

Opracowanie: Maja, Karolina i Maks z klasy V


Gminna Wiosenna Spartakiada Przedszkolaków


6 czerwca  2014r. w Czerśli, już po raz 7 spotkały się drużyny z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy Łuków na Wiosennej Spartakiadzie Przedszkolaków. Hasło  tegorocznej spartakiady brzmiała „Bawmy się razem”.

W tym roku wspólnie bawiło się 12 drużyn z oddziałów przedszkolnych w Aleksandrowie, Gołąbkach, Strzyżewie, oraz z przedszkoli w Dąbiu, Gołaszynie, Gręzówce, Łazach, Krynce, Rolach, Świdrach, Zalesiu i Czerśli. Spartakiadę rozpoczęła pani Beata Popiel wspólnie z Dinusiem, którzy powitali wszystkich przybyłych gości. Następnie każda drużyna przedstawiła się i zapraszała do wspólnej zabawy wszystkie swoje koleżanki i kolegów. Dinuś  swoim zwyczajem bawił się wspólnie z dziećmi pomagając im, ale nie obyło się bez małych figielków z jego strony, które rozbawiały dzieci. W czasie przerwy dzieci mogły posilić się pączkami  oraz ochłodzić lodami. Przyjazny i radosny nastrój oraz uśmiechy, które nie znikały z twarzy dzieci  i  ich opiekunów  świadczyły o tym, że zabawa była wyśmienita. Na zakończenie pani dyrektor podsumowała wspólną zabawę, zaprosiła  pana dyrektora Bogdana Wiącka i Dinusia do wspólnego wręczania uczestnikom drobnych  upominków i dyplomów. Swoją obecnością na spartakiadzie zaszczycili nas dyrektor gminnego Zespołu Oświatowego pan Bogdan Wiącek, przedstawiciele Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łukowie, oraz goście z zaprzyjaźnionych szkół z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii, którzy w tych dniach odwiedzali naszą placówkę.

Sponsorami  VII Wiosennej Spartakiady Przedszkolaków byli miejscowi przedsiębiorcy, Rada Rodziców, Gmina Łuków i Gminny Ośrodek Kultury. Swoje zainteresowanie oraz pomoc w przygotowaniu spartakiady okazali Rodzice dzieci z przedszkola w Czerśli. Przedszkolaki i organizatorzy ślicznie dziękują wszystkim ludziom dobrego serca za okazaną pomoc  i szczodrość.

Spartakiadę przygotowała Beata Popiel przy współpracy p. dyrektor  Doroty Goławskiej oraz nauczycielek z przedszkola:  p. Lidii Mikos, p. Marianny Howorus, p. Natalii Łukasik.


ALL TOGETHER - TYDZIEŃ GIER I ZABAW Z COMENIUSEM


Od września 2013 roku Zespół Szkół w Czerśli  współpracuje  z  europejskimi placówkami edukacyjnymi z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji i Grecji w ramach realizacji wspólnego projektu pod tytułem „Playground toys”.  Przedsięwzięcie wspierane jest finansowo przez europejski Program Comenius, który promuje rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Jest to możliwe dzięki mobilnościom, które obejmują wymianę uczniów i kadry. Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego pani Aneta Połeć.

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci z różnych stron Europy grami i zabawami na świeżym powietrzu. Wizyta 30 gości - nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół rozpoczęła się 2 czerwca i trwała 5 dni. 3 i 4 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Czerśli  wraz z paniami Anetą Połeć i Natalią Łukasik zaprosili przybyłych gości na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Urok Starego Miasta, Wawel, dźwięki hejnału z wieży mariackiej, niezwykła okazałość kopalni soli "Wieliczka", skrzydlate kolosy w Muzeum Lotnictwa zachwyciły wszystkich.

5 czerwca uczniowie i nauczyciele z Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Turcji gościli już w naszej szkole. Była okazja do wspólnego świętowania Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty - odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "ALL TOGETHER"- WSZYSCY RAZEM. Rozpoczął się on od części artystycznej, podczas której oficjalnie powitani zostali wszyscy goście z zagranicy, rodzice, pan wójt Mariusz Osiak wraz z przedstawicielami Gminy Łuków, sołtysi wsi Ryżki i Czerśli, sponsorzy, pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.

Gospodarze imprezy nie zapomnieli o staropolskim zwyczaju witania przybyłych chlebem i solą. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia z historii Polski, jak również przygotowali taneczno - muzyczne niespodzianki dla każdego kraju partnerskiego z projektu Comenius.  Na zakończenie części artystycznej pani Dyrektor Dorota Goławska wręczyła przyjaciołom szkoły - DOBRYM ANIOŁOM podziękowanie. Otrzymali go : Kazimierz Jakubiak, Halina Bogusz i firma Nipplex, Waldemar Szczygielski, Marzena Domańska, Władysław Maszczak, Tomasz Pawlak, Andrzej Bancerz- Aviva, Marek Domański - Foto-Video.  Dzięki nim ten dzień na części oficjalnej się nie zakończył i wszyscy przenieśli się na plac szkolny, gdzie czekało wiele atrakcji - dmuchane zjeżdżalnie, koniki, wata, popcorn, grille, pan Pikuś, a goście mogli również skosztować specjałów kuchni polskiej przygotowanych przez rodziców. Rada Rodziców zapewniła oprawę muzyczną imprezy, zaś nauczyciele i dzieci zaprezentowali polskie zabawy, które towarzyszą dzieciom na co dzień na podwórku i  w szkole. Do zabaw chętnie włączyli się również goście i rodzice.

6 czerwca nauczyciele i uczniowie z partnerskich szkół mogli z bliska przyjrzeć się jak funkcjonuje polska szkoła. Dzień ten wszyscy rozpoczęli  od lekcji muzyki, którą poprowadził zaprzyjaźniony ze szkołą zespół LIMBOS. Goście odwiedzali poszczególne sale lekcyjne, których  dekoracje wprowadzały w klimat poszczególnych państw , jak również  uczestniczyli w zajęciach. Mieli też okazję zobaczyć w jakie gry i zabawy bawią się polskie przedszkolaki, gdyż tego dnia na terenie szkoły odbywała się SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW.

Piątkowe popołudnie goście spędzili w Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”, gdzie poddawali się doświadczeniom zaprzeczającym ludzkim zmysłom, ale też swobodnej zabawie na łonie natury.

Realizacja projektu  pozwoliła złamać wszelkie bariery językowe , wszystkich połączył śmiech , radość i bycie razem. Wszyscy mogli poczuć co oznacza główne motto Unii Europejskiej: „Zjednoczeni w różnorodności”.

Z Polski wyjechała grupa 30 osób z bagażem miłych doświadczeń, zachwycona zielonością i różnorodnością naszego kraju, otwartością, pogodą ducha i zorganizowaniem Polaków, funkcjonowaniem i wyglądem małej, wiejskiej szkoły. Na pewno w swoich państwach, szkołach, domach złamią stereotypy na temat kraju nad Wisłą i jego mieszkańców.


„Mamo moja”


            "Mamo moja" to hasło I Gminnego Festiwalu poświęconego najbliższej sercu osobie - mamie.  Festiwal miał charakter konkursu literackiego, plastycznego i wokalnego. Wybrano najpiękniejsze laurki i portrety dla mamy. Do konkursów przystąpiło łącznie 289 uczniów ze szkół gminy Łuków.

            Podczas uroczystej gali, która odbyła się 28 maja w świetlicy w Wólce Świątkowej uczennice naszej szkoły w towarzystwie mam i opiekunów szkolnych odebrały nagrody i dyplomy.

            W kategorii :

"Laurka dla mamy" - II miejsce zajęła Roksana Radomyska z klasy II,

"Portret mamy" - wyróżnienie otrzymała Monika Gromada z klasy III,

"List do mamy" - II miejsce zajęła  Klaudia Fejtko, zaś III miejsce - Marta Purzycka - uczennice z klasy IV.


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą
w XI Gminnym Przeglądzie Recytatorskim w Gołaszynie


29 maja uczniowie klasy IV: Aleksandra Michalak i Bartosz Gryczka  uczestniczyli w XI Gminnym Przeglądzie Recytatorskim w Gołaszynie. Uczestnicy ci zostali wytypowani do zaprezentowania naszej szkoły w Gołaszynie w drodze eliminacji szkolnych. Do występów zostali przygotowani przez panią Małgorzatę Biaduń.


