Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

 

  

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 1 września 2007 r. odeszła od nas nagle

KRYSTYNA WARDAK

                           Długoletni Nauczyciel Zespołu Szkół w Czerśli.

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, wspaniały pedagog, osoba pełna dobroci i życzliwości dla wszystkich, którzy Ją otaczali.

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008


Jeszcze pod koniec wakacji wszyscy byliśmy pełni optymizmu i radości w związku z czekającymi nas obowiązkami w nowym roku szkolnym. Uczniowie przygotowali na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego wesołą część artystyczną i udekorowali szkołę.

Dzień 1 września przyniósł nam przez nikogo niezamierzony, bolesny scenariusz tegorocznej uroczystości. Nieoczekiwanie odeszła od nas Pani Krystyna Wardak. Dnia 3 września o godzinie 10.00 jak co roku zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Szkoła jednak nie tętniła życiem, jak dotychczas, ogarniała ją przerażająca cisza, atmosfera zadumy i modlitwy. Dzieci z ogromną powagą wyrecytowały wyuczone wiersze. Pani Dyrektor przywitała uroczyście uczniów klasy, przedstawiła nauczycieli i wychowawców. Po prezentacji uczniowie rozeszli się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

 

 

Sprzątanie Świata 2007


 

Akcja „Sprzątanie Świata 2007” odbyła się 14 września. Odpowiedzialnym za jej przebieg był Samorząd Uczniowski.

*    Dzieci przedszkolne pozbierały papierki wokół szkoły.

*    Uczniowie klas I-III oczyścili teren przydrożny przy lesie.

*    Uczniowie klasy IV wysprzątali teren przydrożny w kierunku Ryżek oraz 2 przystanki autobusowe.

*    Uczniowie klasy Vi VI wysprzątali teren przydrożny w kierunku Czerśli oraz 3 przystanki autobusowe.

Jak co roku wszyscy bardzo chętnie wzięli czynny udział w akcji.

 

 

 

Poznajemy Lublin - stolicę naszego województwa


20 września uczniowie klas I-IV, pod opieką pań: Zenobii Jakubiak, Iwony Korlagi i Justyny Porębskiej wyjechali na wycieczkę do Lublina. Poznawaliśmy tam najciekawsze zabytki miasta, obejrzeliśmy przedstawienie w Teatrze Lalka im. H. Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”. Dzieci mogły poznać również tajniki powstawania przedstawień, gdyż zaproszono nas za kulisy, do pracowni, gdzie powstają lalki, kukiełki i dekoracje do spektakli.

Po dużej dawce nauki, czas na zabawę. W centrum zabaw „Radość” mogliśmy wyhasać się ile tylko każdy miał sił. Tunele, baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie – po prostu sama radość dla dzieci.

Po tak intensywnej zabawie wszyscy z wielkim apetytem zajadali się przekąskami z McDonald’sa.

 

 


Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


26 września odbyły się wybory Przewodniczącego SU. Kandydatami były: Katarzyna Osak i Katarzyna Smyk. Głosowało 79 uczniów klas I- VI (wszyscy uczniowie obecni w dniu wyborów w szkole). Komisja w składzie: Marcin Izdebski – uczeń klasy IV, Agata Ostrysz – uczennica klasy V, Robert Suchodolski – uczeń klasy V, Kacper Żurawski – uczeń klasy VI, Małgorzata Biaduń – opiekun SU, Beata Pilszyk – opiekun SU stwierdza, że Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2007/2008 została wybrana Katarzyna Osak.

Gratulujemy!!!

 

 

 

Próbna ewakuacja ludzi


 27 września o godzinie 1100 Dyrektor Zespołu Szkół w Czerśli przeprowadziła próbną ewakuację wszystkich osób znajdujących się w danej chwili w obiekcie. Ewakuację poprzedziła głośna komenda: „Ogłaszam ewakuację ludzi!” oraz długi, ciągły, jednominutowy dzwonek. Za ewakuację dzieci odpowiedzialni byli nauczyciele mający zajęcia z daną grupą w chwili alarmu. Próba ewakuacji przebiegła sprawnie. Po opuszczeniu budynku wszyscy spotkali się na szkolnym boisku. Tam nauczyciele zdali meldunek o ilości ewakuowanych osób. W ten sposób dzieci zostały praktycznie przeszkolone na temat bezpiecznego zachowania podczas zagrożenia pożarowego.

