Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

 

  

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021


Miniony rok szkolny był kolejnym nietypowym rokiem szkolnym, podczas którego większość nauki odbywała się w systemie zdalnym. Wszyscy z radością przyjęli wiadomość o powrocie do szkoły i możliwości wspólnego spędzania czasu, chociaż przez kilka tygodni. W związku z wciąż utrzymującą się sytuacją pandemiczną uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w dwóch turach. Najpierw gratulacje
i świadectwa otrzymali uczniowie klas I-III, następnie IV – VIII.

Ten dzień był szczególny zwłaszcza dla uczniów klasy VIII, którzy pożegnali społeczność szkolną. Ósmoklasiści nie zapomnieli również o Pani Małgorzacie Biaduń, której pamięć wraz ze wszystkimi zgromadzonymi uczcili minutą ciszy. Każdy ósmoklasista zredagował osobiste podziękowania, które uroczyście wybrzmiały podczas ostatniego występu tej klasy. Także siódmoklasiści skierowali ciepłe słowa do starszych kolegów i podziękowali im za wszystkie wspólnie spędzone chwile. Poczet sztandarowy w składzie: Zofia Wiśniewska, Kornelia Strzałek i Bartosz Kopczyński przekazał sztandar pod opiekę kolegom i koleżankom z klasy VII: Julii Wielgosz, Paulinie Zdziebłowskiej i Mateuszowi Wiśniewskiemu. Następnie ósmoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor Justyna Porębska wraz z wychowawczynią Katarzyną Szychta wręczyły tegorocznym absolwentom świadectwa oraz gratulacje i nagrody książkowe tym uczniom, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu.

Mury Zespołu Szkół w Czerśli w tym roku opuścili: Mateusz Ciołek, Karolina Cisiak, Aleksandra Dybciak, Jakub Kałużny, Szymon Konieczny, Bartosz Kopczyński, Ksawier Matyjasek, Kornelia Muszyńska, Emilia Rudnicka, Alan Sobota, Martyna Stolarczyk, Kornelia Strzałek, Oliwia Suska, Bartosz Swędra, Milena Szaniawska, Zofia Wiśniewska, Karolina Wojnarowicz-Dragun, Jakub Zabłocki.

W przyszłym roku szkolnym zbraknie wśród nas Wiktora i Gabriela Piotrowskich, którzy zmienili miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że w nowej szkole będą się czuli równie dobrze jak w naszej.

Po 7 latach zakończyliśmy również współpracę z panią Agnieszką Czerską. Pani Agnieszko dziękujemy za rozwijanie wrażliwości artystycznej i uświetnianie naszych uroczystości występami chóru, który pani prowadziła.

 

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe w poszczególnych klasach otrzymali:

Klasa VIII: Kornelia Muszyńska, Martyna Stolarczyk, Zofia Wiśniewska, Bartosz Swędra, Ksawier Matyjasek.

Klasa VII: Aleksandra Ciołek, Julia Dybciak, Kamil Górka,  Konstancja Kisiel,  Amelia Wielgosz, Julia Wielgosz, Jakub Skwarek.

Klasa VI: Maja Goławska, Judyta Jeleń, Zuzanna Kachniarz, Iga Konieczna, Amelia Kowalczyk, Kornelia Matyjasek, Maja Suchodolska, Kamil Michalak.

Klasa V: Emilia Krasuska, Wiktor Piotrowski, Kamil Krasuski, Michał Wołoszka.

Klasa IV: Aleksandra Całka, Ola Górka,  Alicja Kopczyńska, Szymon Korgól, Katarzyna Kretowicz, Jakub Kuryła, Maciej Molenda, Alicja Niewęgłowska, Gabriel Piotrowski, Jakub Piotrowski, Maja Radzik, Emilia Szczygielska, Lena Tkaczyk, Wiktoria Tureczek, Przemysław Wiącek.

 

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i minimum bardzo dobre zachowanie otrzymali stypendia naukowe.

 

Nagrodami książkowymi zostali nagrodzeni również wzorowi uczniowie z klas I-III.

Klasa I: Jagoda Kędra, Jan Kosiński, Jakub Goławski, Zuzanna Ciołek, Amelia Mularczyk

Klasa II: Wiktoria Bareja, Igor Kula, Aleksander Skiba

Klasa III: Julia Józwik, Ignacy Karczewski, Maciej Kosiński, Aleksandra Skwarek

Podziękowanie i upominek otrzymali uczniowie wchodzący w skład Pocztu sztandarowego oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Pani Dyrektor wręczyła podziękowania dla rodziców wchodzących w skład Rady Rodziców.

 


 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

 

Z nieopisanym żalem i z przejmującym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Małgorzaty Ireny Biaduń

nauczycielki Zespołu Szkół w Czerśli

Pani Małgorzata Irena Biaduń zd. Ponikowska urodziła się 29 kwietnia 1962 r. w Łukowie. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Jonniku, a następnie do Technikum Geodezyjnego w Żelechowie.

Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczęła w 1 września 1982 r. w Szkole Podstawowej w Żdżarach. Następnie w latach 1983 – 1986 pracowała w Szkole Podstawowej w Jonniku. Od 1 września 1986 r. do 31 sierpnia 1995 r., przez 9 lat była związana ze Szkołą Podstawową w Zielinie, gmina Mieszkowice, obecnie województwo zachodniopomorskie. Została tam przeniesiona na własną prośbę. Były to dla Niej bardzo ważne chwile w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym. W tym czasie ukończyła Uniwersytet Szczeciński na kierunku filologia polska, uzyskując tytuł magistra, wyszła za mąż, urodziła syna Mariusza.

W 1995 r. podjęła decyzję o powrocie w rodzinne strony. 1 września 1995 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Czerśli. W 2001 roku przez krótki czas uzupełniała etat w pracując w szkole w Zalesiu. Przez 25 lat i 10 miesięcy pracowała w naszej placówce m.in. jako nauczyciel języka rosyjskiego, historii, plastyki, muzyki, opiekun świetlicy szkolnej, ale przede wszystkim jako nauczyciel języka polskiego. Była wychowawcą wielu pokoleń uczniów, opiekunem Samorządu Uczniowskiego, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprawdzianu po szkole podstawowej z języka polskiego oraz przez ponad 30 lat członkiem ZNP, również pełniąc w nim funkcję prezesa ogniska.

Jako nauczyciel Zespołu Szkół w Czerśli dała się poznać jako wspaniała organizatorka wielu wycieczek, rajdów rowerowych i biwaków, w tym do swojej rodzinnej miejscowości Gąski. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobre relacje z uczniami, tworzenie przyjaznej atmosfery, dbała o wszechstronny rozwój ucznia.  Z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem przygotowywała uczniów do konkursów recytatorskich, w których otrzymywali liczne nagrody i wyróżnienia. Uwielbiała literaturę i poezję, sama też pisała wiersze. Za swoją pracę otrzymywała nagrody dyrektora i wójta.

Na zawsze zapamiętamy Jej takt pedagogiczny, pogodę ducha, skromność. Jej wiedza i doświadczenie były nieocenione. Dbała o kulturę słowa, każde pokolenie uczniów zapamięta Ją jako wspaniałą humanistkę.

Pani Małgosiu!

Była Pani dla Nas - dla grona pedagogicznego, pracowników, cudowną koleżanką, pełną poczucia humoru, radości, obdarzała Nas Pani ogromną życzliwością i szacunkiem.  Na zawsze zapamiętamy Pani szczery uśmiech, zamiłowanie do róż i słoneczników oraz perfekcyjnie napisanych sprawozdań. Zabraknie Nam Pani ciepłych gestów, bliskości. Jeśli pojawiały się na Pani drodze przeszkody, nigdy ich Pani nie omijała, ale pokonywała. Dumnie i z podniesioną głową.

Od 25 marca 2021 r. rozpoczęła Pani trudną walkę z chorobą. Dała Nam Pani piękne świadectwo wiary i pokory. Pokazała nam Pani jak bardzo kochała swoje życie i jak dzielnie do końca o nie walczyła. Nie skarżyła się Pani na ból i cierpienie. Mówiła nam  Pani „Jest dobrze”.

Pani życie było pełne miłości do syna, męża, wnuka, synowej, rodziny i szkoły. W ostatnich miesiącach zdalnej pracy zawsze witała mnie pani gestem, którym ja dzisiaj mówię Pani „Do zobaczenia”.

Pani Małgosiu, Nasza Małgorzatko - Spoczywaj w Pokoju!

 

Msze ofiarowane w intencji Śp. Małgorzaty Biaduń:

21.06 g.17.00 (7 dzień śmierci) – ofiarowała siostra Jolanta z rodziną

24.06 g.8.00 – ofiarowali wychowankowie z kl. IV ZS w Czerśli

29.06 g.8.00 – ofiarowali absolwenci rocznika 1997 ZS w Czerśli

11.07 (kaplica w Ryżkach) – ofiarował sołtys, rada sołecka i mieszkańcy wsi Ryżki

11.07 (kaplica w Ryżkach) – ofiarowali wychowankowie i rodzice rocznika 2015-2020 ZS w Czerśli

12.07 g.17.30 (30 dzień śmierci) – ofiarował syn Mariusz z rodziną

22.07 g.18.00 p.p. – ofiarowali pracownicy ZS w Zalesiu

26.07 g.18.00 p.p. – ofiarowali absolwenci rocznika 2000 ZS w Czerśli

01.08 g.13.00 (Łuków, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego) – ofiarowała Dorota Goławska

10.08 g.18.00 p.p. – ofiarowała siostra Agnieszka z rodziną

14.08 g.18.00 p.p. – ofiarowały koleżanki z pracy

23.08 p.p. – ofiarowały koleżanki i koledzy z klasy z SP w Jonniku

27.08 g.18.00 p.p. – ofiarowała rodzina Piekarskich z Łukowa

06.09 g.18.00 p.p. – ofiarowali wychowankowie i rodzice rocznika 2003-2006 ZS w Czerśli

07.09 g.18.00 p.p. – ofiarowała koleżanka Beata z rodziną

02.10 g.16.00 – ofiarowała Barbara z rodziną

04.10 g.18.00 – ofiarowali absolwenci rocznika 1999 ZS w Czerśli

5.10 g.16.00 – ofiarowały Justyna i Anna w podziękowaniu za świadectwo wiary

06.10 g.16.00 – ofiarowała Anna w podziękowaniu za okazaną dobroć i serdeczność

08.10 g.16.00 – ofiarowali emerytowani pracownicy ZS w Czerśli

15.10 g.16.00 – ofiarował dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy ZS w Czerśli

18.10 g.16.00 – ofiarowała siostrzenica Monika z mężem i synem

20.10 g.16.00 – ofiarowała klasa VII z rodzicami i wychowawcą ZS w Czerśli

22.10 g.16.00 – ofiarowała rodzina Redzików z Woli Mysłowskiej i rodzina Rosińskich z Żelechowa

25.10 g.16.00 – ofiarowały koleżanki i koledzy z klasy z SP w Jonniku

26.10 g.18.00 – ofiarowała klasa V ZS w Czerśli

27.10 g.18.00 – ofiarowali rodzice z dziećmi ZS w Czerśli

28.10 g.18.00 – ofiarowali sąsiedzi z bloku w Ryżkach

29.10 g.16.00 – ofiarowała rodzina Redzików i Ponikowskich

30.10 g.18.00 – ofiarowała rodzina Nurzyńskich z Łukowa

04.11 g.18.00 – ofiarował dyrektor i pracownicy Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie

07.06.2022r. (I rocznica śmierci) – ofiarowały koleżanki i koledzy z TG Żelechów

 


Biwak klasy VI


Szóstoklasiści postanowili ostatnie chwile roku szkolnego 2020/2021 spędzić w murach szkoły na biwaku.