Turniej Artystyczny w Łazach


15 maja 2014 w przedszkolu w Łazach odbył się Turniej Artystyczny pod hasłem „Dbam o zdrowe odżywianie”.  Nasze przedszkole reprezentowała p. Lidia Mikos oraz czworo dzieci: Julka i Alan z grupy Biedronki oraz Oliwia i Dawid z grupy Motylki. Głównym celem Turnieju było utrwalanie i pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania. Dzieci wykazywały się twórczością i pomysłowością robiąc potworka z warzyw, uczyły się zasad zdrowej rywalizacji biorąc udział w różnych konkurencjach sportowych. Zabawa była wyśmienita. Na koniec każda drużyna dostała puchar i drobne upominki. 


JUŻ TERAZ BEZPIECZNI


Chodnik w Czerśli przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej nareszcie został ułożony. Uczniowie będą mogli w bezpieczny sposób uczęszczać do szkoły. Przecięcia wstęgi – symbolicznego aktu otwarcia dokonali: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – pan Sławomir Sosnowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – pan Krzysztof Głuchowski, Wójt Gminy Łuków – pan Mariusz Osiak, Wicestarosta Łukowski – pan Krzysztof Tymoszuk, Burmistrz Miasta Łuków – pan Dariusz Szustek, sołtys miejscowości Czerśl – pani Małgorzata Wysokińska, wykonawca inwestycji – pan Jakub Kożuchowski oraz uczeń naszej szkoły – Kuba Fijał.
W podziękowaniu za zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców miejscowości uczniowie przygotowali  i przedstawili wszystkim przybyłym krótką część artystyczną.


Quiz wiedzy o Unii Europejskiej i programie Comenius


10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to czas podsumowań, porównań i okazji do świętowania. Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić tą rocznicę rozwiązując „Quiz wiedzy o Unii Europejskiej i programie Comenius”. Z pytaniami zmagało się 14 chętnych osób z klas: III, IV, V i VI.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce:  Szczęsna  Anna kl. VI

II miejsce  ex aequo: Konieczna Karolina kl. V i Pawlak Maksymilian kl. V

III miejsce: Wasilewska Maja kl. V


30 kwietnia uczciliśmy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Uczniowie klasy IV i VI pod opieką p. Natalii Łukasik i p. Małgorzaty Biaduń przygotowali montaż słowno – muzyczny o treściach patriotycznych sygnalizujący obchody: 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi i Święta Pracy. Akademia odbywała się w podniosłej atmosferze przy patriotycznej w biało – czerwonych barwach scenerii.


KONKURS PLASTYCZNY


26 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem „Pamiątkowe miejsca – Śladami Jana Pawła II, pielgrzyma”, adresowany do wszystkich szkół podstawowych Gminy Łuków. Organizatorami byli: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Biblioteka Publiczna w Krynce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Krynka. W zmaganiach konkursowych wzięli udział także nasi uczniowie, którzy uzyskali wysokie miejsca.

W kategorii klas I-III

I miejsce- Natalia Niewęgłowska,

III miejsce- Monika Gromada

Wyróżnianie- Monia Salvatore, Natalia Ciołek.

W kategorii klas IV-VI

III miejsce Anna Szczęsna

Wyróżnienie Aleksandra Wedziuk

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce w sali świetlicy wiejskiej w Krynce. Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Uczennice klasy III swoje prace wykonywały pod kierunkiem p. Justyny Ksok, zaś uczennice klasy VI pod opieką p. Natalii Łukasik.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


DZIEŃ ZIEMI


22 kwietnia obchodzimy corocznie Dzień Ziemi. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości- planety Ziemi. Prawdopodobnie rzadko zastanawiamy się nad tym, ile mamy do zawdzięczenia naszej planecie. Bez lasów i bez tlenu nie moglibyśmy oddychać. Bez gleby nie moglibyśmy jeść. Bez deszczu  i rzek nie moglibyśmy pić. Na Ziemi możemy robić coś, czego nie moglibyśmy robić na innych planetach – możemy żyć. W naszej szkole Dzień Ziemi uczciliśmy 25 kwietnia. Pod kierunkiem p.E. Kościuk we współpracy z p.A. Ciołek  uczniowie z koła matematyczno – przyrodniczego, dziewczęta z klasy IV  i chętni uczniowie uczęszczający na świetlicę przygotowali i zaprezentowali z tej okazji apel.


   ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  IM. JANA III SOBIESKIEGO W CZERŚLI

          NA ROK SZKOLNY 2014/2015

      OD 20 MARCA  DO 15 KWIETNIA 2014 ROKU


Przedszkole im. Jana III Sobieskiego w Czerśli oferuje:

- opiekę nad dziećmi w godz. 7 -16

 - dobrze wyposażone sale

 - wykwalifikowaną kadrę

 - bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki

 - możliwość korzystania z wyżywienia (śniadania i obiady)

 - miejsce zabaw wewnątrz budynku oraz bezpieczny plac zabaw na zewnątrz

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW ZAPRASZAMY

WNIOSKI O PRZYJĘCIE W SEKRETARIACIE LUB NA STRONIE www.czersl.gminalukow.pl


Hura!!! Baseny!!!


Pierwszego kwietnia uczniowie naszej szkoły wyjechali na baseny do AQUA MIŚ w Radzyniu Podlaskim.

Wycieczka tego dnia była szczególnie atrakcyjna, ponieważ klasy I – V miały dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dzieci żywiołowo korzystały z proponowanych im zabaw i atrakcji pływalni. Pomimo dwugodzinnego przebywania w wodzie, uczestnikom nie brakowało energii i zapału.

 


PANI WIOSNA ODWIEDZIŁA PRZEDSZKOLAKÓW


21 marca dzieci z przedszkola z niecierpliwością czekały  na przyjście  wiosny. W tym dniu wszystkie przedszkolaki pojawiły się w pięknych zielonych strojach. Zaskoczeniem dla wszystkich było otrzymanie  listu od PANI WIOSNY. Na dzieci czekały wiosenne zagadki, konkursy i zadania, z którymi świetnie sobie  poradzili. Tym samym dzieciom udało się zaprosić do przedszkola PANIĄ WIOSNĘ. Wspólnie spędzony czas minął na zabawach, śpiewach i tańcach. Dzieci przypomniały sobie również tradycję topienia Marzanny. W nagrodę wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi niespodziankami. Na zakończenie uroczystości odbyło się rozwiązanie konkursu plastycznego pt. „PANI WIOSNA W OCZACH PRZEDSZKOLAKÓW”. Laureatkami konkursu zostały – Karolina Kazanecka, Zuzanna Kachniarz oraz Julia Grzywacz. Wyróżniono prace: Blanki Bosek, Julii Dybciak, Pauliny Zdziebłowskiej, Kingi Popławskiej oraz Jakuba Szerszenia. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i słodki upominek.


Pierwszy Dzień Wiosny połączony z Dniem Samorządności


21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny połączony z Dniem Samorządności. Wiosnę  społeczność uczniowska  przywitała kolorowym ubiorem. Zastępca przewodniczącej SU Anna  Szczęsna przypinała każdemu, kto wchodził do szkoły uśmiechniętą buźkę. Chętni uczniowie sprawdzili swoje umiejętności pedagogiczne. Wcielili się w role  Pani Dyrektor i nauczycieli uczących w naszej szkole. Podczas  zajęć, pełniąc funkcję asystentów swoich nauczycieli, prowadzili lekcje. Wcześniejsze przygotowania i ustalenia uczniów dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć opłacały się, ponieważ wszystkim lekcje podobały się  i wielu uczniów chciałoby powtórzyć tego typu pracę. Miło było słyszeć: ,,Dziś w szkole jest super!”.

Oto główni bohaterowie tego dnia, którzy wystąpili w roli asystentów:

Pani Dyrektor – język polski kl. 5 – Maja Wasilewska i Izabela Smyk;

Kl. 1 – p. Beata Pilszyk – Katarzyna Fejtko i Natalia Ciołek;

Kl. 2 – p. Justyna Porębska – Natalia Niewęgłowska i Patrycja Muszyńska;

Kl. 3 – p. Justyna Ksok – Zuzanna Denis i Monia Salvatore;

p. Ewa Kościuk – matematyka kl. 6 – Tomasz Sosnowski;

p. Ewa Kościuk – przyroda kl. 4 – Klaudia Fejtko;

p. Ewa Kościuk – matematyka kl. 5 – Mikołaj Król;

p. Ewa Kościuk – przyroda kl. 5 – Karolina Konieczna;

p. Aneta Połeć – godzina wychowawcza kl.5 – Dominik Mateńka;

p. Aneta Połeć – język angielski kl. 4 – Aleksandra Michalak;

p. Aneta Połeć – język angielski kl. 6 – Mateusz Gromada;

p. Małgorzata Biaduń – język polski kl. 4 – Monika Gromada i Ewelina Wawrzyńczak;

p. Małgorzata Biaduń – historia kl. 6 – Maksymilian Pawlak i Emil Suchodolski;

p. Małgorzata Biaduń – plastyka kl. 4 – Paulina Kazana;

p. Małgorzata Biaduń – godzina wychowawcza kl. 6 – Filip Głowniak;

p. Anna Ciołek – wych. fizyczne kl. 6 – Anna Szczęsna;

p. Anna Ciołek – wych. fizyczne kl. 5 – Mateusz Muszyński;

 p. Anna Ciołek – wych. fizyczne kl. 4 – Patryk Wołoszka;

p. Natalia Łukasik – język  rosyjski kl. 6 – Aleksandra Wedziuk.