 

 


III Gminny Festiwal Talentów


14 października wzięliśmy udział w przeglądzie działań podejmowanych  w ramach projektu  „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”. Impreza odbyła się w Zespole Szkół w Gołąbkach.

Każda szkoła z Gminy Łuków prezentowała swoje najciekawsze działania. Dziewczynki z naszej szkoły, uczęszczające na zajęcia   w ramach programu „Żyj zdrowo”, wykonały układ taneczny na stepach. Ponadto przygotowaliśmy prezentację multimedialną, w której zostały ujęte wybrane formy realizacji programów oraz zorganizowaliśmy stoisko z wytworami uczniów powstałymi w wyniku realizacji projektu.

 

 

 

Ślubowanie


Uczniowie z klasy I w dniu 15 października uroczyście ślubowali: uczyć się tego, co mądre i piękne, strzec dobrego imienia naszej szkoły, szanować rodziców i nauczycieli, kochać swoją Ojczyznę – Polskę.

Każdy został pasowany na ucznia dużym ołówkiem i złożył w kronice szkolnej swój podpis –„odcisk” kciuka. Uczniowie otrzymali dyplomy i znaczki, a od Pani Dyrektor długopis i pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną.

W klasie czekała niespodzianka – przyjęcie zorganizowane przez rodziców. Od nich również uczniowie i wychowawczyni otrzymali słonie, które mają przynieść dużo szczęścia i radości w nauce.

 


Umiejętność  komunikacji- zły  i  dobry  dotyk


18 października odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla klas III – VI poprowadzone przez pracownika Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – młodszej (klasy III i IV) oraz starszej (klasy V i VI).

Warsztaty wszystkim uczniom dostarczyły informacji na temat rodzajów komunikacji, sposobów okazywania i rozpoznawania uczuć, sposobów rozwiązywania konfliktów. Grupa uczniów starszych miała także zajęcia na temat rozpoznawania „dobrego” i „złego” dotyku.

 

 

Wycieczka do Warszawy


22 października 44 uczniów z klas III – VI pojechało na wycieczkę do Warszawy zrealizowaną w ramach programu: Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej.  Program wycieczki obejmował: spacer w Łazienkach Królewskich, spektakl teatralny w teatrze „Na Woli” „Chłopcy z Placu Broni”, zwiedzanie Zamku Królewskiego w Pałacu w Wilanowie, gdzie miał swoją letnią rezydencję Król Jan III Sobieski. Podczas zwiedzania pałacu dzieci wzięły udział w lekcji historii poprowadzonej przez przewodnika. Uczniów podawane wiadomości bardzo interesowały, gdyż już w maju naszej szkole zostanie nadane imię Króla Jana III Sobieskiego.

Pojechaliśmy również do centrum handlowego „Galeria Mokotów”, gdzie po raz pierwszy mogliśmy zagrać w kręgle, a w Mc'Donald czekał na nas poczęstunek.

Około godziny 21.00 bardzo zmęczeni wróciliśmy do Czerśli.

 

 


Wycieczka rowerowa


W dniu 29 października byliśmy na wycieczce rowerowej po najbliższej okolicy. Celem wyprawy było zgromadzenie materiałów do albumu „Moja okolica w pracy fotograficznej, literackiej i plastycznej”, odwiedzenie Pomnika ks. Stanisława Brzóski, ukazanie walorów zdrowotnych i rekreacyjnych jazdy rowerem. Mimo że trasa rajdu była długa i wyczerpująca, uczniowie świetnie dawali sobie radę. Wycieczkowiczom dopisywał humor, co nie przeszkadzało w zdyscyplinowaniu uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

Czcijmy pamięć Tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny


30 października Samorząd Uczniowski we współpracy z uczestnikami koła literacko – plastycznego „Z literaturą i sztuką za pan brat” zorganizował wycieczkę do Łukowa w celu odwiedzenia grobu Pani Krystyny Wardak, mogiły Żołnierzy AK, Harcerzy poległych w czasie II wojny światowej, innych Miejsc Pamięci Narodowej oraz zwiedzenia Muzeum Regionalnego. Uczniowie symbolicznie zapalili znicze, uczcili pamięć o wielkich postaciach i ważnych wydarzeniach historycznych minutą ciszy i modlitwą.