Biwakowy wieczór rozpoczął się od wspólnej wyprawy na lody. Podchody w lesie pokrzyżował deszcze, ale w zamian za to została zorganizowana strefa kibica i wszyscy z zaangażowaniem oglądali mecz Polska-Szwecja. Następnie odbyła się uczta, na której znalazła się ulubiona potrawa – pizza o różnych smakach. Posileni smacznym posiłkiem wszyscy wyruszyli na szkolne boisko, aby rozszyfrować tajne hasła escape room’a przygotowanego przez wychowawczynię panią Anetę Połeć. Uczniowie rywalizowali w 4 grupach. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali kolejne hasła wykazując się wiedzą geograficzną, matematyczną, polonistyczną i z zakresu języka angielskiego. Wszystkie grupy rozszyfrowały finałowe hasło, którym były słowa Walta Disney’a „Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić”. Były też gry planszowe, nocna zabawa w chowanego na placu szkolnym oraz oglądanie filmu.

Noc z 23 na 24 czerwca dla większości uczestników biwaku była nocą nieprzespaną i pełną wrażeń. Niewyspani i zmęczeni uczniowie bezpiecznie wrócili do domu i niektórzy z nich już myślą o następnym biwaku.

Za pomoc w opiece nad uczniami wychowawczyni Aneta Połeć dziękuje rodzicom: pani Monice Gajdzie i pani Marzenie Domańskiej.


Wycieczka klas I-III


Tuż przed rozpoczęciem wakacji, klasy I-III wybrały się na pierwszą w tym roku szkolnym  wycieczkę   do   Parku  Miniatur  i Labiryntów do Rąblowa, znajdującego  się  w  połowie  drogi  pomiędzy  Kazimierzem  Dolnym  a Nałęczowem.

W tej malowniczej wiosce położonej w sercu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, uczniowie zwiedzili Park Miniatur Architektury Drewnianej Trójkąta Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy. Zebrano tutaj kilkadziesiąt eksponatów prezentujących w skali 1:25 w miniaturze to, co najpiękniejsze w regionie: słynne budowle Kazimierza Dolnego, niezwykłe wille Nałęczowa, młyny rzeki Bystrej, Bramę Puławską, wiatraki i inne.

Inną atrakcją tego urokliwego miejsca jest Park Labiryntów. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie: labirynt linowy, truskawkowy, różany, kołowy oraz najtrudniejszy – labirynt szmaragdowej tui. Pomimo upału uczniowie doskonale poradzili sobie z wyjściem z tego labiryntu. Następnie grupa miała możliwość odetchnąć w cieniu odbywając wędrówki po wąwozie lessowym. Po wielu wrażeniach przyszedł czas na posiłek w McDonaldzie.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Muzeum Nietypowych  Rowerów  w  Gołębiu.  Pasjonat  rowerów  –  pan Józef, ciekawie opowiadał o historii roweru i o różnych typach rowerów. W czasie opowieści uczniowie naszej szkoły mogli przejechać się tymi rowerami. Wiele emocji i śmiechu towarzyszyło dziewczynkom i chłopcom w czasie tych przejażdżek. Wycieczka pozostawiła nowe wrażenia, doświadczenia i wiele wspomnień.


Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na sali gimnastycznej w piątek 25.06.2021 r. Prosimy wchodzić  na salę od strony boiska.

Rozdanie świadectw dla poszczególnych klas odbędzie się w następujących godzinach:

od godz. 9.00 klasy I - III

od godz. 10.30 klasy IV - VIII

Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców, którzy przywiozą dzieci o niegromadzenie się oraz zachowanie bezpiecznych odległości na placu szkolnym  przed i po uroczystości.


Góra Grosza


 XXI edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie była inna niż zwykle. Mimo utrudnień związanych z pandemią udało się ją przeprowadzić w naszej szkole.

Celem akcji było zebranie pieniędzy, które zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swoich rodzinach. Przekazane monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Dla niektórych to wsparcie materialne, dla tych z zaległościami w nauce – korepetycje. Dla innych – możliwość rozwijania talentu lub też dofinansowanie wychowanków na progu samodzielności. Dla całych rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych „Port”.

Wasz wkład w tą pomoc to 194 zł i 44 gr. Wszystkim dziękujemy za okazaną życzliwość i włączenie się do akcji.


Dołączamy się do akcji i wspieramy całym sercem #dziengodnosci


Z ogromną przyjemnością bierzemy udział w pomarańczowym wyzwaniu!

Dziękujemy Zespołowi Szkół w Zalesiu za nominację do wyzwania.

Akcja #challengedziengodnosci została zorganizowana przez PSONI koło w Myślenicach.

 

Celem zapoczątkowanej akcji przez PSONI jest:

- zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego
- propagowanie wiedzy o obchodzonym 5 maja Dniu Godności Osób
 z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Jak dołączyć do wyzwania? Wystarczy:

1. Ubrać się na pomarańczowo, może to być koszulka, apaszka, czapka, krawat itp.
2. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z napisem #dziengodnosci i wstawić na swój profil na Facebook
3. Nominować kolejne co najmniej trzy osoby (może to być również grupa osób, szkoła, przedszkole lub instytucja)
4. Każda osoba włączająca się do akcji #challengedziengodnosci do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie co najmniej trzy osoby.
5. Na wykonanie zadania jest 48 godzin.

 

Zapraszamy serdecznie do wyzwania:

Przedszkole w Dąbiu

Przedszkole w Rolach

 


JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI


Przedszkole w Czerśli dziękuje za nominację Przedszkolu w Wandowie im. Kopernika

Oczywiście wyzwanie przyjęliśmy i z przyjemnością kontynuujemy akcję #challengeniebieskiemotyle2021.

Do dalszego wykonania zadania nominujemy:

1. Przedszkole w Gołaszynie

2. Przedszkole nr 1 w Łukowie

Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych do wzięcia udziału w akcji zainicjowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Akcja ma na celu poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jak wziąć udział w akcji? Oto proste kroki, wystarczy:

1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych)

2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. "taniec motyla"

3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres: motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia "Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami" (nagrane lub napisane).

4. Nominować kolejne osoby (może to być też grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5. Każda osoba włączające się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6. Na wykonania zadania każdy nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki za nominowane osoby i życzymy powodzenia!

 


„Bieg po zdrowie”


W miesiącach marzec - maj w klasie IV był realizowany Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Na zajęciach uczniowie poznawali walory zdrowego stylu życia, życia bez dymu papierosowego i papierosów. Dowiedzieli się, że palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób. Uczyli się postaw asertywnych.


„Wszystkie dzieci nasze są …”

Dzień Dziecka w grupie Biedronki


Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.

W tym roku, w naszym przedszkolu jego obchody rozpoczęliśmy 1 czerwca, a dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy zorganizować go na placu przedszkolnym. Przedszkolaki z wielką radością korzystały z zorganizowanych atrakcji. Bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach zajadając się lodami i watą cukrową. Dzieciom podczas tego dnia nie znikały uśmiechy z twarzy. Wszyscy miło wspominamy ten dzień.

 


DZIEŃ DZIECKA


1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Zaplanowany Festyn Rodzinny nie mógł się odbyć, ale wszystkie klasy we własnym zakresie uczciły ten wyjątkowy dzień. Były gry i zabawy planszowe, na świeżym powietrzu, integrujące oraz ulubione przekąski i napoje, Rada Rodziców zatroszczyła się o atrakcje dla ciała i dla ducha. Nawet najstarsi uczniowie z radością i dziecięcą spontanicznością hasali na dmuchanej zjeżdżalni, zajadali się watą cukrową i lodami. Wszystko to na nowo pozwoliło odbudować więzi zerwane z powodu kilkumiesięcznej izolacji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

 


 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 czerwca 2021 r. odeszła od nas po ciężkiej chorobie

Małgorzata Biaduń

Długoletni Nauczyciel Zespołu Szkół w Czerśli.

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, wspaniały pedagog, osoba pełna dobroci i życzliwości dla wszystkich, którzy Ją otaczali.

 

 


 


Regulamin i zadanie konkursowe

Regulamin i zadanie konkursowe

 


Szanowni Państwo!

 

         Informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w przedszkolach w na terenie Gminy Łuków dyżuru wakacyjnego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

         Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
         Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli i szkół w tym roku - w lipcu i sierpniu - dzieci będą mogły uczęszczać do ustalonego przedszkola dyżurnego.  Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną uzgodnione przez dyrektorów i organ prowadzący.

W związku z tym, proszę o wypełnienie wniosku i złożenie go w macierzystym przedszkolu do dnia 07 czerwca 2021 r. (Tutaj znajduje się wniosek.)

 

 

 Justyna Porębska

Dyrektor ZS w Czerśli


II międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus +


           

 

 

 

W dniach 13- 14 maja nauczyciele Zespołu Szkół w Czerśli uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu online podczas którego została podsumowana 6 miesięczna praca nad realizację projektu „Where we are”. Przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali efekty swojej pracy w formie filmików, prezentacji i zdjęć. Okazało się, że, mimo iż większość działań odbywała się w formie zdalnej, każdej ze szkół udało się przeprowadzić bardzo ciekawe przedsięwzięcia związane z kulturą, tradycją, środowiskiem, wykorzystaniem wiedzy matematycznej w codziennym życiu. Uczniowie gotowali, śpiewali, tańczyli, rysowali, wykonywali prezentacje, quizy, zestawienia. 