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ


Mikołaj Król i Norbert Muszyński, uczniowie klasy V, reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach powiatowych OTWP pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 26 marca w Starostwie Powiatowym w  Łukowie. Po części pisemnej składającej się z 30 pytań dotyczących historii pożarnictwa, sprzętu gaśniczego i ochrony przeciwpożarowej Mikołaj zajął IV miejsce, zaś Norbert - II miejsce i tym samym zakwalifikował się do części ustnej, gdzie ostatecznie zajął III miejsce. W nagrodę, z rąk pana starosty Janusza Kozioła i komendanta Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Andrzeja Rusinka oraz pana nadleśniczego Grzegorza Ussa, otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe.
Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod opieką p. Justyny Porębskiej.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych latach.

 


8 marca - Dzień Kobiet


7 marca wszyscy chłopcy naszej szkoły i przedszkola złożyli swoim koleżankom i paniom najserdeczniejsze życzenia. Na czwartej godzinie lekcyjnej uczcili święto wierszem, piosenką, tańcem i dobrym humorem. Każda pani i dziewczynka została obdarowana miłym słowem i drobnym upominkiem na ogólnoszkolnym spotkaniu i w klasach. Tego dnia panowała miła i życzliwa atmosfera.

 


Przedstawienie „Calineczka”


Trzecioklasiści przygotowali pod kierunkiem p. Justyny Kok przedstawienie według książki Hansa Christiana Andersena pt. „Calineczka”. Zaproszeni uczniowie klasy I i II oraz przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami a także inni goście, oglądali zmagania teatralne młodych aktorów. Dzieci wcielając się w postaci z baśni starały się wprowadzić widownię w magiczny świat. Artyści zostali nagrodzeni brawami, podziękowaniami oraz słodkim upominkiem od Pani Dyrektor.


Wycieczka do Sevilli w  Hiszpanii


          16 lutego 2014r wyruszyłyśmy na wycieczkę do Sevilli w Hiszpanii. Naszymi opiekunkami były: p. Aneta Połeć, p. Beata Pilszyk i p. Ewa Kościuk. Bardzo cieszyłyśmy się, że mogłyśmy wyruszyć w tak wspaniałą podróż do innego, oddalonego o tysiące kilometrów kraju.

                O 14.15 wyleciałyśmy z Okęcia do Lizbony, stamtąd poleciałyśmy do Sevilli. Tego dnia pierwszy raz leciałyśmy samolotem. Było to dla nas niezapomniane przeżycie.

               Po prawie 12 godzinnej podróży dotarłyśmy do hotelu ,,Alcazar'' w Sevilli. Mieszkałyśmy razem w pokoju 610. Naprzeciwko nas zakwaterowały się nasze Panie. Byłyśmy bardzo zmęczone, ale szczęśliwe, że  podróż samolotem przebiegła spokojnie  i bezproblemowo.

             17 lutego po śniadaniu udałyśmy się metrem do Publicznej Biblioteki w Montequinto w pobliżu partnerskiej szkoły. Razem z  nami przybyli nauczyciele i uczniowie z innych państw: Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii. Wspólnie podziwialiśmy występy hiszpańskich uczniów, którzy wykazali się różnorodnymi talentami. Po ceremonii przywitalnej zaproszono nas do szkoły im. Glorii Fuertes. Tego dnia zwiedzałyśmy szkołę podstawową. Jes ona większa i ma więcej klas (a,b,c) niż nasza. W naszej pamięci utkwiły wyeksponowane na ścianach rysunki i projekty uczniów. Szkoła wywarła na nas pozytywne wrażenie. Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele bardzo mile nas ugościli. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jednej z lekcji. Później wszyscy razem poszliśmy na lunch. Mogliśmy po raz pierwszy zasmakować typowo hiszpańskich potraw. Dzień w szkole minął bardzo szybko. Wieczorny spacer po prześlicznej, pełnej wąskich uliczek starówce, zakończył ten wspaniały dzień.

             Następny dzień, również spędziliśmy w szkole. Rano odwiedziliśmy klasę dzieci niepełnosprawnych oraz przedszkole. Dzieci prezentowały nam różne gry i piosenki. Po zwiedzeniu zostaliśmy zaproszeni na śniadanie w szkole. Tuż po tym nadszedł czas na zapoznanie się z dziećmi z krajów partnerskich. Podczas wspólnych gier i zabaw na szkolnym boisku, poznałyśmy wiele ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu.

             Kolejnego dnia miałyśmy okazję zwiedzić Sevillę. Podziwiałyśmy wiele zabytków, będących dumą Hiszpanii: Pałac Alcazar z przepięknymi ogrodami, Katedrę de Santa Maria  (trzecią co do wielkości katedrę na świecie) z grobowcem K. Kolumba we wnętrzu, Wieżę la Giraldę oraz budowlę potocznie zwaną ,,Grzybkami''. Byłśmy zachwycone tak wspaniałą architekturą. Budowle zapierały dech w piersiach. Również roślinność wywarła na nas ogromne wrażenie, a w szczególności drzewa pomarańczowe pełne soczystych owoców.

           Czwartek to dzień, w którym mogłyśmy udać się na zakupy. Dzięki temu mogłyśmy poobserwować tętniące życiem ulice Sevilli. Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkania udali się na wyprawę wzdłuż rzeki Guadalquivir.  Przewodnik pokazał nam wiele ciekawych miejsc, których jeszcze nie zdążyliśmy zwiedzić, m.in. Złotą Wieżę, Plac Hiszpański i Arenę walk byków. Spacer zakończyła kolacja pożegnalna.

            W piątek z samego rana wyleciałyśmy z pięknej Hiszpanii do Polski. Dzięki tej wycieczce poznałyśmy nie tylko nowych wspaniałych ludzi i przepiękne miejsca, ale też  same siebie.

Za niezapomnianą przygodę bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy dali nam szansę bycia w Hiszpanii.

Anna Szczęsna i Aleksandra Wedziuk


14 luty 2014 – walentynki


Z okazji Dnia Zakochanych w naszej szkole wyznaje się miłość i przyjaźń poprzez POCZTĘ WALENTYNKOWĄ. Uczniowie wykonują i rozdają swoim koleżankom i kolegom oraz ulubionym pracownikom KARTY.

14 lutego cała społeczność uczniowska została obdarzona miłym słowem i słodkim upominkiem.


KONKURSY… KONKURSY…


10 lutego odbyło się podsumowanie konkursów szkolnych. Były to konkursy wiedzy, umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej oraz plastycznych.

Laureatami konkursu realizowanego w ramach projektu Comenius zostały:

I miejsce – Karolina Konieczna, klasa V

II miejsce – Aleksandra Wedziuk, klasa VI

III miejsce ex aequo – Izabela Smyk, klasa V i Anna Szczęsna, klasa VI

 

Zwycięzcami konkursu plastycznego „Bezpieczne ferie” zostali:

 w kategorii przedszkole: Kinga Popławska, grupa „Biedronki”

w kategorii klas I – III: Paweł Zdziebłowski, klasa II

w kategorii klas IV-VI: Anna Szczęsna, klasa VI

Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, a było to aż 25 osób, otrzymali dyplomy oraz nagrody i upominki.

 

Laureatami szkolnego konkursu matematycznego zostali:

I miejsce ex aequo – Anna Szczęsna i Tomasz Sosnowski, klasa VI

II miejsce – Aleksandra Wedziuk, klasa VI

III miejsce – Mikołaj Król – klasa V

 

Organizatorkami konkursów były panie: Ewa Kościuk, Aneta Połeć, Justyna Porębska.


I znów karnawału czas… Niech żyje bal!