Wycieczce towarzyszył nastrój zadumy i refleksji wokół słów ks. Jana Twardowskiego

„Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą”.

 

 


Rodzaje uzależnień i ich skutki - warsztaty


18 listopada, pod takim hasłem, odbyły się kolejne w tym roku szkolnym warsztaty prowadzone przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.

Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Grupę młodszą stanowili uczniowie klasy III i IV, starszą klasy V i VI. Treści przekazywane dzieciom były dostosowane do ich wieku. Metody i formy pracy pozwalały na aktywny udział uczniów
w warsztatach.

 

 

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Uroczystość odbyła się 13 listopada dla całej społeczności szkolnej. Wykonawcami byli uczniowie klasy III oraz jeden uczeń ze starszej klasy, którzy przygotowywali się pod kierunkiem p. Zenobii Jakubiak.

 Przeprowadzenie apelu miało na celu:

- rozwijanie u uczniów poczucia przynależności narodowej;

- kształtowanie uczuć patriotycznych;

- budzenie szacunku do symboli narodowych.

Dekorację stanowiła biało – czerwona flaga upięta z dużych kawałków materiału, na niej zawieszone  godło państwowe, w wazonie bukiet – białe i czerwone kwiaty umocowane na gałązkach. Każdy uczeń miał  przypięta białą i czerwoną wstążkę.

W czasie uroczystości panował nastrój powagi i skupienia. Wypowiadane  przez uczniów klasy III słowa z cała pewnością trafiły do serc wszystkich odbiorców – małych i dużych.

 


Wycieczka piesza


14 listopada odbyła się wycieczka piesza po najbliższej okolicy dla klasy V i VI, pod opieką p. Anny Ciołek i p. Ewy Kościuk. Celem jej było zgromadzenie materiałów do albumów „Moja okolica w pracy literackiej i plastycznej”. Jednak głównym celem tej wyprawy był spacer Aleją dębowo – lipową znajdującą się na terenie Domu Opieki Społecznej w Ryżkach. Aleja ta jest zaliczana do pomników przyrody  w Gminie Łuków.    Za pozwoleniem Pana Dyrektora DPS przechadzaliśmy się alejkami i podziwialiśmy piękne, okazałe dęby i lipy. Posłużyły nam one jako motyw do wykonania prac plastycznych w plenerze, z których została wykonana wystawa „poplenerowych prac” w szkole.

 


”Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”


16 listopada odbyło się spotkanie szkolenie dla rodziców uczniów klasy I. Tematem szkolenia było poszerzenie wiedzy dotyczącej astmy oskrzelowej. Podczas zajęć wykorzystywane były materiały edukacyjne, które przekazała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie.

 

 

Andrzejki


Tradycyjny wieczór wróżb przypada w wigilię św. Andrzeja. Tego dnia panny powinny pościć cały dzień, a wieczorem – dzięki wróżbom – mogły poznać przyszłego towarzysza życia. Kawalerowie mieli już co prawda swoje katarzynki, ale i im Apostoł pomagał odkryć tajemnicę przyszłości.       

W naszej szkole andrzejkowe wróżby zostały przeprowadzone w trakcie dyskoteki 24 listopada.

„Obrączka, czy różaniec?”, „A imię jego?” - to wróżby, które dostarczyły uczniom wielu emocji i wrażeń. Nie mniejszą popularnością cieszyły się również inne zabawy np. „Tajemnicze filiżanki”, „Losowanie kolorów i cyfr”.

Wszyscy bardzo miło spędzili andrzejkowy czas.
Impreza przygotowana została przez Samorząd Uczniowski i wspierana przez wychowawców poszczególnych klas.

 


Akcja charytatywna 


„Daj nie dlatego, że to co dajesz jest Ci niepotrzebne

Daj dlatego, że to co dajesz

Jest komuś bardziej potrzebne niż Tobie”

W dniach od 28 listopada 2007 r. do dnia 4 grudnia 2007 r. w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka drobnych upominków: breloczki, maskotki, książeczki z obrazkami oraz kolorowanki dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

Akcję charytatywną przeprowadziły panie: Anna Ciołek i Ewa Kościuk. Wzięli w niej udział uczniowie klas I – VI.