Organizatorzy spotkania „Flatrat Dijes School” z Albanii przygotowali dla uczestników spotkania szkolenie z platformy eTwinning, która umożliwia współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. Projekt „Where we are” został tam zarejestrowany i działania związane z jego realizacją będą się również odbywały za pomocą narzędzi dostępnych na platformie eTwinning. Szkoła z Albanii zapoznała także uczestników spotkania z projektem Scientix, który promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych, badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.

         Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na wrzesień w Polsce i miejmy nadzieję, że uda nam się spotkać w murach naszej szkoły.


Zasady nauczania hybrydowego w klasach IV-VIII

obowiązujące od 17 maja do 28 maja


W związku z rozporządzeniem MEiN, aby zajęcia stacjonarne w szkole miało nie więcej niż 50% uczniów w klasach IV-VIII oraz co najmniej 50% uczniów zdalnie, Dyrektor Zespołu Szkół w Czerśli ustala następujący harmonogram zajęć stacjonarnych:

klasa IV - 18 i 24 maja

klasa V - 20 i 24 maja

klasa VI - 17, 19 i 28 maja

klasa VII - 17, 21 i 28 maja

klasa VIII - 18, 19, 20 i 21 maja

W czasie nauki hybrydowej obiady będą wydawane uczniom, którzy wcześniej zgłosili chęć skorzystania z posiłku.


Światowy Dzień Książki


23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W naszym przedszkolu również postanowiliśmy uczcić ten wyjątkowy dzień. W tym celu poprosiliśmy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoją ulubioną książeczkę. Panie z poszczególnych grup przybliżyły dzieciom proces powstawania książki oraz drogę, jaką przemierzają zanim do nas trafią. Nasze przedszkolaki w tym dniu dowiedziały się także, w jaki sposób należy dbać o książki i jak prawidłowo z nich korzystać. Po przyswojeniu tych cennych wiadomości i porad przedszkolaki wybrały się do naszej szkolnej biblioteki, gdzie Pani bibliotekarka przybliżyła im proces przechowywania oraz wypożyczania książek w bibliotece. Z okazji Światowego Dnia Książki dzieci wykonały także zakładki do swoich książek.


Dzień Strażaka


4 maja grupa Pszczółki oraz Motylki obchodziły Światowy Dzień Strażaka. Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek ludzkiego mienia i życia. Wizyta w stroju strażackim p. Gosi Sosnowskiej,  wzbudziła zainteresowanie dzieci, które w skupieniu słuchały ciekawostek na temat pracy strażaka. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków i innych zdarzeń.

Jednym z celów przedszkola jest uczenie najmłodszych dbałości o własne bezpieczeństwo. Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, pod jaki numer zadzwonić, kiedy dzieje się coś złego oraz jak zareagować, gdy w niebezpieczeństwie  jest ktoś inny. To ważne aby  mały człowiek, wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz gdzie można otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.

 

 


Dzień Ziemi w grupie Pszczółki


Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest niezwykle piękne święto- Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu przedszkolaki myślały o naszej planecie  na której żyjemy i otaczającej nas przyrodzie.  Tego dnia dzieci przyszły ubrane na zielono. Na zajęciach dowiedziały się w jaki sposób możemy dbać o ziemię, nauczyły się prawidłowo segregować śmieci. Dowiedziały się również, czym jest recykling.  Maluszki wykonały pracę plastyczną na temat „Moja planeta Ziemia”.

Na zakończenie wykonaliśmy plakat, który był uwieńczeniem naszego dnia, ponieważ wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta i zielona.


Miło nam poinformować, że przedszkolak z grupy Pszczółki, Natan Bareja, zdobył III miejsce w konkursie „Koszyczek Wielkanocny 2021” organizowany przez Przedszkole przy Zespole Szkół w Gołaszynie. Serdecznie gratulujemy! :-)

 


DZIEŃ ZIEMI - „Przywróć naszą Ziemię”


22 kwietnia obchodzony jest „Dzień Ziemi”. W tym roku odbywał się pod hasłem „Przywróć naszą ziemię”. To dzień szczególnej refleksji nad losami naszej planety, ale też dobry moment do działania i poszerzania wiedzy ekologicznej już od najmłodszych lat. Przedszkolaki z grupy „Motylki” wspólnie zastanowiły się, co każdy z nas, może zrobić dla naszej planety  - Ziemi. Poznały zasady dbania o jej czystość, dowiedziały się dlaczego trzeba oszczędzać wodę i energię oraz jak ważne jest dbanie o czystość powietrza i wód naszej Ziemi. Obejrzały, film edukacyjny „Nasza planeta – Ziemia”, wykonały pracę plastyczną i stały się opiekunami naszej planety, wykonując opaski Strażnika Ziemi.


Zasady nauczania hybrydowego w klasach I-III


W związku z rozporządzeniem MEiN, aby zajęcia stacjonarne w szkole miało nie więcej niż 50% uczniów w klasach I-III oraz co najmniej 50% uczniów zdalnie, Dyrektor Zespołu Szkół w Czerśli ustala następujący harmonogram zajęć:

26 kwietnia (poniedziałek) - zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy I

27 kwietnia (wtorek) - zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy II

28 i 29 kwietnia (środa i czwartek) - zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy III

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa tylko dla uczniów, którzy w danym dniu będą uczyli się stacjonarnie.

 


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Spotkanie online dla rodziców ósmoklasistów


Link z dostępem do spotkania został wysłany Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


INFORMACJA


Dyrektor Zespołu Szkół w Czerśli informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność Przedszkola im. Jana III Sobieskiego w Czerśli.

 

Justyna Porębska

Dyrektor ZS w Czerśli


Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są
o pobranie ze strony szkoły, zakładka – Rekrutacja, POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA dziecka
do Przedszkola im. Jana III Sobieskiego w Czerśli.

 

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły
od 7 do 16 kwietnia 2021 r. w godz. 800 - 1400


Kolejne zadanie „Eko ludków”

Z GRUPY MOTYLKI


Wiosna, wiosna… Za nami początek wiosny. Przedszkolaczki z grupy „Motylki” wykonały kolejne zadanie z projektu edukacyjnego „Eko Ludek” i postanowiły upiększyć swoją salę zakładając wiosenny ogródek.

Posiały marchewkę, pietruszkę, rzeżuszkę, owiec, posadziły również cebulki, z których wyrośnie pyszny szczypiorek oraz wiosenne kwiaty takie jak żonkile i hiacynty. Dzieci dowiedziały się, że niektóre rośliny wyrastają z cebulek, a inne z maleńkich nasionek. Jedne i drugie, by pięknie rosły, potrzebują słońca, wody i pielęgnacji.

 


"Niebieski Dzień" w grupie "Pszczółki"


2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, dlatego Maluszki z grupy "Pszczółki" przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu "Jesteśmy różni, lecz równie ważni".

Celem tego projektu  jest  podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym, czy również, uświadomienie dzieciom obecności osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Przedszkolaki rozmawiały o trudnościach, umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji tych osób. Dzieci dowiedziały się, że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji. Jednym z zadań projektu było wykonanie "niebieskiego" zdjęcia.

Uwieńczeniem wspólnej zabawy było wykonanie pracy plastycznej z hasłem przewodnim projektu "Jesteśmy różni, lecz równie ważni".

 


Pierwszy Dzień Wiosny!


Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę...” Tą piosenką dzieci z grupy „Żabki” powitały długo wyczekiwaną wiosnę. Przedszkolaki zadbały również, aby w sali nie zabrakło wiosennych akcentów. Postanowiły założyć wiosenny ogródek będący namiastką tej uroczej pory roku. Podczas „wiosennych zajęć” dzieci sadziły żonkile, hiacynty i tulipany, zasiały również owies. Tego dnia dzieci obejrzały także wiosenną prezentację multimedialną.

Dzieci z grupy „Biedronki” ozdabiały suknię Pani Wiosny pięknymi kolorowymi, wiosennymi kwiatami. Była to wspólna praca, która sprawiła dzieciom wiele radości.

Przedszkolaki z grupy „Motylki” powitały wiosnę w wiosennych, własnoręcznie wykonanych kapeluszach, na których pojawiły się charakterystyczne dla tej pory roku oznaki: bociany, wiosenne kwiaty, słońce. W każdej grupie przedszkolnej prowadzone  były zabawy muzyczno – ruchowe o tematyce wiosennej. W tym dniu obowiązywała moda wiosenna i dominowały kolory typowo wiosenne, zaś na twarzach dzieci gościły uśmiechy.


Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego

będą czasem nadziei i niech przyniosą Państwu

wiele szczęścia, zdrowia, sukcesów i radości,

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w  przyszłość.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzenia składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

oraz Przedszkolaki i  Uczniowie

Zespołu Szkół w Czerśli

 

Wielkanoc 2021 r.


Idą święta


Już tylko kilka dni dzieli nas od ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Uczniowie klas IV – VII przygotowali różnorodne cudaki - zwierzaki oraz przysmaki na bazie jajek. Popatrzcie sami, jak pięknie i kolorowo można udekorować stół świąteczny. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 

Międzynarodowe spotkanie online uczniów

#ErasmusPlus

30 marca w ramach realizacji programu „Where we are” ponad 50 uczniów z partnerskich szkół spotkało się na platformie Teams. Inicjatorem wydarzenia była szkoła podstawowa „de PETRA” z Casoli we Włoszech. Uczniowie włoskiej podstawówki przygotowali prezentacje na temat swojego regionu. Opowiedzieli o atrakcjach turystycznych, przyrodzie, położeniu i tradycyjnych potrawach. Region Abruzzo w którym znajduje się partnerska szkoła, to piękne miejsce i na pewno niejeden uczestnik spotkania zechce tam kiedyś pojechać.

Była to niezwykła lekcja i nowe doświadczenie, w którym z naszej szkoły wzięli udział uczniowie klasy 4 i 5.


Witaj Wiosno!