Już Karnawał włożył maskę, drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!
Wpadł jak wicher do pokoju. W czym? W karnawałowym stroju!
-Cześć! Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki i cekiny, nut wesołych dwie kieszenie i do tańca ZAPROSZENIE!  
                                                              

                                                                                                          „Karnawał” D. Gellner

18 stycznia z zaproszenia Karnawału do tańca skorzystali przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły. Od godz. 14.00 do 19.30 wszyscy chętnie bawili się w rytm muzyki disco, nie zabrakło również tradycyjnego pociągu i kaczuszek. Chwile spędzone na wspólnych tańcach i zabawie umilał nam zespół Falcon. Dla pokrzepienia ciała nie zabrakło również pysznego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców poszczególnych klas.

Czas zabawy szybko minął, ale nikt nie wychodził ze szkoły ze smutna miną, bo na każdego czekały upragnione FERIE ZIMOWEJ


DZIEŃ BABCI I DZIADKA – „KOCHAMY  WAS!”


17 stycznia 2014r. odbyła się w naszej szkole i przedszkolu uroczystość z okazji Dnia Babci i  Dnia Dziadka. Jak co roku nasza sala gimnastyczna wypełniła się kochanymi Babciami i Dziadkami, którzy przybyli do nas z bliska i z daleka.
Uczniowie ze szkoły podstawowej i przedszkolaki przygotowali dla naszych kochanych dziadków część artystyczną, przeplataną wierszykami, tańcem i piosenkami. Nie zabrakło także fragmentu „Jasełek” przygotowanych przez uczniów klasy V, zadedykowanych naszym gościom. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Część artystyczną uroczystości uświetniła swoją grą na instrumencie guzikowym – akordeonie, uczennica klasy VI Anna Szczęsna, która wykonała wiązankę utworów. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Podczas oglądania występów swoich wnuków można było zaobserwować na twarzy naszych gości uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzruszenia.
Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki, wręczone przez wnuków. Po zakończeniu uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.


Hej! Kolęda, kolęda ...


13 stycznia gościliśmy w naszej szkole księdza z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Społeczność szkolna od duszpasterza otrzymała błogosławieństwo. Wszyscy wspólnie modlili się i śpiewali kolędy.


Spotkanie ze Strażakiem

 


19 grudnia w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. W spotkaniu pod hasłem „Bezpieczni w święta” uczestniczyły dzieci z wszystkich grup przedszkolnych oraz uczniowie szkoły podstawowej. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy strażaka, zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów oraz uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z bezmyślnej zabawy. Uczniowie dowiedzieli się  także w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną oraz utrwalili numery alarmowe. Niebywałą atrakcją  była prezentacja stroju strażackiego.  Dzieci wykazywały duże zainteresowanie spotkaniem i zadawały wiele pytań. To była dla wszystkich cenna i bardzo ciekawa lekcja.


Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy


Już po raz kolejny Biblioteka Publiczna w Gręzówce zorganizowała Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy. Wzięły w nim udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie gminy Łuków. Komisja dokonała oceny ponad 120 witraży bożonarodzeniowych biorących udział w konkursie. Wśród wszystkich uczestników znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Wyróżnienie otrzymały uczennice klasy III Monia Salvatore oraz Maja Sosnowska, które z rąk wójta Mariusza Osiaka  otrzymały dyplomy i piękne książki. Pozostałym nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom, pamiątkowe nagrody i podziękowania przekazane przez organizatorów konkursu, wręczyła Pani Dyrektor.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Zdobyliśmy nagrody!


Przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły po raz kolejny pokazują, że posiadają talenty plastyczne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Łuków. Cieszymy się, że prace naszych dzieci zostały docenione.

W konkursie pt. „Ozdoba choinkowa inspirowana lasem” III miejsce w kategorii przedszkola zajął Mateusz Wiśniewski przygotowany pod kierunkiem p. Lidii Mikos, wyróżnienie otrzymała Iga Konieczna (opiekun p. Natalia Łukasik). Ozdoba Natalii Niewęgłowskiej wykonana pod opieką p. Anny Ciołek w kategorii szkoły podstawowej została nagrodzona  III miejscem. Wyróżnienie w konkursie „Leśnik gospodarzem lasu” otrzymała Matylda Sosnowska (opiekun p. Lidia Mikos). Warto podkreślić, że za konkursy wpłynęło ok. 600 prac.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


BETLEJEMSKA NOC CUDU


Tradycją naszej szkoły jest organizowanie przedstawienia jasełkowego w ostatnim tygodniu, przed przerwą świąteczną. W tym roku przygotowali je uczniowie klasy V pod kierunkiem nauczycieli p. Marka Kisiela i p. Justyny Porębskiej. Jasełka zaprezentowane zostały 19 grudnia na ogólnoszkolnym spotkaniu rodziców, na którym nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły, a już następnego dnia obejrzeli je przedszkolaki i uczniowie naszej placówki. Piątoklasiści swoją mistrzowską grą aktorską opowiedzieli  historię narodzenia Dzieciątka Jezus w Betlejem i spisku Heroda. Na scenie obok Maryi z Dzieciątkiem i Józefa pojawili się także pastuszkowie, którym Anioł ogłosił radosną nowinę o narodzeniu Zbawiciela; trzej mędrcy, spieszący oddać pokłon Królowi, jak również zabawna postać Żyda, który swoimi wypowiedziami zwodził zuchwałego i bezwzględnego Heroda, nie chcąc wyjawić mu kim jest Bóg.  Swoją decyzją o zgładzeniu nowonarodzonego Dzieciątka Herod wydał wyrok również na siebie i został srogo ukarany przez Diabła i Śmierć.

Przedstawienie jasełkowe, piękna oprawa muzyczna i dekoracje wprowadziły wszystkich w nastrój świąteczny. Swoje duże uznanie dla występujących uczniów klasy piątej wyrazili rodzice, pracownicy oraz ich koleżanki i koledzy ze szkoły gromkimi brawami. Na zakończenia Pani dyrektor Dorota Goławska przełamała się z gośćmi opłatkiem, życzyła wszystkim zebranym zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne życzenia dla pracowników szkoły i uczniów złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Gajda i Pani Iwona Michalak.


Jasełka w przedszkolu


Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Okres ten uwielbiają dzieci, które przygotowują ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne, uczą się kolęd, pastorałek. W życiu przedszkolaka dzieją się wtedy rzeczy magiczne. Sale dziecięcych zabaw zmieniają swój wystrój na zimowo-świąteczny.

20 grudnia atmosferę świąt najbardziej oddało wystawienie Jasełek przez dzieci
z grupy Motylki. W specjalnie przygotowanych kostiumach oraz scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Mali aktorzy z dużym przejęciem
i zaangażowaniem odtworzyli swoje role. Kiedy część artystyczna dobiegła końca wszyscy występujący na scenie dostali gromkie brawa.


KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO „CERKIEW”


Dnia 20 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt.”CERKIEW” zorganizowanego przez nauczycielkę języka rosyjskiego. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne oraz popularyzowanie  treści  kulturoznawczych na temat Rosji. Uczestnicy wykazali się pomysłowością oraz oryginalnością podczas wykonania prac.

W konkursie: I miejsce zajęła Anna Szczęsna, II miejsce – Ewelina Wawrzyńczak, III miejsce – Aleksandra Wedziuk. Wyróżnienie otrzymał Michał Kur. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

A oto nagrodzone prace Anny Szczęsnej oraz Eweliny Wawrzyńczak:


Spotkanie wigilijne

uczniów klasy drugiej z rodzicami


Wspólne kolędowanie, przełamanie się opłatkiem i czas spędzony w atmosferze ciepłej i rodzinnej życzliwości są bardzo ważne w życiu każdego drugoklasisty. 19 grudnia zaprosili oni do swojej klasy osoby im najbliższe - rodziców. To dla nich przygotowali, pod kierunkiem wychowawczyni pani Justyny Porębskiej, montaż słowno-muzyczny, udekorowali stół, na którym nie zabrakło sianka oraz świątecznych wypieków: pierników, makowców, racuchów. Uczniowie mieli okazję również popisać się pięknym śpiewem kolęd i pastorałek, a do śpiewu bardzo chętnie włączali się także goście. Na zakończenie dzieci obdarowały rodziców własnoręcznie wykonanymi kartami świątecznymi oraz figurkami aniołów ulepionych z gliny.

 


GÓRA GROSZA


W grudniu zakończyła się akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra Grosza” zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie.

W listopadzie i grudniu dzieci z przedszkola i uczniowie klas I – VI czynnie brali udział w zbieraniu monet. Po zakończeniu akcji dokonano podliczenia. Został sporządzony protokół zbiórki. Okazało się, że zebrano łącznie 89 zł i 97 gr. Dzieląc sumę na sto pięćdziesięcioro dzieci, daje to kwotę około 58 gr na osobę. Pieniądze spakowane w paczkę zostały przekazane przez kuriera do Warszawy. Organizatorem akcji był SU.