Dzielimy się uśmiechem


5 grudnia uczestnicy koła teatralnego „Pinokio” i koła tanecznego „Stokrotki” prezentowali swoje umiejętności dla wszystkich pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

Dzieci przygotowały przedstawienie „Śpiąca Królewna” oraz trzy tańce nowoczesne z wykorzystaniem stepów i pomponów.

Podczas występów widownia bardzo żywo reagowała. Było dużo uśmiechów i gromkich braw.

W podziękowaniu za pamięć o podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach otrzymaliśmy słodki upominek.

 


Mikołajki


Mikołaj nie zawiódł i w tym roku. 6 grudnia w towarzystwie Śnieżynek i Elfików odwiedził naszą szkołę.

Uczniowie klas młodszych przygotowali dla Mikołaja wierszyki, piosenki i krótkie przedstawienia.

Wszyscy zostali obdarowani prezentami. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

 

 


Prezentacja Szkoły Przyszłości


11 grudnia podczas obowiązkowego zebrania z rodzicami odbyła się prezentacja multimedialna podsumowująca działania realizowane w ramach gminnego projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej". Został również przygotowane stoisko z wytworami uczniów oraz zdjęciami przedstawiającymi ciekawe formy pracy z dziećmi podczas różnorodnych zajęć.

Podsumowania działań dokonała pani Zenobia Jakubiak - szkolny koordynator projektu.

 

 

Jasełka


20 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy II z koła teatralnego “Pinokio” przygotowali fragment przedstawienia "Dziewczynka z zapałkami". Uczniowie klas starszych zaprezentowali tradycje związane ze świętem.

Jasełka obejrzeli wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy.

 

 

 

Wigilie klasowe


Tradycją naszej szkoły stało się przygotowywanie wigilii klasowych. Na każdym wigilijnym stole znalazło się 12  potraw, które przygotowali dla nas rodzice.

Spotkania w klasach rozpoczęły się od przeczytania Ewangelii wg Św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa i wspólnym dzieleniu się opłatkiem.

Kiedy wszyscy spróbowali każdej potrawy rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

 

 

 

Młodzież zapobiega pożarom


9 stycznia odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów z klas IV-VI. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością przepisów przeciwpożarowych, historią ruchu strażackiego, jak również znajomością udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Młodzież do konkursu przygotowała p. Justyna Porębska. W skład jury weszli: p. dyrektor Dorota Goławska, p. Grzegorz Żurawski – strażak OSP w Ryżkach.

I miejsce zajęła uczennica klasy IV – Joanna Sosnowska, II – uczeń klasy V – Cezary Powalski, III- uczennica klasy IV – Aneta Krasuska.

Wszyscy uczniowie biorący udział w Turnieju otrzymali dyplomy, a także nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!

 

 


Dzień Babci i Dziadka


Dzień 10 stycznia był bardzo ważny w naszej placówce, odbyła się bowiem uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze starszej grupy przedszkolnej, które przygotowały montaż słowno - muzyczny o babciach i dziadkach. Potem wystąpiły młodsze przedszkolaki. One zaprezentowały Jasełka. Taką samą tematykę przedstawili uczniowie ze szkoły. Jasełka w wykonaniu tej grupy dzieci były prezentowane na forum szkoły. Panował uroczysty nastrój. W oku niejednego gościa zakręciła się łza wzruszenia. Dziadkowie i babcie zostały obdarowane własnoręcznie wykonanymi upominkami. Niezapomniane będą chwile, kiedy można było wypić herbatkę i zjeść ciacho razem z  ukochaną babcią i dziadkiem.

 

 

 

Zabawa karnawałowa


12 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Podczas zabawy odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W przerwie między tańcami wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zabawa była bardzo udana.

 

 

 

 

Dyskoteka karnawałowa


W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego 4 lutego odbyła się dyskoteka karnawałowa. Chociaż na zabawę przybyła nieliczna grupa uczniów z klas I - VI, to wszyscy bawiliśmy się doskonale. Towarzyszyły nam przeboje z lat sześćdziesiątych i hity współczesne.