22 marca grupa "Pszczółki" obchodziła Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji przygotowaliśmy "Wiosenny Pokaz Mody". Przedszkolaki pokazały się w najpiękniejszych, wiosennych kreacjach. W tym Zielonym Dniu, w ramach projektu Eko Przedszkolaki, w którym bierzemy udział, zasialiśmy owies. Każdy przedszkolak przygotował doniczkę z butelki, wsypał ziemię oraz ziarna. Na końcu naszych działań, każda doniczka została przyozdobiona. Jesteśmy przekonani, że głośno śpiewane piosenki oraz liczne zabawy, usłyszała Pani Wiosna i na dobre u nas zagości. :)

W tym dniu odbył się również Dzień Kolorowej Skarpetki. Przyłączyliśmy się do akcji na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa. Okazaliśmy, że różni nas od nich tak niewiele – jeden dodatkowy chromosom.

Był to dzień pełen wrażeń, który na długo zapadnie nam w pamięci.


Mam Talent


23 marca, trochę inaczej niż zwykle, odbył się  w naszej szkole konkurs talentów. Uczniowie przez 2 tygodnie mogli przesyłać nagrania ze swoimi występami do opiekuna SU, pani Anety Połeć. Pięcioosobowe jury obejrzało popisy 11 osób. Uczniowie zachwycili swoimi talentami wokalnymi, muzycznymi, recytatorskimi, tanecznymi  i manualnymi.

I miejsce  zajęła Aleksandra Skwarek z kl. 3,

II miejsce ex aequo Julia Grzywacz z  kl. 7 i Alicja Kędra z kl. 4,

III miejsce ex aequo Natalia Szczepanik z kl. 2 i Lena Tkaczyk z kl. 4.

Wszystkim gratulujemy talentów i odwagi dzielenia się nimi. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody sfinansowane przez Radę Rodziców.

Występ Oli Skwarek można obejrzeć TUTAJ

 


Dzień Psa w grupie "Pszczółki"


9 marca w grupie "Pszczółki" odbył się Dzień Psa- najlepszego przyjaciela człowieka. Z tej okazji w przedszkolu odbyły się zajęcia na temat tych wspaniałych czworonogów. Dzieci miały możliwość wypowiedzenia się na temat swoich piesków, tzn. jak się wabi, czym jest karmiony itd. Przedszkolaki opowiadały jak należy dbać o te zwierzęta. Dzieci układały puzzle na których znajdowały się pieski oraz w zabawach naśladowały te zwierzęta, ich ruchy, oraz dźwięki jakie wydają. Na koniec maluszki wykonały prace plastyczne.


Pomagamy bezdomnym psiakom


W marcu w naszej placówce została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku dla psów "Zwierzaki do wzięcia", które znajduje się w miejscowości Gózd w gminie Kłoczew.

Do zbiórki aktywnie włączyli się uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele. Zostały zebrane cztery kartony mokrej karmy i kilka worków suchej.

Po zakończeniu akcji na rzecz bezdomnych zwierząt przedstawiciele Zespołu Szkół
w Czerśli przekazali artykuły do schroniska. Wszystkie urocze psiaki przywitały nas z radością i wdzięcznością.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w naszą akcję!


Szanowni Państwo ,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 oraz Rozporządzenia MEiN.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonowało przedszkole. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawione są najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br.

Komunikat MEiN

Z poważaniem

Dyrektor ZS w Czerśli

Justyna Porębska


„Od jajka do kurczaczka”


W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i dzięki uprzejmości pani Adrianny Siemionek, mamy Antosia, przedszkolaczki z grupy „Motylki” miały okazję zapoznać się z cyklem ,,Od jajka do kurczaka". Zwiedziły pomieszczenie, w którym mieściła się aparatura do wylęgu kurcząt  i gdzie  odbywa się cały ten proces. Dowiedziały się, że trwa on trzy tygodnie oraz że muszą być spełnione warunki odpowiedniej temperatury. Najmilszym momentem dla przedszkolaków było oglądanie, dotykanie i przytulanie malutkich kurczaczków i kurek.

Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem i podziwiali z radością żółciutkie maleństwa. Potem trzeba było  niestety pożegnać puchowe kurczaczki. Dzieci miały również okazję zobaczyć kurki o zielonych nóżkach, ciekawostką było to, iż znoszą one jajka o zielonych skorupkach. Dzieci obejrzały kurnik i gniazda, do których kury znoszą jajka oraz miejsce do wybiegu kur. Miłą atrakcją były zabawy w domku drewnianym.

Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymały słodką niespodziankę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie !!!

 


Warsztaty wielkanocne


Do Świąt Wielkanocnych coraz bliżej. Z tej okazji uczniowie klas I-III brali udział w warsztatach wielkanocnych prowadzonych przez Panie z Muzeum Regionalnego w Łukowie. Dzieci poznały batikową technikę malowania jajek (pisanie woskiem) oraz dawne tradycje Świąt Wielkanocnych. Uczniowie mieli wiele radości z tworzenia wyjątkowo pięknych wielkanocnych pisanek.

Dziękujemy Paniom z Muzeum za bardzo ciekawe warsztaty.


Dzień Kobiet w grupie "Pszczółki"


8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Chłopcy z grupy "Pszczółki" składali najserdeczniejsze życzenia swoim koleżankom, wręczyli upominki oraz dyplomy. Na koniec tego cudownego chłopcy zaprosili dziewczynki do tańca.

Święto Kobiet to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych.


Dzień kobiet na świetlicy


8 marca wszystkie kobietki – i te małe i te duże – obchodzą swoje święto. Z tej właśnie okazji  na świetlicy szkolnej zostały zorganizowane ciekawe konkursy dla dziewcząt. Dziewczynki rywalizowały ze sobą w takich konkurencjach jak: nazywanie typowo ,,męskich” przedmiotów, zgadywanie numeru buta kolegi,  konkurs szybkości w zapinaniu koszuli męskiej, rozwiązywanie zagadek o żeńskich zawodach. Wszystkie uczestniczki konkursów otrzymały pamiątkowe dyplomy ,,SUPER DZIEWCZYNY”. W tym wyjątkowym dniu chłopcy złożyli swoim koleżankom serdeczne życzenia. Dzieci wykonały także, specjalnie z tej okazji, piękne prace plastyczne.


8 marca


 

Marzec pięknie się wystroił,

w kole między dziećmi stoi

i gromadkę uśmiechniętą pyta:

Jakie dzisiaj święto?

Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!

 

Z tej okazji wszystkim Paniom, małym i dużym życzymy spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

Samorząd Uczniowski


Dbamy o zdrowie :)


05.03.2021 roku grupa "Pszczółki" obchodziła Dzień Dentysty. Dzieci wzbogaciły wiedzę i umiejętności dotyczących higieny jamy ustnej. Najpierw obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Maluszki dowiedziały się jak wygląda gabinet stomatologiczny, jakich narzędzi używa dentysta i na czym polega jego praca. Zwróciliśmy także uwagę dzieci na etapy mycia zębów oraz na systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia. Nie obyło się bez zabaw dotyczących dbania o higienę jamy ustnej m.in. wycieranie szczoteczką czarnych kropek na zalaminowanych ilustracjach uzębienia.  Był to bardzo ciekawy i pouczający dzień dla przedszkolaków.


Logo WHERE WE ARE


 

 

 

 

 

25 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Where we are”. Podczas połączenia on-line wszystkie kraje zaprezentowały przygotowane przez uczniów projekty logo. Ostatecznie symbolem projektu zostało logo zawierające elementy z każdego kraju.

Podczas spotkania zostały omówione również aktywności, które zrealizują poszczególne szkoły i zaprezentują ich efekty w czasie kolejnego spotkania zaplanowanego na drugą połowę kwietnia.

Starsi uczniowie naszej szkoły wykonają prezentację z najciekawszymi miejscami do zwiedzenia w naszym regionie. Młodsi zaś, spróbują wspólnie przygotować regionalne danie.


Ogłoszenie


Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Jana III Sobieskiego w Czerśli należy składać w dniach od 25 lutego do 4 marca br. Niezłożenie w terminie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

Od 11 marca do 25 marca 2021r. będą prowadzone zapisy dzieci do Przedszkola im. Jana III Sobieskiego w Czerśli na rok szkolny 2021/2022. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną w pierwszym terminie postępowania rekrutacyjnego.  

Od 10 marca 2021r. do 25 marca2021r. będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czerśli.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony szkoły w zakładce REKRUTACJA i złożyć je  w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 14:00.


Kolorowy Bal Karnawałowy


W dniu 16.02.2021r. w  naszej grupie BIEDRONKI odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy - niezwykłe wydarzenie, dostarczające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości.

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoją wychowawczynią w zabawach i tańcach przy muzyce. W czasie tańców w sali było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy.

Dużym zaskoczeniem dla dzieci były balony z helem. Podczas balu odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Świetną zabawę uwieczniliśmy na pamiątkę zdjęciami.


Karnawał w grupie Żabki


Karnawał to czas zabaw i bali, także dla najmłodszych. Dnia 16 lutego br. odbył się bal karnawałowy w grupie Żabek. Było muzyczne, kolorowo i bajecznie i czym świadczyły stroje dzieci. W wolnej chwili od tańca był czas na słodką przekąskę.


Bal karnawałowy w grupie "Pszczółki"


16 lutego odbył się w naszym przedszkolu Bal Karnawałowy.  W tym dniu przenieśliśmy się do krainy bajek. Dzieci zaprezentowały swoje przepiękne stroje. Maluszki bawiły się świetnie przy skocznej i rytmicznej muzyce. W tym radosnym dniu nie zabrakło zabaw m.in. dzieci zamieniły się w  karnawałowego węża, przeniosły się do dżungli  a na koniec wykonały taneczną gąsienice.  Podczas chwili odpoczynku dzieci zasiadły do wspólnego poczęstunku.  Na pamiątkę naszej cudownej zabawy wykonaliśmy wspólne zdjęcie, jak również zdjęcia w fotobudce. Ten kolorowy dzień pozostanie nam na długo w pamięci. 


Huuura! Zima!


W tym roku zima sypnęła śniegiem i możemy podziwiać jej uroki. Na dworze panują odpowiednie warunki atmosferyczne i dzięki temu uczniowie często na zdalnych lekcjach wychowania fizycznego korzystają z przepięknej zimowej aury. Zabawy na śniegu sprawiają im wiele radości. Wielu uczniów wykazało się talentem „rzeźbiarskim” i wykonało przepiękne rzeźby ze śniegu. Popatrzcie sami…


„KARNAWAŁ W GRUPIE „MOTYLKI”


We wtorek 16.02.2021 r. odbyła się długo wyczekiwana zabawa karnawałowa dla przedszkolaków. W tym dniu sala zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, motyli, księżniczek, policjantów, spider-menów oraz innych barwnych postaci z bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach ulubionych wykonawców, dzieci mogły pobawić się i potańczyć w dowolnym stylu. Celem zabawy było kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, a także przybliżenie zwyczajów związanych z karnawałem. Przedszkolaczki ćwiczyły swój refleks w zabawie „Puste krzesełko”, spryt w zabawie „Wędrujący balonik” i wiedzę, zgadując, za jaką postać bajkową przebrał się kolega, koleżanka z grupy.