Eko – Kapturek po raz drugi


12 grudnia uczniowie klas I – III, pod kierunkiem p. A. Ciołek i p. J. Ksok, zaprezentowali pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach przedstawienie pt. „Eko – Kapturek”. Gospodarze bardzo gorąco powitali małych aktorów. Widzowie z dużym zainteresowaniem oglądali spektakl. Za namową „lekarza” – Kuby Fijała aktywnie ćwiczyli w rytm muzyki. Kończąc nasze występy, na ręce Pana dyrektora Wojciecha Pogodzińskiego, przekazaliśmy serdeczne życzenia i drobne upominki na nadchodzące święta od całej społeczności szkolnej.

Pensjonariusze również pamiętali o nas. Wszyscy zostaliśmy obdarowani słodyczami.


6 grudnia gościł u nas Święty Mikołaj


6 grudnia (tj. w piątek) 2013 roku tradycyjnie uczniowie i przedszkolaki obchodzili mikołajki.

Tego dnia nikt w naszej placówce nie był smutny, bo każdy otrzymał od Mikołaja jakiś prezent. Dzieci z ufnością witały Świętego Mikołaja: mówiły wierszyki, śpiewały piosenki, prezentowały kolędy i przyjaźnie rozmawiały. Mikołaja wspomagały liczne elfy i SU.


10 grudnia uczniowie zaprezentowali naszą szkołę
 
w XIII WojewódzkimKonkursie Recytatorskim Poezji i Prozy
 
ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga”


We wtorek 10 grudnia 2013 roku czterdziestu czterech recytatorów w Łukowskim Ośrodku Kultury zmagało się z poetyckim przekazem księdza Jana Twardowskiego poprzez piękną prezentację Jego utworów.

Panie: Małgorzata Biaduń i Justyna Porębska zdecydowały, że Zespół Szkół w Czerśli tym razem w konkursie w ŁOK – u zaprezentowali: Kuba Fijał – uczeń klasy II oraz Paweł Nurzyński i Anna Szczęsna – uczniowie klasy VI.

W eliminacjach powiatowych XIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego Anna Szczęsna została nagrodzona
( zdobyła I miejsce), a Paweł Nurzyński uzyskał wyróżnienie. Laureaci, uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i zbiory poezji ks. Jana Twardowskiego.


Koncert


02 grudnia gościł w naszej placówce Zespół muzyczny LIMBOS. Artyści zaprezentowali dzieciom przeboje „Słonecznej Afryki”. Zaprosili widownię do wspólnego śpiewania piosenki „Mydło lubi zabawę”.

Koncert na żywo bardzo się podobał.


Jak w teatrze ...


29 listopada oglądaliśmy spektakl on-line pt. „Tymoteusz wśród ptaków” Teatru Telewizji na żywo. Sztuka teatralna nadawana była z Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Głównym tematem spektaklu było kukułcze jajo, którego nikt nie chciał wysiadywać, ale kiedy z jaja wykluło się piękne pisklątko, to każdy przyznawał się do niego.

Z treści przedstawienia wynika motto: „Sukces ma wielu ojców”.


Wspólny wyjazd na baseny


Dwukrotnie w bieżącym roku szkolnym byliśmy w AQUA MIŚ w Radzyniu Podlaskim. Podczas ostatniego wyjazdu towarzyszyło nam 9-cioro dzieci z przedszkola i ich rodzice. Atrakcją pobytu na basenach była zjeżdżalnia. Mogliśmy pograć w piłkę wodną, popływać na materacach, co odważniejsi nurkowali. Miłym akcentem był odpoczynek w jacuzzi.

Wszystkim uczestnikom wyjazd bardzo się podobał i każdy wrócił uśmiechnięty i zadowolony. Organizatorką wyjazdów była p. A. Ciołek, a opiekę sprawowały panie: M. Biaduń, E. Kościuk, N. Łukasik i B. Pilszyk


Eko – Kapturek


28 listopada odbyło się przedstawienie pt. „Eko - Kapturek” oparte na motywach bajki „Czerwony Kapturek”. Celem występów ŚWIETLICZAKÓW było przekazanie przedszkolakom i uczniom klas I - IV w jaki sposób nawet mali obywatele ZIEMI mogą o nią dbać, aby żyć w czystym środowisku. Dzieci dowiedziały się m. in.: że nie wolno zaśmiecać otoczenia i jak ważną rolę w ochronie środowiska odgrywa zbiórka i segregacja odpadów. W odgrywanych scenkach przez młodych aktorów przewijały się treści dotyczące zdrowia. Podczas oglądania spektaklu widzowie dowiedzieli się, że nawet najprostsze zabiegi higieniczne mogą zapewnić zdrowie i urodę, a wszelkie formy aktywności ruchowej pozwolą zachować szczupłą i zgrabną sylwetkę. Fragmenty przedstawienia uczyły, jak wykonywać najprostsze czynności ruchowe. Podczas występu aktorzy udzielili rad i wskazówek, co należy robić, aby być zawsze młodym, uśmiechniętym i szczęśliwym człowiekiem. Bajka wszystkim bardzo się podobała. Aktorzy zostali obdarowani gromkimi brawami. Przedstawienie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków”.


ZABAWA  ANDRZEJKOWA


28  listopada  uczniowie naszej szkoły bawili się na zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie poszczególnych klas byli pod opieką wychowawców oraz opiekunów  SU, więc czas dyskoteki został w pełni wykorzystany na tańce i wróżby. Duże znaczenie dobrej zabawy miała odpowiednia muzyka, którą zapewnił p. Marek Kisiel -nauczyciel  religii.


WYCIECZKA DO ŁUKOWA


Dnia 27 listopada uczniowie klasy II i III pod opieką p. Justyny Porębskiej, p. Justyny Ksok oraz p. Doroty Banaszek wzięli udział w wycieczce do Łukowa. Dzieci zwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną im. Henryka Sienkiewicza oraz uczestniczyły w lekcji bibliotecznej „Troski i marzenia książek”. Podczas tych zajęć Pani bibliotekarka w bardzo interesujący sposób opowiadała o bibliotece, a także o sposobach z niej korzystania. Dzieci wysłuchały wierszy, w których książki proszą, by traktować je z szacunkiem. Miały też możliwość rozwiązać szereg zagadek, krzyżówek, puzzli związanych z czytelnictwem. Gdy już przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o książki, nadszedł czas by z nich korzystać. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przeglądali zbiory biblioteczne i wyszukiwali literatury dla siebie.

Po wizycie w ,,Krainie Książek” udaliśmy się do Muzeum Regionalnego, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach ceramicznych. Pani prowadząca zajęcia przybliżyła nam zanikający już zawód garncarza, wytłumaczyła podstawy techniki lepienia z gliny. Następnie wykonywaliśmy aniołki, kotki, motylki i inne przedmioty stosując poznaną technikę. W pracach dzieci nie zabrakło wyobraźni i oryginalności. Pomimo tego, iż zadanie nie było łatwe, to sprawiło ono uczniom wiele radości. Nawet nie zwróciliśmy uwagi jak szybko płynie czas i trzeba wracać do szkoły.


„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”- ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISI


W dniu 25 listopada 2013 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie dzieci przybyły do przedszkola ze swoimi ukochanymi pluszakami – misiami. Zabawa z misiami rozpoczęła się od przedstawienia historii pluszowego misia, następnie dzieci uczestniczyły w quizach związanych z misiami, rozwiązywały zagadki, rebusy, tańczyły ze swoimi pluszakami przy piosenkach „Jadą, jadą misie”, „Dwa malutkie misie” oraz wysłuchały wierszyka Czesława Janczarskiego pt. „Naprawiamy misia” oraz wykonały masażyk swoim misiom. Na zakończenie uroczystości odbyło się rozwiązanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez panią Anetę Łazugę pt. „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”, w którym uczestniczyły dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni w konkursie otrzymali dodatkowo drobne nagrody. Dla wszystkich dzieci została przygotowana słodka niespodzianka w postaci pysznych batoników– Misiów Lubisiów.


Uczniowie o Comeniusie


22.11.2013 członkowie koła języka angielskiego dla klasy V i VI wystąpili z prezentacją podczas której opowiedzieli społeczności szkolnej o głównych założeniach programu Comenius. Przybliżyli także ideę realizowanego w szkole projektu. Przede wszystkim jednak zapoznali pozostałych uczniów z podstawowymi informacjami na temat krajów partnerskich.