Atrakcją dyskoteki były piosenki śpiewane przez uczniów i opiekunów w systemie karaoke.

 

 


Zaadoptuj kasztanowca


8 lutego odbyło się w Siedlcach uroczyste podsumowanie V edycji Programu Edukacji Przyrodniczej „Zaadoptuj kasztanowca”.  Nasza szkoła wzięła udział w programie. Uczniowie klas I – III i dzieci przedszkolne podczas zajęć warsztatowych wykonali prace plastyczne na temat „Nasze rude skarby”. Natomiast uczniowie klas IV – VI pisali wiersze o kasztanach, o szkodniku drzew kasztanowca – szrotówku kasztanowcowiaczku oraz grabili liście a następnie palili je. Do Programu Edukacji Przyrodniczej „Zaadoptuj kasztanowca” przystąpiło 87 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych). Uroczystość rozpoczął redaktor naczelny gazety „Tygodnik Siedlecki” pan Krzysztof Harasimiuk. Za udział w programie wręczono dyplomy dla przedszkoli i szkół. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna na temat działań ekologicznych. Wszyscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli film p.t. „Ssaki Polski” wg reżyserii Sławomira Wąsika. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród placówkom, które podjęły różnorodne działania na rzecz ochrony drzew kasztanowców, jak również nagród  indywidualnych za najpiękniejsze prace plastyczne.

 

 


Walentynki


14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole walentynki przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie recytowali wiersze o miłości, śpiewali piosenki.

Po części artystycznej uczniów  odbyło się rozdanie poczty walentynkowej, która była dla wszystkich miłą niespodzianką.

 

 

Stypendia dla najlepszych


10 marca w sali gimnastycznej odbyło się ogólnoszkolne spotkanie , na którym Pni Dyrektor przedstawiła uczennice, które osiągnęły w I semestrze najlepsze wyniki w nauce.

Dziewczynki otrzymały stypendia (po 100 zł) ufundowane przez Urząd  Gminy Łuków za średnią ocen 5,0 i wyżej. Stypendia otrzymały:

Ewelina Dybciak śr. 5,2;

Aneta Krasuska śr. 5,1;

Joanna Sosnowska śr. 5,2;

Marta Gromada śr. 5.0;

Katarzyna Osak śr. 5,0.

 

 

Dzień Kobiet


10 marca obchodziliśmy w szkole Dzień Kobiet.
Samorząd Uczniowski
zorganizował spotkanie dla pracownic i koleżanek naszej szkoły z tej okazji. Głównie chłopcy z klas IV-VI przygotowali krótką część artystyczną. Nie obyło się bez śmiechu i oklasków, ponieważ w repertuarze przeważały humorystyczne treści i kabaretowe wykonanie.

Po występach Panie pracujące w naszej szkole zostały obdarowane przez chłopców tulipanami wykonanymi podczas zajęć literacko-plastycznych ,,Z literaturą i sztuka za pan brat’’.

 

 


Podziel się posiłkiem


Członkowie szkolnego koła PCK przygotowali przepyszne kanapki z twarożkiem na słono i na słodko. Pracownicy i uczniowie szkoły zajadali się ze smakiem.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali posiłek, a z jeszcze większym dzielili się nim.  

 


Spotkanie z policjantem


Uczniowie klas I – VI uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cennych rad udzielał nam  policjant z sekcji ruchu drogowego pan Krzysztof Golba.

 

 

 

Najpiękniejsza karta wielkanocna


Szkolny konkurs rozstrzygnięty!

Kategoria : przedszkoleI miejsce – Ewelina Wawrzyńczak; II miejsce – Klaudia Konieczna; III miejsce – Sandra Koper; wyróżnienie – Maciej Wielgosz.

Kategoria klas I – III:I miejsce – Natalia Zarzycka; II miejsce – Kamil Modrzewski; III – miejsce – Rafał Pyrzycki; wyróżnienie – Mariusz Smyk, Arkadiusz Ostrysz, Sylwia Zdziebłowska, Dominika Niewęgłowska.