Po chwilach wspólnej zabawy na dzieci czekał „karnawałowy poczęstunek”. Zabawa zakończyła się wspólnym zdjęciem. Pełni radości długo będziemy wspominać ten dzień.


Walentynki w grupie "Pszczółki"


15 lutego był dla naszych maluszków czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci chętnie brały udział w zaproponowanych zabawach walentynkowych m.in.: szukały drugiej połówki serca oraz serduszkowych par. Oczywiście nie zabrakło eksperymentów, które maluszki uwielbiają. Dzieci doświadczyły tego, że serduszka pomalowane  markerem suchościeralnym na talerzu potrafią pływać, jak również schowane w kaszy serduszka, zawinięte w metalowe spinacze, odnajdywały się za pomocą przyłożenia magnesu.  Na koniec tego czerwonego dnia cała grupa wyklejała mozaikę na dużym tekturowym serduszku. Był to dzień pełen serdeczności i miłości.

 


Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości.

Dużo uścisków, samych radości.

Spełnienia marzeń, mocy słodyczy,

w Dniu Walentego

społeczności Zespołu Szkół w Czerśli

Samorząd Uczniowski życzy!

 


BAL KARNAWAŁOWY W KLASIE 1


11 luty to data wyczekiwana przez uczniów klasy 1, bo tego dnia miał się odbyć Bal Karnawałowy w ich klasie. Już od samego rana dzieci były bardzo podekscytowane. Wszystkie były odświętnie ubrane i czekały z niecierpliwością na to co ma się wydarzyć. Na początek ponieważ zabawa była w tłusty czwartek, każde dziecko z przyjemnością zjadło pysznego pączka, aby potem pełni sił stawić czoło przygotowanym konkurencjom.

Zabawa rozpoczęła się od konkursu na to kto pierwszy obierze ze skórki mandarynkę. Dzieci były bardzo skupione, skórki błyskawicznie znikały z pomarańczowych owoców. Zwycięzca dostał mały upominek, a wszyscy mogli zjeść swoją mandarynkę. Kolejną konkurencją która całkowicie wyciszyła zazwyczaj rozgadaną, rezolutną klasę było obcinanie kartki dookoła tak aby wyciąć jak najdłuższy pasek. Rezultaty cieszyły wszystkich, uczestnicy z wypiekami na twarzy mierzyli długość pasków. Bardzo dużą frajdą było budowanie z chrupek – ta zabawa wymagała współpracy, bo uczniowie pracowali w małych grupkach.

Konkurencji było wiele aby każdy uczeń mógł wziąć udział. Ale równie atrakcyjnym etapem balu były wspólne tańce i zabawy z muzyka. Zabawa była przednia, wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak przeżytego dnia w szkole J


BAL KARNAWAŁOWY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


9 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy.  Najpierw wspólnie została przygotowana sala do zabawy. Gdy już miejsca było dość, dekoracja zapowiadała klimat najbliższych godzin, dzieci dostały sygnał, że mogą włożyć maski, stroje, peruki.

Zabawa zaczęła się od prezentacji strojów i wspólnego zdjęcia. A potem prowadzące bal p. Anna Ciołek i Lidia Mikos zaprosiły wszystkie dzieci do zabaw i konkursów. Było podbijanie piłeczki ping-pongowej, przysiady z leżącą na rakiecie tenisowej piłką, wyścigi w workach, biegi z fantem, strzelanie do bramki piłeczką do tenisa. Konkurencje były wielokrotnie powtarzane, bo wszyscy byli chętni, aby brać w nich udział. Oczywiście zwycięzcy otrzymywali nagrody, zaś dla każdego z uczestników były cukierki. A potem przyszedł czas na wspólna zabawę w rytmie ulubionych piosenek i przebojów.

Gościnnie udział w balu wzięli uczniowie klasy IV. Humor dopisywał wszystkim. Kiedy rodzice odbierali swoje pociechy, dzieci z żalem opuszczały nasza „salę balową”. Wspólna zabawa umożliwiła dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze i przyniosła wiele radości.


Dzień Pizzy w grupie "Pszczółki"


9 lutego grupa "Pszczółki" obchodziła Światowy Dzień Pizzy. Tego dnia przedszkolaki zamieniły się w prawdziwych kucharzy. Świetną zabawę dzieciom sprawiły same przygotowania m.in.: formowanie kulek drożdżowych, smarowanie sosem pomidorowym, krojenie ulubionych składników, tarcie sera a także posypywanie serem pizzy. Następnie pizze małych kucharzy powędrowały do szkolnej kuchni , aby się upiec. Dzieci z wielką radością próbowały własnoręcznie przygotowanej pizzy. Był to dzień pełen smakowych wrażeń i radosnych chwil.


Dzień Pizzy w grupie Biedronki


Międzynarodowy Dzień Pizzy w naszej grupie odbył się 9 lutego. Tego dnia sala nasza zamieniła się we włoską pizzerię. Przedszkolaki bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały prawdziwe pizze. Wielką frajdę dzieciom sprawiły przygotowania składników. Gdy wszystko było już gotowe, pizza powędrowała do kuchni, aby się upiec.

Następnie dzieci z wielkim apetytem próbowały własnoręcznie przygotowanej kolorowej pizzy. Cały dzień upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze.


Próbne egzaminy ósmoklasisty


W dniach 9, 10, 11 lutego ósmoklasiści z naszej szkoły przystąpili do pisania próbnych egzaminów. Była to dla nich okazja zarówno do sprawdzenia swojej wiedzy jak i  zapoznania się z procedurami, które obowiązują podczas prawdziwego egzaminu.

Próbne egzaminy, podobnie jak cotygodniowe konsultacje, odbywały się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w związku z panująca pandemią. Młodzież miała maseczki, dezynfekowała na wejściu dłonie i zachowywała bezpieczny dystans.

Uczniowie zmierzyli się z takimi przedmiotami jak: język polski, matematyka i język angielski. Początkowa trema szybko minęła i wszyscy w miarę swoich możliwości przelali swoje wiadomości na arkusze.


Motylki świętują „DZIEŃ PIZZY”


9 lutego obchodzony jest „Dzień Pizzy”. Z tej to okazji małe „Motylki” postanowiły uczcić ten dzień, robiąc niezwykłą pizze. Do jej wykonania użyły masy solnej, którą dzielnie ugniatały w kulki i wałkowały na małe pizzerinki. Najwięcej atrakcji sprawiło dzieciom ozdabianie, które wykonały za pomocą kolorowego makaronu, ziarenek ciecierzycy, pieprzu i ziarenek słonecznika. Zabawy i radości nie było końca…


Międzynarodowy Dzień Klocków Lego


28 stycznia, przypada Międzynarodowy Dzień Klocków Lego. Uczniowie klasy III przyłączyli się do obchodów tego radosnego dla dzieci święta. Z klocków LEGO powstają fantastyczne konstrukcje! Zabawa z klockami, projektowanie i konstruowanie doskonale rozwija kreatywność i wyobraźnię.

Zanim trzecioklasiści rozpoczęli budowę swoich niezwykłych domków, pojazdów, zwierząt itp.,  poznali historię powstania klocków LEGO. Nazwa LEGO genezę zawdzięcza duńskiemu wyrażeniu "leg godt", co znaczy "baw się dobrze". Firma produkująca te klocki została założona w Danii w 1932 roku i był to na początku  mały zakład  stolarski pana Ola Kirika Christiansena. Pierwsze klocki Lego były drewniane, ale w 1949 roku powstały te znane nam z tworzywa sztucznego. W 1978 roku powstały pierwsze wersje żółtych ludzików, które znamy do dziś. Istnieje wiele serii tych niezwykłych klocków (Friends, City, Ninjago, Creator), które uczniowie klasy III potrafili świetnie rozpoznać.


„Eko – Ludek”  kolejne zadania – eksperymenty z wodą


Przedszkolaczki z grupy „Motylki” chętnie i z wielkim zaangażowaniem realizują kolejne zadania z projektu. Tym razem dowiedziały się jak wielkie znaczenie dla człowieka i zwierząt ma woda, jak należy dbać o jej czystość, obejrzały film edukacyjny o znaczeniu wody i jej wykorzystaniu w życiu codziennym, wykonały eksperymenty z wodą – wędrująca woda, wulkan, góra lodowa, co pływa co tonie. Wyciągały wnioski z wykonanych doświadczeń. Zajęcia te poszerzyły wiedzę dzieci, a przede wszystkim dostarczyły dużo radości.

 


ZABAWY ZIMOWE SĄ WESOŁE I ZDROWE…


Zima, zima, zima pada, pada śnieg… Wkoło zrobiło się biało, świat okrył się puchową, śnieżną pierzynką, która zachęca wszystkich do zabaw na śniegu. Najwięcej radości z zimowej aury czerpią dzieci. Przedszkolaki uwielbiają zabawy zimowe, robienie bałwana, rzucanie śnieżkami, toczenie śniegowych kul, turlanie się na śniegu czy tez robienie śniegowych aniołków. Tak oto bawiły się małe „Motylki”…

 


„Eko – Ludek”  kolejne zadania – zasady zdrowego żywienia


Przedszkolaczki z grupy „Motylki” chętnie i z wielkim zaangażowaniem realizują kolejne zadania z projektu. Tym razem poznały zasady zdrowego żywienia, zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia, poznały i poklasyfikowały produkty zdrowe i niezdrowe. Wykonały pracę plastyczną – zdrowy talerzyk. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom.


Dzień Babci i Dziadka w grupie "Pszczółki"


Przedszkolne obchody Dnia Babcia i Dziadka znacząco odbiegały od tych, które były każdego roku, przez panującą pandemię. Natomiast grupa "Pszczółki" pamięta o swoich najbliższych.

Każdy przedszkolak wie, jak ważni są dziadkowie więc przygotowaliśmy krótki program artystyczny, pełny wzruszeń, miłości oraz pamięci płynącej ze strony przedszkolaków dla babć i dziadków. Dzieci recytowały życzenia, nauczyły się piosenki oraz zawieszały na sznurku serduszka dla ukochanych dziadków.  Przedstawienie zostało nagrane i przekazane wraz z wykonanym prezentem od przedszkolaków.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, zdrowia, nieustającej radości  oraz miłości ze strony każdego wnuczka i każdej wnuczki. Sto lat!