Po wysłuchaniu prezentacji pani Połeć zadała  3 pytania dotyczące wysłuchanych wiadomości, uczniowie, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi otrzymali drobne upominki.

Pani Połeć ogłosiła również konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej gier i zabaw w które dzieci bawią się na placach zabaw.


Pierwsze spotkanie Comeniusa


Zespół Szkół w Czerśli już po raz drugi jest beneficjentem programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Tym razem współpracuje ze szkołami z: Turcji, Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Projekt zatytułowany jest „Playground toys” i jego głównym celem  jest zainteresowanie dzieci z różnych stron Europy grami i zabawami, w które dzieci bawią się na placach zabaw i boiskach. Niezależnie od narodowości, pochodzenia czy religii, dzieci uwielbiają się bawić w różne zabawy i na pewno chętnie będą się wymieniały doświadczeniami z tej dziedziny. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zasady fair play, reguły gier i zabaw, współpracę zespołową, a także rolę lidera.

Od 10 do 13 listopada 2013 r. panie: Aneta Połeć,  Małgorzata Biaduń i Justyna Porębska z Zespołu Szkół w Czerśli uczestniczyły w spotkaniu  w ramach realizacji projektu w Moorside Primary School w Manchesterze, która to placówka jest głównym koordynatorem.

Podczas kilkudniowego pobytu przedstawicieli wymienionych szkół ustalono między innymi harmonogram wspólnych zjazdów. Zaplanowano spotkania:

·        17-21 lutego 2014 roku – w Hiszpanii,

·        02-06 czerwca 2014 roku – w Zespole Szkół w Czerśli,

·        20-24 października 2014 roku – w Turcji,

·        23-28 lutego 2015 roku – w Wielkiej Brytanii,

·        04-08 maja 2015 roku – w Grecji.

Nauczycielki z Zespołu Szkół w Czerśli były zauroczone gościnnością gospodarzy spotkania. Nauczyciele i uczniowie szkoły w Manchesterze pokazali „od podszewki” gościom swoją pracę z dziećmi. Panie ze szkoły w Czerśli mogły dokonać porównania metod, wymagań programowych i zasad kształcenia w Polsce i w Anglii. Poznały też wiele zwyczajów, tradycji, różnic i podobieństw życia ludzi w krajach zaprzyjaźnionych szkół. Przywiozły do swojej szkoły mnóstwo pomysłów. Oby nie zabrakło im energii na ich realizację.

Otwartość, spontaniczność oraz serdeczność uczniów angielskiej szkoły niezwykle ujęła goszczących tam nauczycieli. Już w czerwcu uczniowie Zespołu Szkół w Czerśli również będą mieli okazję udowodnić, że są gościnni, kreatywni oraz chętni do podejmowania nowych wyzwań i znajomości.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


8 listopada 2013 roku uczciliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Scenariusz akademii opracowali uczniowie klasy VI wspólnie ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Biaduń. Uroczystość rozpoczęła się  zebraniem całej społeczności szkolnej na sali gimnastycznej o godzinie 10.45. uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie i dzieci przedszkolne oraz pracownicy naszej placówki.

W montażu słowno – muzycznym wzięli udział uczniowie klasy IV i VI. Prowadzący akademię pomiędzy pieśniami i wierszami o tematyce patriotycznej snuli refleksje na temat patriotyzmu we współczesnym świecie. Uczniowie klasy V przygotowani przez panią Annę Ciołek wprowadzili podniosły nastrój akademii, tańcząc poloneza. Na odpowiednią do przedstawianej tematyki atmosferę wpłynął galowy strój uczestników, kotyliony oraz dekoracja w biało – czerwonych barwach.


POCZTÓWKA Z WAKACJI - X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY


Już kolejny raz uczniowie z naszej szkoły udowadniają, że mają talent plastyczny i chętnie go prezentują w swoich pracach. Klub Kultury „Zastów” po raz dziesiąty zorganizował ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą wakacyjną pocztówkę. Odbywał się on w sześciu kategoriach wiekowych. Na konkurs wpłynęło 2965 pocztówek z całej Polski!

Wśród uczniów wyróżnionych z naszej szkoły znalazła się Amelia Domańska z klasy II ,która swoją pracę wykonała pod kierunkiem pani Justyny Porębskiej.


„ KOLCZASTY JEŻ „ – ŚWIATOWY DZIEŃ  JEŻA


Z okazji „ŚWIATOWEGO DNIA JEŻA” obchodzonego na całym świecie 10 listopada, przedszkolaki z grupy „PSZCZÓŁKI” postanowiły uczcić ten dzień. Podczas zajęć dydaktycznych poznały środowisko życia jeża, jego wygląd, zwyczaje i wysłuchały kilku ciekawostek o jeżach. Z wielkim zaangażowaniem wykonały „Owocowego jeża” z przyniesionych owoców (gruszek, winogron, rodzynek i goździków). Wspólnie z panią Anetą Łazugą bawiły się przy piosenkach: „Jeżyk i liście”, „Kolczasty jeż”  i chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych: „Ostrożny jeż”, „Podaj jeżyka”. Dzień ten przyniósł dzieciom wiele radości.


8 listopada – Dzień Zdrowego Śniadania


Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień, 
dlatego klasa III pod opieką p. Justyny Ksok, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc, której organizatorem jest Partnerstwo dla Zdrowia- wyjątkowa koalicja: Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka.
            Podczas realizacji programu dzieci m. in. zapoznały się z 12 zasadami zdrowego żywienia, nauczyły się prawidłowo myć ręce, nakrywać do stołu, wykonały piramidy żywienia. Natomiast 8 listopada w Dniu Zdrowego Śniadania uczniowie wspólnie przygotowali śniadanie. Na uroczyście nakrytych stołach pojawiły się twarożkowe misie, kanapkowe myszki, króliczki oraz zdrowe szaszłyki owocowe. Wszystko zostało wyczarowane przez małych kucharzy, którzy pod okiem nauczyciela i rodziców zdobywali swoje pierwsze umiejętności kulinarne. Oczywiście śniadaniowe potrawy były przygotowane z produktów niezbędnych w prawidłowej diecie dziecka. Aż przyjemnie było patrzeć jak dzieci z apetytem pałaszują kolorowe kanapki. Oprócz smacznego posiłku uczniowie mieli szansę docenić jak przyjemne może być zasiadanie przy jednym stole z kolegami i koleżankami. Udział uczniów w programie wspierała pani Dyrektor, która korzystając z zaproszenia dzieci przybyła na wspólne śniadanie. Na zakończenie dnia wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty ukończenia kursu Zdrowego Odżywiania Na Piątkę. Dziękujemy mamom- p. Augustyniak oraz p. Machowiec za pomoc w przygotowaniu śniadania.


Święto Szkoły – 5 Rocznica Nadania Imienia Przedszkolu
i Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Czerśli


            27 października uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Czerśli rozpoczęli obchody 5 Rocznicy Nadania Imienia Jana III Sobieskiego oraz wręczenia sztandaru szkole  od udziału we mszy świętej odprawionej w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

28 października uroczystości odbywały się  w budynku szkoły, który na ten szczególny dzień zamienił się w rezydencję króla Jana III Sobieskiego. Licznie przybyłych gości witały dworne damy oraz sam król i jego ukochana Marysieńka. W rolę pary królewskiej znakomicie wcielili się uczniowie klasy V- Maksymilian Pawlak i Izabela Smyk. Rodzina królewska w otoczeniu swoich dzieci znakomicie została zaprezentowana przez uczennicę klasy VI – Annę Szczęsną i ucznia klasy V – Mikołaja Króla.

            Uczestnicy tej uroczystości przeżyli niezwykłą lekcję historii i patriotyzmu. Uczniowie uczcili Rocznicę wierszem, piosenką oraz tańcem krakowiaka i poloneza. Podczas występów w ciekawy sposób przedstawili patrona swojej szkoły - króla Jana III Sobieskiego. Uroku całej uroczystości dodawała odpowiednia do nastroju dekoracja. Występy dzieci nagrodzone zostały gromkimi brawami. Największym zainteresowaniem cieszył się wywiad z Wójtem Gminy Łuków panem Mariuszem Osiakiem, w którym uczniowie dyskretnie podpytywali o inwestycje związane z ich miejscowością i szkołą. Dodatkową atrakcją części artystycznej było pieczenie przez intendentkę panią Ewelinę Żurawską czekoladowych muffinek, którymi zostali obdarowani wszyscy obecni na Święcie Szkoły.