Kategoria klas IV – VI, I miejsce - Marta Gromada; II miejsce – Katarzyna Osak; III miejsce – Wioletta Suchodolska; wyróżnienie – Joanna Sosnowska, Aneta Krasuska.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 19 marca w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i pani Dyrektor.

Wszystkie karty wielkanocne zostały przekazane dla pensjonariuszy  i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

 

 


Pierwszy Dzień Wiosny


28 marca w naszej szkole miała miejsce impreza rekreacyjno – sportowa z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. O godzinie 1000 wszyscy uczniowie i przedszkolaki zebrali się w sali gimnastycznej. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor. Później swoje zdolności aktorskie zaprezentowały dzieci z przedszkola i zerówki, które były przebrane za zwiastuny wiosny.

Następnie uczennica klasy VI, Katarzyna Osak, zapowiedziała występy klas IV – VI. Starsi uczniowie przedstawili, w jaki sposób aktywnie, na sportowo można witać Wiosnę.

Pani Anna Ciołek i pan Karol Kot przeprowadzili konkursy oraz gry, w których uczestniczyły wszystkie chętne dzieci. Każdy kto chciał mógł spróbować swoich sił w różnych konkurencjach sportowych, popisać się swoją sprawnością, zdrowo rywalizować.

Zabawa była przednia, konkurencje zabawne. Ich zwycięzcy otrzymywali atrakcyjne nagrody, których sponsorem była pani Anna Ciołek. Nauczyciele również brali udział we współzawodnictwie.

Całą imprezę dodatkowo uświetniły występy dziewcząt z koła tanecznego „Stokrotki”.

 

 


Sprawdzian klasy szóstej


8 kwietnia o godzinie 900 szóstoklasiści z naszej szkoły tak, jak ich rówieśnicy z całej Polski przystąpili do sprawdzianu. Pisząc ten egzamin uczniowie mogli sprawdzić poziom swoich umiejętności określonych w standardach wymagań. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.


Wycieczka do Lublina


10 kwietnia 22-u uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Lublina sponsorowanej przez księdza proboszcza z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie.

Wyjazd był nagrodą za udział w dekanalnym konkursie plastyczno - literackim z okazji VII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem:" Jan Paweł II - obrońca godności człowieka".

Uczniowie w ramach wycieczki zwiedzili: Katolicki Uniwersytet Lubelski, obejrzeli przedstawienie pt. "Dzikie łabędzie", zwiedzili starówkę i katedrę lubelską. Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem w Mc Donalds. 

 


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


30 kwietnia uczniowie z klas IV-V przygotowali akademię z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Recytację wierszy z tej okazji urozmaiciły piosenki i tańce. Uroczystość rozpoczęła się polonezem wykonanym przez uczniów klasy IV. Mimo że podczas akademii panował nastrój powagi i wzniosłości, uroczystość wszystkim się podobała.

 

 

 

„Skarby Ziemi”
Ogólnopolski Konkurs Geologiczno - Środowiskowy


Aneta Krasuska, uczennica klasy IV Zespołu Szkół w Czerśli, pod opieką p. Justyny Porębskiej  zajęła II miejsce w półfinale regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pt. „SKARBY ZIEMI”. Anetka wykonała pracę plastyczną „Kopalnia węgla”. Na konkurs wpłynęło 411 prac z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

9 maja uczennica wraz z nauczycielką  uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu konkursu w Muzeum Geologicznym w Warszawie, gdzie otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe: album „Skarby Ziemi” oraz zestaw plastyczny do malowania na płótnie.

 

 

 

Konkurs O Unii Europejskiej


W dniach 12 i 14 maja pani Aneta Peryt przeprowadziła konkurs o Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas I- VI.

Uczniowie obejrzeli film przygotowany przez Centrum Informacji Europejskiej UKIE, następnie rozwiązali test wiadomości o Unii Europejskiej przygotowany na dwóch poziomach: klasyI-III i klasy IV- VI.

W kategorii klas I-III miano najlepszego znawcy Unii Europejskiej zdobył Michał Kozłowski z klasy I, drugie i trzecie miejsce przypadło w udziale uczniom klasy III: Izabelli Mućce i Konradowi Kotowi.

Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyła uczennica klasy IV- Joanna Sosnowska, drugie miejsce uzyskał również uczeń klasy IV- Michał Fejtko, trzecie miejsce zdobyła Katarzyna Osak, uczennica klasy VI.

 

 
 

XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin


28 maja nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji mającej na celu popularyzację aktywnej rekreacji fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia.

Imprezę sportową rozpoczęła dyrektor Zespołu p. Dorota Goławska. Następnie uczniowie klas starszych wprowadzili wszystkich w sportowy nastrój recytując wiersze o tematyce związanej ze sportem. Odbyły się m. in. mecze w piłkę nożną uczniowie kontra mieszkańcy wsi Ryżki i Czerśli. Młodsze dzieci wzięły udział w wyścigach na torze przeszkód. Dziewczęta popisywały się swoimi umiejętnościami w kręceniu kółkami hula – hop. Również nauczycielki włączyły się do wybranych konkurencji. Na zakończenie Turnieju każdy uczestnik został obdarowany słodkim upominkiem.

 

 

 

Rajd rowerowy uczniów klasy IV


30 maja uczniowie klasy IV udali się na rajd rowerowy na trasie Czerśl - Gąska - Szczałb - Gąska - Czerśl. Zrobiliśmy 52 kilometry. Chociaż czasami brakowało sił nikt się nie poddał i wytrwale pedałował. Było naprawdę super.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do przeczytania relacji z wycieczki naszej koleżanki Eweliny Kliknij tutaj.

 

 

Wycieczka do Siedlec


30 maja z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawcami p. Anną Ciołek i Ewą Kościuk pojechali na wycieczkę do Siedlec. Jedną z głównych atrakcji wyjazdu była podróż pociągiem. Wielu uczestników nie miało okazji do tej pory jechać pociągiem.

W Siedlcach dzieci zwiedziły: Kościół Garnizonowy, Katedrę, Muzeum Diecezjalne, cmentarz żydowski i Pałac Ogińskich. Na chwilę zatrzymały się przy pomniku Papieża Jana Pawła II.

Najciekawszym punktem wycieczki okazało się zwiedzanie rozgłośni radiowej Katolickiego Radio Podlasie, gdzie uczniowie na żywo mieli okazję odmówić modlitwę Anioł Pański i przesłać pozdrowienia.

 

 

 

Klasa VI poznaje swoje przyszłe gimnazjum


5 czerwca uczniowie klasy VI z naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w wieczorku integracyjnym przyszłych gimnazjalistów Zespołu Szkół im. ks. St. Brzóski w Zalesiu. W ramach tego spotkania zorganizowana była dyskoteka ze słodkim poczęstunkiem. Młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych.

 


Wycieczka do Białowieży


13 czerwca uczniowie z klas II-V pojechali na jednodniową wycieczkę do Białowieży. Zobaczyliśmy:

* Rezerwat Pokazowy Zwierząt /tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki /

* Park Pałacowy /pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością /

* Muzeum Przyrodniczo-Leśne - zwiedzanie ekspozycji, byliśmy na wieży widokowej z której widać panoramę Polany Białowieskiej.

Wycieczka była wspaniała!!!

 

 

 

 

Wieczorek pożegnalny uczniów klasy  VI


18 czerwca uczniowie klasy VI przygotowali część artystyczną na podsumowanie sześcioletniej pracy w szkole podstawowej.

 


Rozdanie wyróżnień i dyplomów -
podsumowanie roku szkolnego 2007/2008

19 czerwca odbył się uroczysty apel podsumowujący miniony rok szkolny 2007/2008.

Uczniowie zostali nagrodzeni za udział w konkursach, zawodach sportowych, dyplomami, podziękowaniami i upominkami.

 

 

 

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008
 

 

W piątek 20 czerwca uroczystą akademią zakończyliśmy rok szkolny 2007/2008.

Uczniowie klasy VI otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz świadectwa ukończenie szkoły podstawowej.

Najlepsi uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyższą, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, zostali nagrodzeni stypendiami i książkami.

Gratulujemy !!!

Każdy z utęsknieniem czekał na ten dzień.

Wszystkim życzymy wspaniałych WAKACJI !!!