Dzień Pingwina w grupie "Pszczółki"


20 stycznia grupa "Pszczółki" obchodziła Dzień Pingwina. Tego dnia, dzieci przyszły pięknie ubrane na biało-czarno. Małe pingwinki wspólnie się bawiły, tańczyły i śpiewały. Dzieci chętnie dopasowywały figury geometryczne do odpowiednich pingwinków, ćwiczyły liczenie kropeczek na brzuszkach zwierzątek. Przedszkolaki podczas zajęć wzbogaciły swoją wiedzę o życiu na Antarktydzie, dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz wykonały pingwinki za pomocą waty. To był cudowny dzień, pełen wrażeń i radości.


Prezenty dla BABCI i DZIADKA w grupie Biedronki


Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni postanowiły przygotować prezenty dla swoich ukochanych dziadków z okazji ich święta. Podczas wykonywania upominków dzieci bardzo się starały, aby były dokładnie przygotowane i sprawiły uśmiechy u Babci i Dziadka.


Dzieci z grupy ,,Żabki” na kuligu


Zimą, gdy na dworze leży śnieg, można spędzić z dziećmi wspaniałe chwile,  które na pewno na długo pozostaną w pamięci. W czwartek 21 stycznia dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w kuligu zorganizowanym w Ryżkach. Przedszkolaki w pełni korzystały z uroków zimy: jeździły saniami, toczyły wielkie śniegowe kule i lepiły bałwany. Wielkie zainteresowanie wzbudziła bitwa na śnieżki. Dla przedszkolaków była to niezwykle ciekawa forma spędzenia zimowego czasu. Dziękujemy gospodarzom z Ryżek za miłe przyjęcie.


Powrót uczniów klas 1-3 do szkół po feriach


Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriachNARODZIŁA SIĘ „MALEŃKA MIŁOŚĆ…”


Boże Narodzenie to jeden z najpiękniejszych dni w roku, to czas radości i rodzinnych spotkań przy wspólnym stole. To magiczny czas, który postanowiły upiększyć swoim występem przedszkolaki z grupy „Motylki”. Świąteczny nastrój podkreślały kolorowe stroje, bożonarodzeniowa dekoracja i choinka. Mali artyści z wielkim przejęciem prezentowali swój program artystyczny wypełniony piosenkami „A Mikołaj pędzi”, „Mikołaj” z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, kolęd „Przybieżeli do Betlejem” i wierszyków „Biały obrus” oraz innych piosenek o tematyce świątecznej. Gościem występu była pani Dyrektor Justyna Porębska. To wspaniałe wydarzenie upamiętniliśmy życzeniami i wspólnym zdjęciem.

 


Wspólne kolędowanie w grupie Biedronki


Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które zawsze niecierpliwie czekamy. Są to święta najdroższe i najbliższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do wspólnego kolędowania w przedszkolu.

Taki radosny i świąteczny nastrój zapanował w naszej grupie 23 grudnia, podczas przedszkolnego kolędowania „Hej kolęda, kolęda!”. Dzieci wspólnie z wychowawczynią przygotowały kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne oraz wiersz pt "Wigilia". Punktem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd, w której uczestniczyły wszystkie dzieci oraz zaproszona Pani Dyrektor. Spotkanie to dało wszystkim uczestnikom wiele radości. Podczas spotkania dzieci wraz z wychowawczynią złożyły świąteczne życzenia.

 


Wesołych Świąt!


          Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego w naszej przedszkolnej grupie obchodziliśmy ją bardzo uroczyście.

           Pszczółki przygotowały krótki, inny niż zwykle ale wyjątkowy występ, ponieważ odbył się bez obecności rodziców, natomiast został nagrany, aby każdy rodzic mógł zobaczyć występ swojego przedszkolaka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Justyna Porębska. Po przedstawieniu łamaliśmy się opłatkiem życząc sobie tego co najważniejsze, czyli zdrowych, cudownych, pełnych spokoju Świąt. Następnie dzieci zajadały pierniczki popijając je pysznym kompotem.


Mikołajki w grupie Biedronek


Wizyta świętego Mikołaja w naszej grupie 5-latków to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 7 grudnia nadszedł wreszcie ten dzień. Dzieci czekały wspólnie na Białobrodego z wielką niecierpliwością. Czas oczekiwania umiliły wszystkim tańce, piosenki oraz wesołe zabawy w kole. Oprócz pełnego prezentów worka, św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. Mikołaju dziękujemy i zapraszamy do nas za rok!

 


Mikołajki w grupie Pszczółki


          7 grudnia odwiedził nas kochany i długo wyczekiwany gość oczywiście Święty Mikołaj. Pszczółki zaśpiewały Mikołajowi piękną piosenkę oraz wyrecytowały wiersz. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci cudownymi prezentami. Na twarzach dzieci było widać ogromną radość i zachwyt. Nie mogło się obyć bez pamiątkowych zdjęć.

Święty Mikołaju dziękujemy za pamięć oraz piękne prezenty i do zobaczenia za rok! 


Święta tuż, tuż… czas więc na zdobienie pierniczków w grupie Biedronek


4 grudnia dla dzieci z grupy 5-latków był bardzo pracowity dzień, bowiem tego dnia ozdabiałyśmy pierniczki. Najpierw odpowiednio się przygotowały dbając o czyste rączki. Poznały też składniki i sposób wykonania ciasta. Dzieci z wielkim zaangażowaniem oraz uśmiechem pięknie ozdobiły pierniczki z pomocą wychowawczyni.


Mali Cukiernicy :)


           Z okazji zbliżających się Świąt, Pszczółki postanowiły wykonać pierniki. Zgodnie z przepisem odmierzaliśmy składniki, następnie każde dziecko wyrabiało ciasto oraz je rozwałkowywało. Wszystkie te czynności odbywały się pod czujnym okiem wychowawcy. Pierniczki zostały upieczone więc przyszedł czas na dekorowanie. Widać było radość i zachwyt dzieci z wykonywania tego zadania. Efektem naszych działań były pięknie ozdobione a co najważniejsze bardzo smaczne pierniki. Finalnie, bardzo szybko zniknęły z tacy :)


Jesteśmy Eko!


Grupa Pszczółki od października zaczęła realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EKO PRZEDSZKOLAKI.  Celem projektu jest wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych.

W październiku wykonaliśmy prace związane z darami jesieni. W listopadzie zorganizowaliśmy dziecięcy pokaz mody, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje EKO stroje. Natomiast w grudniu wykonywaliśmy ozdoby świąteczno- zimowe oczywiście z wykorzystaniem materiałów wtórnych m.in. bombki styropianowe w cukrze, choinki z wytłaczanek, mikołaje z talerzyków papierowych czy też piękne łańcuchy.


Kolejne działania z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”


Przedszkolaczki z grupy „Motylki” zrealizowały kolejne działania z projektu. Tym razem, wysłuchały bajki pt. „Pszczółka marzycielka”, poznały różne zawody, bawiły się w zabawy ruchowe m.in. w „Zaczarowaną pszczółkę”, „Pszczółka do ula”, układały pszczółkowe rytmy, a na koniec zajęć wykonały piękne prace plastyczne.


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 i czat internetowy – wsparcie dla dzieci i młodzieży


Z uwagi na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów, który znajduje się na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.            

 


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111


Wsparcie Konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” służy również dzieciom i młodzieży całodobową, bezpłatną pomocą. Daje ono dzieciom wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, szanse na bycie zrozumianym, siłę. Konsultanci są gotowi do rozmów z dziećmi i młodzieżą  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na każdy temat.


Where we are


            To tytuł projektu realizowanego w Zespole Szkół w Czerśli w ramach programu Ersmus +. Koordynatorem i głównym inicjatorem przedsięwzięcia jest mała włoska szkoła położona w Abruzzi. Do współpracy zostały również zaproszone szkoły z Albanii i Rumunii.

Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy z przedmiotów ścisłych w kontekście ochrony środowiska. Ważne będzie praktyczne zastosowanie tej wiedzy i pokazanie potencjału i zasobów każdego z regionów.

            Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 3-4 grudnia 2020 r. Organizatorem spotkania, które ze względu na pandemię odbyło się on-line, była szkoła włoska I.C. G. De Petra di Casoli. Podczas połączenia on-line wszystkie partnerskie szkoły zaprezentowały się w formie krótkich filmików i prezentacji ukazujących bogactwo ich regionów. Zostały omówione główne założenia projektu
i zaplanowane działania na najbliższe miesiące.


Dziękujemy za głosy!


Miło nam poinformować, że przedszkolak z grupy "Pszczółki", Łucja Niewęgłowska zdobyła III miejsce Nagrody Publiczności w swojej kategorii wiekowej w tegorocznej edycji XX Powiatowego Turnieju Recytatorskiego dla Przedszkolaków "Moje Małe Wierszobranie", które odbyło się w formie online.

Ślicznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy!


Pasowanie na Przedszkolaka w grupie "Pszczółki"


20 listopada odbyło się bardzo uroczyste a zarazem najważniejsze święto dla grupy "Pszczółki", Pasowanie na Przedszkolaka.

Maluszki stanęły na wysokości zadania. Pięknie zaprezentowały swoje umiejętności. Śpiewały, tańczyły, recytowały wierszyki.  Pani Dyrektor za pomocą dotknięcia "zaczarowanej kredki"  każdego dziecka, dokonała uroczystego pasowania na prawdziwego przedszkolaka.

Dopełnieniem było wręczenie wychowankom dyplomów oraz skromnych upominków. Na koniec uroczystości wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”

25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, obchodziliśmy bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.

Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola w misiowym kolorze. Dzieci poznały historię powstania pluszaków, obejrzały interaktywne przedstawienie online - Miś Eddie, który oprowadził dzieci po swoim domku, pełnym zabawnych gości i wesołych niespodzianek. Nauczył przedszkolaczków kilku słów i zabaw po angielsku. W tym dniu nie brakowało również zabaw, wierszyków i piosenek o tematyce misiowej.

Ten cudowny i pełen wrażeń dzień zakończył się słodką niespodzianką i pamiątkowym zdjęciem.


PRAWA DZIECKA


Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta – spróbujcie dobrze zapamiętać!