Dzieci, które brały udział w uroczystości, otrzymały w nagrodę za piękny występ upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz Gminę Łuków.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak, dyrektor GZO- Bogdan Wiącek, pani Alina Baka- Skarbnik Gminy, radni gminy: pan Jarosław Michalak i pani Agnieszka Malon, przedstawiciele Stowarzyszenia "Ryżkowiacy" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryżkach, przyjaciele szkoły, sponsorzy, rodzice uczniów i przedszkolaków oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Czerśli.

Na zakończenie Pani Dyrektor Dorota Goławska podziękowała uczniom za piękny występ, a licznie zgromadzonym na sali gościom za miłe słowa i przybycie.


„Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia …”


Podczas uroczystości Ślubowania uczniów klasy I Samorząd Uczniowski uczcił Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli pracownikom Zespołu najserdeczniejsze życzenia. Zadedykowali Im pełne ciepłych uczuć wiersze i piosenki oraz wręczyli skromny, słodki upominek. Do życzeń dołączyła się Pani Dyrektor i Rodzice.


ŚWIĘTO DRZEWA


Od kilku lat w Polsce obchodzone jest „Święto Drzewa” . Inicjatorem tego dnia był w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”.

W ramach obchodów tego dnia dzieci z grupy „Motylki” wraz z p. N. Łukasik uczestniczyły w zajęciach ekologicznych, podczas których poznały różne gatunki drzew, omówiły znaczenie drzew dla ludzi i zwierząt. Przypomniały również jak należy zachować się w lesie. Dzieci wykazały się dużym zasobem wiedzy na ten temat. Wspólnie stworzyły pracę plastyczną pt. „Jesienne drzewo” oraz wysłuchały wiersza „Może zobaczymy”.

 


„ MOJE MAŁE WIERSZOBRANIE”


Dnia 15.10.2013r. odbył się w Łukowskim Ośrodku Kultury w Łukowie XIII Powiatowy Teleturniej Recytatorski Dla Przedszkolaków pt. „MOJE MAŁE WIERSZOBRANIE”. Celem tego konkursu jest budzenie talentu dziecka, kreowanie własnego świata i świata przyrody poprzez poezję polską dla dzieci. Do udziału w konkursie zostali zgłoszeni: Dominik Wielgosz, który recytował wiersz pt. „Kapelusz” Hanny Ożogowskiej, Iga Konieczna, która recytowała wiersz pt. „Kotek” Agnieszki Frączek oraz Julia Dybciak ,która zaprezentowała wiersz pt. ”Grzyby” Bożeny Formy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a panie nauczycielki podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.


Uroczyste Ślubowanie Uczniów Klasy I


Zgodnie z tradycją naszej szkoły 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej swoje święto mieli pierwszoklasiści. W obecności uczniów całej szkoły, nauczycieli i rodziców złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czerśli. Na pamiątkę tego ważnego w ich życiu wydarzenia, każde dziecko otrzymało dyplom pasowania na ucznia i długopis. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.


eTwinning w Zespole Szkół w Czerśli


eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W dniach 03-05 października 2013 r., nauczycielka Zespołu Szkół w Czerśli, pani Aneta Połeć wzięła udział w Seminarum Kontaktowym eTwinning, które odbyło się w Salonikach w Grecji.

W seminarium uczestniczyło 58 osób z 12 państw europejskich, w tym 5 Polaków. „Creative activities for kindergarten teachers”- pod takim hasłem odbywały się wykłady i warsztaty.  Uczestnicy spotkania wzięli udział w szeregu ćwiczeń integracyjnych, poznali możliwości platformy eTwinning i zastosowania narzędzi  Web 2.0. Poznali również historyczne miejsca Salonik i wzięli udział  w greckiej kolacji z muzyką ludową i tańcami na żywo.

Efektem finalnym seminarium było utworzenie międzynarodowych grup i zarejestrowanie projektów. Nauczycielka naszej placówki przyłączyła się do projektu pt. „Let’s meet and we show you our kindergarden”, który będzie realizowany wspólnie z przedszkolami z Norwegii, Portugalii i Grecji.

 


Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


11 października odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosowali wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole. Oddano 92 ważne głosy, które przeliczyła komisja w składzie: Katarzyna Fejtko - uczennica kl. VI, Maksymilian Pawlak – uczeń kl. V; Arkadiusz Fejtko – uczeń kl. IV, Natalia Niewęgłowska – uczennica kl. III, Jakub Fijał – uczeń kl. II i opiekunowie SU.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica kl. V – Izabela Smyk, a zastępcą Anna Szczęsna – uczennica kl. VI.


"Przyjaciel Ziemi"


To hasło szkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej zorganizowanego przez panią Justynę Porębską, który odbył się 5 października w dwóch kategoriach: klas II-III oraz IV-VI.

Uczniowie rozwiązywali test, na którym wykazywali się znajomością z zakresu ekologii, świata roślin i zwierząt. Jak sami stwierdzili pytania były trudne, ale pozwoliły im zdobyć nowe wiadomości. Niejeden uczestnik z zaciekawieniem sięgnął po atlasy przyrodnicze, by sprawdzić, czy właściwie odpowiedział na pytanie, ile jest parków narodowych w Polsce, czy żołna, gniewosz plamisty bądź mysikrólik to gad, ptak czy ssak lub jakie hasło miała tegoroczna akcja "Sprzątanie Świata". Młodsi uczestnicy borykali się z pytaniami, jaką nazwę nosi najbliżej położony rezerwat, jakie drzewa iglaste, liściaste i krzewy występują w lesie, czy jakie gatunki roślin i zwierząt są pod ochroną.

W kategorii klas II-III wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Roksana Radomyska - klasa II oraz Natalia Niewęgłowska  - klasa III

III miejsce: Monia Salvatore - klasa III

Wyróżnienia: Paweł Zdziebłowski, Kuba Fijał - klasa II oraz Jakub Kucharski - klasa III

 

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Anna Szczęsna - klasa VI

II miejsce: Mikołaj Król - klasa V

III miejsce: Patryk Wołoszka - klasa IV

Wyróżnienie: Filip Głowniak - klasa VI

Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu współfinansowane były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

 Lublinie.


Ognisko uczniów klasy IV


9 października uczniowie z klasy IV wraz z wychowawczynią Ewą Kościuk i  rodzicami spotkali się na klasowym ognisku. Oprócz ogniska, pieczenia kiełbasek i zabaw uczniowie,  korzystając z trawiastego boiska do piłki nożnej, mogli poćwiczyć swoją ulubioną dyscyplinę sportową. Wspólne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu dało możliwość lepszego poznania się z nową wychowawczynią oraz kształtowania pozytywnych stosunków koleżeńskich. Ognisko odbyło się na placu świetlicy  w Ryżkach, którą obecnie zarządza Stowarzyszenie „Ryżkowiacy”. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie tego  miłego i bezpiecznego miejsca.


WESOŁE ZABAWY  PRZY OGNISKU


"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

J.Korczak

Drugoklasiści i ich wychowawczyni pani Justyna Porębska doskonale wiedzą, jak spędzić wolny czas po lekcjach, by było wesoło, miło i pożytecznie.
W słoneczne popołudnie 9 października uczniowie obserwowali kolorowe zmiany w przyrodzie, poznawali różne gatunki drzew oraz grzybów w pobliskim lesie. Jesienny spacer, ognisko i radosne zabawy to dodatkowe atrakcje, które dla swoich pociech przygotowali rodzice.
Po sportowych zmaganiach każdy z dużym apetytem posilał się pieczona kiełbaską i ziemniakami prosto z ogniska, a mama Kuby i Karolinki - pani Ania Chudzik zapewniła oprawę muzyczną spotkania zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary.
Groszek to kolejna niespodzianka, którą przygotowali państwo Izdebscy, rodzice Patrycji. Groszek to piękny kucyk. Dzieci okrzykiem zachwytu powitały swojego gościa, mogły go pogłaskać, a także przejechać się w siodle na jego grzbiecie. Kucyk cierpliwie stępował i wydawał głośne rżenie.
Na zakończenie rodzice i uczniowie wzięli udział w konkursie zagadek, w którym zdobywali słodkie nagrody.

         Właśnie w takim dniu, kiedy wszyscy mogą razem się bawić, śmieje się cały świat, gdyż na twarzy każdego dziecka gościł szczery uśmiech, a w oczach świeciły iskierki radości.


Światowy Dzień Muzyki


Światowy Dzień Muzyki to święto, które po raz pierwszy odbyło się 3 października w naszym przedszkolu. Udział brały wszystkie trzy grupy: Biedronki, Motylki i Pszczółki.

Na wstępie dzieci zaprezentowały przygotowane piosenki. Wiele radości przedszkolakom sprawiły zabawy muzyczno - ruchowe przeprowadzone przez organizatorkę święta Lidię Mikos.

