Motto szkoły: Warto podjąć wysiłek, żeby być lepszym - Jan Paweł II  

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Czerśli

 


 
Program COMENIUS

O programie

Od września 2013 roku Zespół Szkół w Czerśli  współpracuje  z  europejskimi placówkami edukacyjnymi z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji i Grecji w ramach realizacji wspólnego projektu pod tytułem „Playground toys”.  Przedsięwzięcie wspierane jest finansowo przez europejski Program Comenius, który promuje rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Jest to możliwe dzięki mobilnościom, które obejmują wymianę uczniów i kadry.

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci z różnych stron Europy grami i zabawami na świeżym powietrzu. Niezależnie od narodowości, pochodzenia, czy religi, dzieci uwielbiają się bawić w różne zabawy i na pewno chętnie będą się wymieniały doświadczeniami z tej dziedziny. Szczególna uwaga zostanie  zwrócona  na zasady fair play, reguły gier i zabaw, współpracę zespołową a także rolę lidera.

Uczestnicy projektu  poznając różne gry i zabawy,  ich tło historyczne, będą bardziej świadomi istnienia innych kultur.

Podczas pierwszego roku realizacji projektu, wszystkie szkoły zgromadzą informacje na temat gier i zabaw w które bawią się dzieci w danym kraju. Następnie placówki wymienią się informacjami i będzie to stanowiło materiał porównawczy. Istotne będzie nawiązanie skutecznego kontaktu pomiędzy uczestnikami projektu.

Drugi rok będzie okazją do analizy tego, jak gry i zabawy zmieniały się w poszczególnych państwach na przestrzeni wieków, a także jak ważna jest rola lidera gier i zasad fair play.