 

20 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Praw Dziecka, z tej to okazji przedszkolaki  z grupy „Motylki” poznały swoje prawa i obowiązki, dowiedziały się, że są one bardzo ważne, a „strażnikami" tych praw są rodzice i opiekunowie.

Do najważniejszych w Polsce akt prawnych dotyczących dzieci i ich praw należą:
- Konstytucja RP,
- Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.,
- Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.


20 listopada

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


Czy zastanawiacie się, co każdy z nas może dać drugiemu człowiekowi, koledze, koleżance?

To, co najlepsze.

Uśmiech, przytulenie, serdeczny uścisk dłoni. Krzepiące słowa w chwili niepewności i lęku. Proste i szczere „Wierzę w Ciebie”, „Rozumiem Cię” lub „Jestem tu, jeśli chcesz porozmawiać, potrzebujesz mojej pomocy”. Życzliwe gesty są na wagę złota. Rozdawajmy je z hojnością, otwartym sercem i odwagą. Każdego dnia a zwłaszcza dzisiaj w MIĘDZYNARODOWYM DNIU PRAW DZIECKA!


"Jestem Polką i Polakiem"


10 listopada 2020r.  odbył się Dzień Biało- Czerwony w grupie "Pszczółki".

W strojach dzieci dominowały barwy narodowe. Maluchy w tym dniu wysłuchały opowiadania, oglądały film związany z naszymi symbolami narodowymi, śpiewały hymn. Dzieci przygotowały również krótkie wystąpienie na którym zarecytowały wiersz "Barwy ojczyste" Czesława Janczarskiego oraz piosenkę "Serce dla Polski".  Swą obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor.

Był to dzień pełen wrażeń, który na pewno rozbudził u dzieci iskierkę patriotyzmu i przyczynił się do rozwijania poczucia przynależności narodowej.

 


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w grupie "Pszczółki"


W dniu 5 listopada w grupie "Pszczółki" zorganizowany został Dzień Postaci z Bajek.

Do przedszkola przybyły dzieci ubrane w przepiękne, bajkowe stroje. Przedszkolaki rozpoznawały postacie bajkowe po rekwizytach. Oglądały przygotowaną specjalnie na te święto prezentację multimedialną z zagadkami związanym z tytułami bajek. "Pszczółki" również naśladowały sposób poruszania się bajkowych postaci. Na koniec zorganizowaliśmy bal postaci z bajek.

W tym dniu zabawom oraz tańcom nie było końca. Był to dzień pełen wrażeń i cudownej radości.

 

 


Halloween w grupie "Pszczółki"


30 października  w grupie "Pszczółki" odbyło się Halloween.

Dzieci miały możliwość zaprezentowania się w niecodziennych strojach. W tym dniu odbyły się zabawy badawcze z dynią. Przedszkolaki z chęcią opisywały dynie, jej kształt, wygląd, przeznaczenie. Nie mogło również zabraknąć zabaw ruchowych z główną rolą dyni. Na zakończenie tego dnia "Pszczółki" wykonały również piękne dynie z papieru toaletowego oraz bibuły.

Halloween było dobrą okazją do wspaniałej zabawy, który zapadnie nam na długo w pamięci.

 


INFORMACJA


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.


Dzień Kundelka w "Motylkach"


W naszym przedszkolu 26 października dzieci z grupy „Motylki” obchodziły Dzień Kundelka. Zajęcia i zabawy  w tym dniu skupione były na tematyce dotyczącej psów nierasowych. Dzieci tego dnia wspólnie z nauczycielem przygotowały maski piesków, oglądały prezentację multimedialną dotyczącą opieki nad pupilami.  Opowiadały o swoich pieskach i prezentowały ich zdjęcia na forum grupy. Dzieci wykonały prosty układ taneczny do piosenki „Małe pieski dwa..”. Wiele radości sprawiły dzieciom malowanki wodne, na których pieski po pomalowaniu wodą przybrały różne kolory.

 


Oddaj swój głos!


Łucja Niewęgłowska z grupy "Pszczółki" oraz Dominika Skiba z grupy "Motylki" biorą udział w XX Powiatowym Turnieju Recytatorskim dla Przedszkolaków "Moje Małe Wierszobranie" zorganizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury i bardzo liczą na Państwa głosy.

Poniżej znajdują się linki do filmów z wykonaniami wierszy przez dzieci reprezentujących nasze przedszkole. Bardzo prosimy o kliknięcie w link i polubienie postów z wykonaniami naszych przedszkolaków.

Dziękujemy! :)

https://www.facebook.com/LukowskiOsrodekKultury/videos/1228488917529809

 

https://www.facebook.com/LukowskiOsrodekKultury/videos/1228180764227291

 


Jesienne inspiracje


Klasa I rozwijając wyobraźnię i inwencję twórczą sięgnęła do niestandardowych połączeń podczas pracy plastycznej. Ziemniaczany dostojny jegomość to połączenie darów jesieni z mało zdrową, ale uwielbianą przekąską, jaką są chipsy. Praca wymagała precyzji i skupienia, lecz efekt zadowolił wszystkich.


 

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor ZS w Czerśli

Justyna Porębska


Instrukcja logowania do Microsoft Teams (Kliknij tutaj, aby pobrać)


Światowy Dzień Origami


Origami to japońska sztuka składania papieru poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek.

27 października w ramach obchodów Światowego Dnia Origami, uczniowie klasy III zgłębiali sztukę artystycznego składania papieru, ćwicząc percepcję wzrokową, sprawność manualną i koncentrację uwagi. W efekcie powstało wiele rybek, kubeczków, łódek, samolotów, motyli. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem trzecioklasistów, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonywali piękne papierowe prace.


Klasowi pożeracze książek


15 października w klasie VI kolejny raz odbył się konkurs czytelniczy „Jeden z dziesięciu”. Tym razem na podstawie lektury Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.  Celem konkursu było rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury. Uczestnicy musieli wykazać się nietuzinkową wiedzą na temat treści książki. 

Zwycięzcami konkursu oraz Klasowymi Pożeraczami Książek zostali:

I miejsce – Maja Goławska
II miejsce – Jakub Sypulski
III miejsce – Jan Szkołut

Wyróżnienie zdobyła Kornelia Matyjasek.
Finaliści zostali nagrodzeni statuetkami i dyplomami. Gratulujemy!


Ślubowanie w klasie I


13 października był ważnym dniem dla uczniów klasy I. Tego dnia dzieci zostały poddane wyjątkowemu sprawdzianowi – musiały udowodnić, że zadania szkolne nie są im straszne ani obce.

Sprawdzian przygotowała Pani Jesień, przeprowadzały go Leśne Skrzaty, a punkty za zrealizowane zadania przydzielała Mądra Sowa. Uczniowie, którzy na czas występu zamienili się w leśne zwierzęta pokazali, że świetnie radzą sobie z recytowaniem wierszy, liczeniem, wykonywaniem ćwiczeń gimnastycznych, tańcem. Bezbłędnie rozpoznawały litery i figury geometryczne – zdobyły maksymalną ilość punktów. Pani Jesień zadowolona z wykonania zadań, poprosiła Panią Dyrektor o uroczyste włączenie dzieci do społeczności szkolnej.

W taki oto sposób Szkoła Podstawowa w Czerśli zyskała  czternastu nowych, pełnoprawnych uczniów.

 


Światowy Dzień Drzewa w grupie "Pszczółki"


12 października grupa "Pszczółki" obchodziła Światowy Dzień Drzewa. Dzieci zdobyły obszerną wiedzę na temat budowy drzew, ich gatunków oraz funkcjach pełnionych przez nie w przyrodzie. O tym jak bardzo wyjątkowy był to dzień świadczyły zielone ubrania maluszków. Przez cały dzień towarzyszyło im mnóstwo zabawy, taniec oraz śpiew.

Przy zaistniałej okazji dzieci wykonały pierwsze zadanie z projektu "EKO PRZEDSZKOLAKI OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY", drzewka z rolek wypełnione jesiennymi liśćmi .

Przedszkolaki wiedzą, że należy dbać o drzewa i troszczyć się o przyrodę każdego dnia.


Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”


Przedszkolaki z grupy „Motylki” zrealizowały pierwszy blok tematyczny – „Bajka o małym pajączku” z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii. Dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej, zdobyły doświadczenie identyfikując się z bohaterem bajki, poznały wzory negatywnych oraz pozytywnych zachowań wobec kolegów i koleżanek, a także rozpoznawały i nazywały emocje towarzyszące bohaterowi opowiadania. Ponadto przedszkolaczki wzięły udział w zabawie integracyjnej „Pajęczyna pozytywnych uczuć”. Pod koniec zajęć,  samodzielnie wykonały pracę plastyczno-techniczną pt.: „Pajęcza sieć” i wyczarowały pajączki z darów jesieni.


ŚWIĘTUJEMY „DZIEŃ UŚMIECHU” W PRZEDSZKOLU


„Nigdy nie żałuj uśmiechu,

uśmiech jest mową duszy.
Gdy słowa nic nie pomogą,

uśmiech serca poruszy.”

5 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Światowy Dzień Uśmiechu”. Była to dobra okazja, by porozmawiać z przedszkolaczkami o naszych emocjach, głównie radości. Tego dnia dzieci przybyły do przedszkola ubrane na żółto, niczym słoneczka. Dzień rozpoczął się od wspólnych zabaw w grupach. Dzieci kolorowały obrazki przedstawiające radosne minki, układały wesołe i smutne minki w księdze emocji, kolorowały baloniki oraz miały okazję zrobienia sobie zdjęć w specjalnie przygotowanej foto-budce. Otrzymały opaski, kotyliony - buźki, które przyklejone do bluzeczek towarzyszyły im przez cały dzień. Orderem Uśmiechu odznaczona została również pani Dyrektor Justyna Porębska, która zawsze z uśmiechem wita naszych małych przedszkolaków.

Wszystkim przedszkolakom, rodzicom i pracownikom przedszkola życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzach zawsze, nie tylko od święta, bo „uśmiech nic nie kosztuje, ale wart jest wiele, wzbogaca tego, kto go otrzymuje i tego, który go daje”. Więc uśmiechajmy się…

  

   


Dzień chłopaka w grupie „Motylki”


30 września obchodziliśmy w naszej grupie „Dzień Chłopaka”. Tego dnia nasi chłopcy byli wyjątkowi, grzecznie się bawili, dzielili się zabawkami, sprzątali je po skończonej zabawie, byli super przedszkolakami. Z okazji ich święta dziewczynki odśpiewały im głośne „Sto lat”, a każdy chłopiec otrzymał super prezent. Chłopcy nie zapomnieli również o koleżankach i wręczyli im kolorowe kwiatuszki. Naszym chłopcom życzymy dużo uśmiechu i radości ze wspólnej zabawy w przedszkolu.