Gitara, skrzypce, bębenek czy tamburyno to tylko niektóre instrumenty, które dzieci mogły poznać i usłyszeć na żywo. Świetna zabawa i entuzjazm przedszkolaków utwierdzają nas w przekonaniu, że należy takie święta organizować i zapisać w tradycję przedszkola.


BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!


            Jak być bezpiecznym jako pieszy, pasażer czy rowerzysta? Na to pytanie odpowiadali przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły podczas spotkania z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Powiatowej Policji w Łukowie, które odbyło się 3 października.

Celem spotkania było  przeprowadzenie z dziećmi pogadanki– wszystko po to, by wyrobić wśród nich prawidłowe nawyki komunikacyjne oraz uświadomić im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły.

Policjanci  szczególną uwagę zwrócili  i przypomnieli, że poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej zależy również od rodziców. To przede wszystkim oni odpowiadają za swoje pociechy. Dzieci do lat 7 nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach – należy zapewnić im opiekę osoby co najmniej dziesięcioletniej.  Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dotyczy to dzieci w wieku do 12 lat, nieprzekraczających 150 cm wzrostu.

Należy również pamiętać, że bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie na sobie elementów odblaskowych.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali na pytania, a jeszcze więcej ich zadawali.


Występ artystów z firmy „ART – RE” z Krakowa


02 października gościliśmy w naszej szkole artystów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa, którzy zaprezentowali przedszkolakom i uczniom legendę p.t. „Wars i Sawa”. Legenda nawiązywała do życia ludzi współczesnych. Uczyła dobroci, serdeczności i gościnności.

Oglądający często nagradzali występy aktorów brawami, ponieważ wszystkim spodobało się włączanie widzów w grę. Występujące dzieci starały się jak najlepiej zaprezentować na scenie. Występy dostarczyły wszystkim pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.


DISCO   DISCO   DISCO


W dniach 30.09. – 01.10.2013 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. 30 września dziewczęta i panie obdarowały swoich kolegów drobnymi upominkami. Życzeniom nie było końca.
SU 1 października zorganizował uczniom klas I – VI dyskotekę. Społeczność uczniowska chętnie i licznie przybyła na zabawę.


Szkoło! Pomóż i Ty!


We wrześniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  rozprowadzali „cegiełki” na rzecz OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nasi uczniowie mają „dobre serca” i są wrażliwi na potrzeby innych.

Zebrano kwotę 91,50 zł, którą wysłano na konto FUNDACJI.


KONKURS

„STWORKI OWOCOWO-WARZYWNE”


Jesień to pora roku, która inspiruje do wykorzystywania swoich darów, pobudza wyobraźnię i pozwala tworzyć artystyczne dzieła. Dlatego w naszym przedszkolu w dniu 27.09.2013r. został zorganizowany przez panią Anetę Łazugę konkurs plastyczny pt. „STWORKI OWOCOWO - WARZYWNE”. Ucząc się jak ważne dla naszego zdrowia są jarzynki i witaminki dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne prace ze świeżych warzyw i owoców. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością podczas tworzenia  swoich dzieł. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by wybrać najlepsze prace. Decyzją jury I miejsce zajęły - Lena Tkaczyk i Alicja Kopczyńska, II miejsce - Maciej Kazanecki i Julia Grzywacz, III miejsce - Kinga Bawolska i Gabriel Piotrowski. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i słodki upominek.


WARSZTATY EKOLOGICZNE W BIAŁOWIEŻY 


27 września wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, od I do VI klasy,  uczestniczyli w wyjeździe ekologicznym do Białowieży. Głównym celem wyprawy było poznanie najstarszego parku narodowego Polski i udział w warsztatach ekologicznych prowadzonych w  Muzeum Przyrodniczo – Leśnym.  Podczas warsztatów, prowadzonych w grupach, pod kierunkiem miejscowych przewodników uczniowie  w atrakcyjny sposób  zostali zapoznani z florą i fauną parku. Przybliżono im również  historię wielowiekowej działalności człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów uczniowie podziwiali jelenie, sarny, dziki, łosie, wilki, rysie, koniki rasy tarpan, żubronie - mieszańce żubra z bydłem i oczywiście grupę żubrów. Wyjazd był dla uczniów niezapomnianą lekcją ekologii i przyrody. Pozwolił zrozumieć im zależności istniejące w biocenozie lasu i uzmysłowić wielką odpowiedzialność człowieka za środowisko. W drodze powrotnej nie zapomnieliśmy wstąpić do Grabarki – najsłynniejszego sanktuarium prawosławnych.
Wyjazd został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków”.


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW


Do szkoły zostały zakupione pojemniki przystosowane do selektywnej zbiórki odpadów. W który pojemnik, wrzucamy jakie śmieci. Czego nie wolno wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne. Gdzie wrzucamy ścinki papieru, zużyte kartki, gazety. Podpowiadamy uczniom, jak prawidłowo segregować śmieci.

Zakup pojemników został współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków”.


POMAGAMY


Nasza placówka wzięła udział w charytatywnej akcji p. h. „Miś dla Michasia”. Zebraliśmy bardzo dużo pluszaków, które podczas festynu w Jedlance posłużyły zbiórce funduszy na rzecz chorego chłopca Michałka Kwiatkowskiego.


„Sprzątanie Świata 2013”


20 września  uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2013”.

W akcję z dużym zaangażowaniem włączyli się: przedszkolaki, uczniowie klas I – VI i pracownicy szkoły. Najmłodsze dzieci sprzątały teren wokół szkoły. Dzieci sześcioletnie oraz uczniowie klasy I pozbierały śmieci w pobliskim lesie. Uczniowie klas II – VI zadbali o czystość chodników i poboczy jezdni na trasie: Czerśl – Ryżki.


OD PSZCZÓŁ ZALEŻY ŻYCIE NA ZIEMI


11 września uczniowie z koła matematyczno –przyrodniczego pod opieką pani Ewy Kościuk wzięli udział w warsztatach ekologicznych ta temat roli pszczół w życiu na  Ziemi. Warsztaty odbyły się w pasiece pana Mirosława Szczęsnego. Opowiedział on uczniom o  odpowiedzialności tych owadów za bioróżnorodność w przyrodzie.  Uczniowie dowiedzieli się, że pszczoły  należy kojarzyć nie tylko z miodem, ale także z  wieloma produktami o właściwościach leczniczych . Pan  Mirosław Szczęsny wymienił najważniejsze przyczyny wymierania pszczół w ostatnich latach. Na zakończenie warsztatów wszyscy mieli okazję popróbować miodu z tegorocznych zbiorów.

Wystawa poplenerowa z wizyty w pasiece została współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Łuków”.


Ognisko kl. V


Pieczenie kiełbasek, gra w piłkę, poszukiwanie grzybów, łowienie ryb i pogawędki towarzyszyły uczniom, rodzicom i wychowawczyni klasy V, którzy w ten sposób postanowili powitać 10 września rozpoczynający się rok szkolny.  Ciepłe, wrześniowe popołudnie było wspaniałą okazją do integracji i  spędzenia aktywnego czasu na świeżym powietrzu.


Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu


W ostatnim tygodniu sierpnia 2013 roku, nowoprzyjęte do przedszkola dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych. W tym roku dni te odbyły się 28 i 29 sierpnia. Chociaż do rozpoczęcia zajęć zostało jeszcze kilka dni, to w naszym przedszkolu już było gwarno. Dzieci wraz z rodzicami miały możliwość zapoznać się z przedszkolem – ze swoimi nauczycielkami, salą zajęć, placem zabaw i innymi pomieszczeniami. Była też wspólna zabawa, w czasie której panie przybliżyły dzieciom zwyczaje     i zasady zachowania się w przedszkolu. Uczestnictwo w tak przygotowanych zajęciach ułatwi maluchom pierwsze dni pobytu w przedszkolu, a rodzicom pozwoli wierzyć, że ich pociechy zostają pod dobrą opieką wykwalifikowanego personelu.

 


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


"Nim się spostrzegłeś – rok upłynął.

I nowa bije już godzina,

Nowy rok szkolny się zaczyna,

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach – zasób nowej wiedzy".

                             Jan Brzechwa

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor  powitała wszystkich  serdecznie , dokonała prezentacji pierwszoklasistów, wychowawców klas oraz przypomniała  o  bezpieczeństwie . Uczniowie z klasy V i VI  wprowadzili nas w  czas pracy i nauki wierszem i piosenką. 

 Wszystkim życzymy wytrwałości i samych szóstek!!!