Spotkanie ze strażakiem


We wtorek 29 września nasze przedszkole odwiedziła Pani strażak.  W trakcie spotkania w prosty i ciekawy sposób  przybliżyła przedszkolakom specyfikę  pracy strażaka, równocześnie prezentując jego strój i podręczny sprzęt.  W czasie prelekcji dzieci zostały  zapoznane z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń.  Przypomniano i utrwalono również numery alarmowe.

Na spotkaniu również zaprezentowano instruktażowy film animowany "Jak wezwać pomoc" oraz  zagadki obrazkowe. Dzieci spontanicznie i z zaangażowaniem reagowały na prezentowane materiały. Wizyta pogłębiła i utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej oraz pozytywnie wpłynęła na kształtowanie ufnego stosunku do służb mundurowych.


Wtorkowe popołudnie


We wtorek 29 września odbyło się ognisko klasy siódmej. Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka dziewczynki przygotowały dla swoich kolegów rożne zabawy oraz wyzwania. Chłopcy chętnie włączyli się do zabawy. Nie zabrakło oczywiście pieczonych kiełbasek i innych przysmaków. Na zakończenie spotkania wszyscy chłopcy otrzymali słodkie prezenty.

Serdeczne podziękowania dla wielu rodziców, którzy pomogli w organizacji ogniska.


Dzień Chłopaka w grupie „Pszczółki”


30 września w grupie Pszczółki obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

Z tej okazji w dniu ich święta wychowawca razem z dziewczynkami wręczyły certyfikaty „Super Chłopaka”. Były także drobne upominki, zdmuchiwanie świeczek na torcie oraz mnóstwo życzeń, by nasi chłopcy rośli zdrowo i szczęśliwie.

Był to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy.


Mistrz Tabliczki Mnożenia 2020


W środę 30.09.2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia w ramach ogólnopolskiej akcji Dnia tabliczki mnożenia. W konkursie udział wzięło 22 uczniów z klas III-VII. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przypadku remisu, laureat zostanie wytypowany podczas dogrywki.


Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego


25 września 2020 r. odbyły się wybory Przewodniczącego SU. W tegorocznych wyborach kandydowali: Matylda Sosnowska z klasy VII, Kamil Michalak z klasy VI i Bartosz Swędra z klasy VIII. W głosowaniu wzięło udział  130 uczniów z klas I- VIII obecnych tego dnia w szkole.

Komisja w składzie: Kornelia Matyjasek – uczennica klasy VI,  Igor Suska – uczeń klasy VII, Kornelia Strzałek – uczennica klasy VIII, Aneta Połeć - opiekun SU przeliczyła głosy i ogłosiła wynik wyborów.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 został wybrany Kamil Michalak.

Gratulujemy!


Realizacja zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„EKO LUDEK”


Przedszkolaki z grupy „MOTYLKI” wykonały pierwsze zadania z projektu, którego celem jest: przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek, zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt, przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne, przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku. Przedszkolaki poznały i wspólnie utworzyły „Kodeks Małego Ekologa”, oglądały książki, atlasy o przyrodzie, dowiedziały się dlaczego tak ważne jest dla naszej planety – Ziemi, dbanie o jej czystość, w lasach, parkach, rzekach, jeziorach, morzach, i jak duże znaczenie dla środowiska ma segregacja śmieci. Dowiedziały się wiele ciekawostek na temat rezerwatu przyrody Jata, który jest wielogatunkowym lasem. Poznały zwierzęta tam żyjące, rośliny oraz pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne.  


Pierwszy Dzień Jesieni


23 września dzieci z grupy Pszczółki powitały Pierwszy Dzień Jesieni.

Tego dnia przybyła do przedszkola Pani Jesień, która zaprosiła przedszkolaków do wspólnej zabawy. Organizowane były zabawy o tematyce jesiennej, poprzez które dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się właśnie porze roku.

Wspólnie jesteśmy pełni nadziei, że tak wspaniale powitana jesień będzie piękna i bogata w jesienne dary.

 

 


Dzień Kropki w grupie Pszczółki


W grupie Pszczółki dnia 15 września odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki.

Na zajęciach dzieci poznały genezę tego święta. Przedszkolaki malowały listki na drzewku za pomocą patyczków, powstały "kropkowe" dzieła sztuki. Wiele szczęścia sprawiło im stawianie kolorowych kropek za pomocą rolki na bluzce wychowawcy. Na koniec kolorowego dnia dzieci ozdabiały fotobudkę, przy której każdy mógł wykonać pamiątkowe zdjęcia.

Z pewnością ten wypełniony kolorowymi kropkami dzień, zapadnie w pamięci przedszkolaków na długo.

   


Przedszkolaki z grupy „Motylki” świętują „DZIEŃ GRZYBA”


Pani Jesień zagościła już u nas na dobre, rozrzuciła wokoło kolorowe liście i posadziła grzybki w lesie. Z tej to okazji przedszkolaki z grupy „Motylki” postanowiły wesoło i radośnie świętować „Dzień grzyba”. Tego dnia zawitały do naszej sali muchomorki, borowiki i  kurki. Dzieci poznały różnorodne gatunki grzybów, dowiedziały się które są jadalne, a które trujące. Układały grzybkowe rytmy, puzzle, wesoło bawiły się przy piosenkach: „Zbieramy grzyby”, „Biedronka i muchomor”, „Muchomorek”. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wykonanie muchomorków z wafli, dżemu, groszków i białej czekolady. Pełni radości zakończyliśmy ten dzień pamiątkowym zdjęciem.

 

  

  

   


Obchody „DNIA PRZEDSZKOLAKA”


 

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

 

20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, ponieważ jest to dzień nazywany Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Nasze „Pszczółki”,„Motylki”, „Biedronki” i „Żabki” radośnie świętowały ten dzień, bawiły się wesoło przy piosenkach przedszkolaka „Jestem sobie przedszkolaczek”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Kółko graniaste”, „Stary niedźwiedź”, wysłuchały bajek z literatury dziecięcej, a na koniec uroczystości otrzymały drobne upominki i słodkości. Każdy przedszkolak został odznaczony medalem „Super przedszkolaka” i otrzymał dyplom. Dzień był pełen radości i niezapomnianych wrażeń.


Dzień Kropki


W grupie Biedronki dnia 15 września odbył się Międzynarodowy Dzień Kropki.

Dzieci malowały biedronkom kropki, następnie liczyły ile biedronka ma kropek, kolorowały kropki według wzoru, szeregowały kropki od największej do najmniejszej, sprawdzały do której kropki droga zaprowadzi biedronkę.

Dużo radości przedszkolakom sprawiło również stawianie kolorowych kropek za pomocą rolki.

Ten dzień upłynął wszystkim kolorowo i radośnie.


Akcja „Sprzątanie świata 2020”


18 września cztery klasy z naszej szkoły przyłączyły się do tegorocznej akcji „Sprzątania świata”, która ze względu na pandemię miała nieco mniejszy zakres. Uczniowie pod opieką nauczycieli posprzątali plac szkolny, pobliski las, przydrożne rowy, pobocza i  przystanki autobusowe.

W workach znalazło się kilkadziesiąt litrów śmieci. Niestety wciąż wśród nas są osoby, które nie dbają o środowisko...


6 klasa po lekcjach


Uczniowie klasy 6 wrześniowe, słoneczne popołudnie spędzili na świeżym powietrzu, w rodzinnej stadninie Julki Kicińskiej. Każdy mógł spróbować przejażdżki konno, lub bryczką, pogłaskać i pokarmić miniaturowe owieczki. Julka opowiadała o pasji do koni i pokazała swoje umiejętności jeździeckie.

Spotkanie było również okazją do uczczenia zbliżającego się Dnia Chłopaka. Dziewczyny sprawdziły wiedzę i spryt  swoich kolegów przygotowując szereg ciekawych konkurencji. Wszyscy otrzymali dyplomy i słodki upominek, a zwycięska drużyna medale.

Dziękujemy Julce i Jej Rodzicom za to miłe popołudnie.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


1 września  rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na panującą pandemię i reżim sanitarno-epidemiologiczny to wydarzenie miało inny charakter niż zwykle. Na sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas I-III, rodzice pierwszoklasistów oraz nauczyciele szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie klas IV – VIII powitali nowy rok szkolny z wychowawcami w swoich klasach.

Pani dyrektor Justyna Porębska serdecznie powitała i przedstawiła  najmłodszych uczniów naszej szkoły. Oficjalnie również poinformowała o nominacji na stanowisko wicedyrektora pani Ewy Kościuk.

W nowym roku szkolnym powitaliśmy w swoim gronie pana Tomasza Nurzyńskiego, który będzie nauczycielem geografii i świetlicy, Alicję Kędrę – uczennicę klasy IV oraz Konstancję Kisiel – uczennicę klasy VII.

 Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 r. odbędzie we wtorek 1 września 2020 r. Do szkoły prosimy wchodzić od strony boiska i pamiętać o dezynfekcji rąk.

W bieżącym roku szkolnym, ze względu na stan epidemiologiczny i zachowanie środków bezpieczeństwa, w uroczystości mogą wziąć udział tylko uczniowie oraz rodzice uczniów klasy I. Uroczystość odbędzie się w dwóch turach:

9.00 - 9.30 klasy I – IV

*       klasy I – III spotykają się na sali gimnastycznej (uczniowie klasy I z rodzicami, rodzice mają obowiązek założenia maseczek)

*       klasa IV z wychowawcą w swojej sali lekcyjnej (klasa – przy sali gimnastycznej)

10.00 - 10.30 klasy V – VIII w swoich salach lekcyjnych z wychowawcami

W przerwie pomiędzy poszczególnym turami odbędzie się wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas IV – VIII odbiorą swoje podręczniki i ćwiczenia. W związku z tym prosimy, by każdy uczeń miał ze sobą dużą reklamówkę.

Uczniowie klas I – III odbiorą swoje podręczniki w pierwszym dniu nauki 2 września.

Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców, którzy przywiozą dzieci, o niegromadzenie się oraz zachowanie bezpiecznych odległości na placu szkolnym  przed i po uroczystości.

Prosimy o rygorystyczne  przestrzeganie zaleceń sanitarnych!